Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Disseny i càlcul d'estructures de formigó.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CT01 Analizar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT03 Utilizar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i els projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i l'aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE14 Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives
 • CE32 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar i executar en edificis i conjunts urbans solucions de fonamentació
 • CE33 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar i executar en edificis i conjunts urbans estructures d'edificació

Continguts

1. Introducció

          1.1. El formigó armat

          1.2. Bases de càlcul

2. Materials

          2.1. Components del formigó

          2.2. Característiques mecàniques

          2.3. Ancoratge i cavalcament

          2.4. Durabilitat

3. Seccions sotmeses a tensions normals

          3.1. Flexió simple

          3.2. Flexió-compressió compostes

          3.3. Vinclament

4. Seccions sotmeses a tensions tangencials

          4.1. Tallant

          4.2. Torsió

          4.3. Punxonament

5. Estats límit de servei

          5.1. Fissuració

          5.2. Deformacions

6. Forjats

          6.1. Funcions estructurals

          6.2. Classificació

          6.3. Unidireccionals

          6.4. Bidireccionals

          6.5. Mixtes

7. Fonaments

          7.1. Directes

          7.2. Semiprofunds

          7.3. Profunds

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 26 52
Classes pràctiques 7 7 14
Prova d'avaluació 8 4 12
Resolució d'exercicis 12 25 37
Treball en equip 7 28 35
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José ([1999?] ). Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón : [en masa,armado, pretensado] . [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). Catàleg
 • García Meseguer, Álvaro (DL 1997- ). Hormigón armado ([4ª ed.]). Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Guía de aplicación de la Instrucción de hormigón estructural : Edificación (2002 ). [Madrid]: Ministerio de Fomento. Catàleg
 • Garcia, David (2005 ). La Estructura y el proyecto . [Barcelona]: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Demarcació de Barcelona Àrea de Cultura Formació i Publicacions con la colaboración de: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Rodríguez Ortiz, José Mª (cop. 1993 ). Curso aplicado de cimentaciones (5ª ed. corregida). Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2000 ). Cálculo de estructuras de cimentación (4ª ed.). [Madrid]: INTEMAC. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2001 ). Muros de contención y muros de sótano (3ª ed.). [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis en aula S'entregaran al cap d'una setmana d'haver-los posat 15
Treball en equip Format (20%) i contingut (80%) de la presentació 35
Prova d'avaluació Prova escrita. Valoració convencional 50

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la Nota examen sigui igual o superior a 5.
NFA = Nota Exercicis d'Aula (15%) + Nota de Pràctiques (35%) + Nota examen (50%)
Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Els exercicis d'aula i el treball del curs no són recuperables.
L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà "no presentat" si no es presenten les proves escrites i els treballs de curs.

Assignatures recomanades

 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Introducció a les estructures