Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Bloc-1. Representació i interseccions en dièdric i axonometria Bloc-2. Introducció al Dibuix Arquitectònic Bloc-3. Perspectiva cònica frontas i angulada Bloc-4. Representació de les ombres arquitectòniques
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER MOLINER MILHAU  / RAMON RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica dels elements i processos constructius.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.

Continguts

1. Bloc 1. Representació dièdrica-axonomètrica. Conceptes bàsics. Resolució de formes arquitectòniques. Representació plana de formes tridimensionals. Projeccions cilíndriques i còniques. Sistemes de representació i valoració comparativa dels seus recursos. Percepció visual. Relació entre el sistema dièdric i el sistema axonomètric. Representacions dièdriques a partir d’axonometries. Dibuix d’axonometries a partir de representacions dièdriques: ternes i construcció gràfica de sòlids compostos per figures elementals. Dièdric: operativitat del sistema en la generació de formes. Projeccions sintètiques d’anàlisi i de resolució. Metodologies essencials. Abatiment, canvi de pla, recta de màxim pendent, interseccions entre elements,etc. Resolució en els dos sistemes d’interseccions de formes elementals. Vertaderes magnituds i desenvolupament de figures.

2. Part 2. Introducció a la pràctica del Dibuix Arquitectònic

3. Part 3 Perspectiva cònica. Conceptes bàsics i procediments. Punts i rectes de fuga. Construcció de perspectives de quadre vertical aplicades a formes arquitectòniques. Criteris de selecció del punt de vista i enquadrament. Perspectiva cònica frontal i angulada. Part 3. Representació de les ombres arquitectòniques. Ombres. Convenció de llum i ombra. Valors expressius i mètrics de les ombres en el dibuix arquitectònic. Conceptes i metodologia per al traçat d’ombres en representacions dièdriques, i axonomètriques.

4. Part 4. Representació de les ombres arquitectòniques. Ombres. Convenció de llum i ombra. Valors expressius i mètrics de les ombres en el dibuix arquitectònic. Conceptes i metodologia per al traçat d’ombres en representacions dièdriques, i axonomètriques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 52 66
Classes pràctiques 30 27 57
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 12 0 12
Resolució d'exercicis 4 6 10
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Izquierdo Asensi, Fernando (D.L. 2000 ). Geometría descriptiva (24ª ed. total. rev.). Madrid: [Francisco Javier Izquierdo]. Catàleg
 • Bardés Faura, Lluís (1999 ). Geometria descriptiva, sistema dièdric, exercicis (2ª ed.). Barcelona: Edicions UPC Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Izquierdo Asensi, Fernando (1997 ). Geometría descriptiva (23ª ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Sánchez Gallego, Juan Antonio (1997 ). Geometría descriptiva : sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Codina Muñoz, Xavier (1995 ). Geometría descriptiva para dibujo técnico : sistema diédrico directo, sistema axonométrico y poliedros . Barcelona: Ediciones Media. Catàleg
 • Bertran i Guasp, Josep (1995- ). Geometria descriptiva . San Sebastian: Donostiarra. Catàleg
 • Izquierdo Asensi, Fernando (1994 ). Ejercicios de geometría descriptiva (13ª ed. rev.). Madrid: ORYMU. Catàleg
 • López Poza, Román (1993 ). Geometria descriptiva : ejercicios resueltos : sistema diédrico (método directo) . Algeciras: el autor. Catàleg
 • Bardés Faura, Lluís (1993 ). Geometria descriptiva : plans acotats i perspectives : exercicis . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Muñoz Villar, Josep Lluís (1990 ). Geometria descriptiva . Moià: Raima. Catàleg
 • Hawk, Minor Clyde (1979 ). Geometria descriptiva . México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Palancar Penella, Manuel (1983|e(Madrid : |fGráficas Topacio) ). Geometría superior : proyectividad, homología, cónicas, poliedros regulares convexos, superficies : conocimientos básicos para el estudios de la geometría descriptiva . Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen-01. Intersecció Dièdric-Axonomètric L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria del Bloc-01 15
Examen-02. Intersecció i desenvolupament de figures L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria del Bloc-01 referent a la intersecció i desenvolupament de figures 15
Examen-03. Perspectiva cònica frontal L'alumne ha de resoldre un exercici de perspectiva cònica frontal relacionat amb la teoria del Bloc-03. 10
Examen-04. Perspectiva cònica angulada L'alumne ha de resoldre un exercici de perspectiva cònica angulada relacionada amb la teoria del Bloc-03. 10
Examen-05. Ombres arquitectòniques L'alumne ha de resoldre exercicis d'ombres en dièdric i en representació axonomètrica relacionats amb la teoria del Bloc-04. 20
Realització del treball final assignatura Es valorarà la correcta resalització de la part de croquis, d'acotació, pas a escala i dibuix intuitiu 30

Qualificació

La nota de l’assignatura d'Expressió gràfica 1 és el resultat de la suma entre l'Avaluació Continua dels quatre blocs.

El bloc-01 consta de 2 exàmens, Ex-01 i Ex-02, amb un valor de 15% cadascun respecte la nota final.

El bloc-02 consta de diferents exercicis els quals valdran un total d'un 30% de la nota final.

El bloc-03 consta de 2 exàmens, Ex-03 i Ex-04, amb un valor de 10% cadascun respecte la nota final.

El bloc-04 consta de 1 sol examen, Ex-05, amb un valor de 20% respecte la nota final.

Cada examen serà puntuat sobre 10.
La nota final serà la suma de tots els tant per cents.
Es supera l'assignatura amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

És obligatori presentar-se a tots els exàmens de tots els blocs i presentar tots els exercicis del Bloc-02 per ser avaluat.

Cada bloc haurà d'obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 per ser avaluat.

Els criteris d'avaluació dels exàmens es basaran en la correcta resolució dels exercicis proposats per ser avaluats. Serà indispensable l'exactitud de la solució i no una vaga aproximació del resultat.

En el cas dels exercicis de Dibuix Arquitectònic, serà important la pulcritud, exactitud, proporció, valors de línia, etc. d'un correcte dibuix a mà alçada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne ha de realitzar totes les activitats avaluables proposades a l'assignatura per tal de ser avaluat.

En el cas que l'alumne no es presenti en algun dels exàmens dels blocs 1,3 i 4, aquest no serà avaluat a final de curs.

En el cas que l'alumne no presenti la totalitat dels exercicis avaluables proposats en el bloc 2 de dibuix arquitectònic, aquest no serà avaluat a final de curs.