Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Mecànica de sòls. Estructures de fonamentació i contenció de terres.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analizar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT03 Utilizar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i els projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i l'aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE14 Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives
 • CE32 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar i executar en edificis i conjunts urbans solucions de fonamentació
 • CE33 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar i executar en edificis i conjunts urbans estructures d'edificació

Continguts

1. BLOC DE MECÀNICA DE SÒLS.

2. Caracterització del sòl.

3. Tensions i deformacions en el sòl.

4. BLOC D'ESTRUCTURES DE FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ DE TERRES

5. Fonamentacions superficials.

6. Fonamentacions profundes.

7. Estructures de contenció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12 24 36
Classes pràctiques 12 24 36
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 27 48 75

Bibliografia

 • Muzás Labad, Fernando (2007 ). Mecánica del suelo y cimentaciones . Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Couto Yáñez, Angel (2003 ). Cimentaciones superficiales y estructuras de contención : teoría y problemas resueltos . Lugo: Tórculo. Catàleg
 • Das, Braja M (cop. 2001 ). Principios de ingeniería de cimentaciones . México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Delgado Vargas, Manuel (cop. 1999 ). Ingeniería de cimentaciones : fundamentos e introducción al análisis geotécnico (2ª ed.). México, D. F.: Alfaomega. Catàleg
 • Crespo Villalaz, Carlos (1990 ). Mecánica de suelos y cimentaciones (4ª ed). México [etc.]: Limusa. Catàleg
 • Davidian, Zaven (1982 ). Pilotes y cimentaciones sobre pilotes : exposición de distintos tipos de pilotes : capacidad portante y estabilidad de los pilotes : datos numéricos : ejemplos deaplicaciones prácticas . Barcelona: Editores Técnicos Asociados. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluacions. Es faran dos proves avaluables (una per bloc)
Les pràctiques voluntàries permenten un increment d'un 10% de la nota de bloc.
100

Qualificació

TIPUS D'EXÀMENS

Avaluació continuada. Examen final.

CRITERI D'AVALUACIÓ

A.- AVALUACIÓ CONTINUADA.

L'alumne supera satisfactòriament el curs, si:
.- la mitja geomètrica de la nota obtinguda en els dos blocs (veure descripció dels blocs en apartats posteriors) és igual o superior a 5.

Mitjançant treballs voluntaris, l'alumne pot millorar fins a un 10% la nota del bloc relacionat amb el treball efectuat. Aquesta millora s'aplicarà a la nota, abans de fer la mitja geomètrica.

Exemple:
nota del primer bloc: 3.00 (sobre 10)
nota del segon bloc: 6.50 (sobre 10)
millora sobre el primer bloc: 10%

nota final: (3.3*6.5)^0.5 = 4.63

B.- EXAMEN FINAL

L'alumne supera satisfactòriament el curs, si:
.- la mitja geomètrica de les diferents parts que formen part de l'examen és igual o superior a 5.

C.- BLOCS.

El curs es dividirà en dos blocs que s'avaluaran de forma independent. L'examen de cada bloc constarà d'una part teòrica i una part aplicada. El bloc s'aprovarà si la mitja geomètrica de les parts teòrica i pràctica és igual o superior a 5.

BLOC 1: mecànica de sòls.
BLOC 2: fonaments i estructures de contenció.

Tal com s'ha indicat anteriorment, la nota global de bloc, es pot millorar fins a un màxim d'un 10%, mitjançant treballs complementaris.

TREBALLS COMPLEMENTARIS.

L'alumne pot optar a fer un treball complementari dins del temari de cadascun dels blocs.

La nota obtinguda, pot millorar fins a un 10%, la nota corresponent al bloc.

Els treballs es proposaran al iniciar el curs. L'alumne ha de notificar la seva intenció de fer els treballs complementaris, durant les dues primeres setmanes a partir de l'inici del bloc corresponent.

Els treballs s'han de presentar una setmana abans de l'avaluació del bloc al que pertanyin.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La presentació de qualsevol document avaluable -treball, examen- comporta la pèrdua de la condició de NO PRESENTAT.

Assignatures recomanades

 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Estructures 3
 • Estructures de formigó