Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi de les politiques públiques, a partir d’instruments d’intervenció espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals. Fer conèixer a l’alumnat documents de característica i procedència diversa: lleis, ordres, decrets, ordenances, plans, cartes, informes vinculants o no vinculats, etc.., a partir de l’anàlisi de temàtiques i casos d’estudi concrets per conèixer l’aplicació de les politiques mediambientals de les institucions, a nivell internacional o local, que en tenen competència. Saber interpretar adequadament tots aquest documents amb esperit crític i saber la responsabilitat i bondat de cada institució alhora de transposar determinats protocols internacionals o nacionals a les lleis, ordres, decrets, ordenances o normativa concreta en relació a la diversitat que engloba la temàtica ambiental i territorial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA CAMP CASANOVAS  / ANNA MARIA RIBAS PALOM
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA CAMP CASANOVAS  / ANNA MARIA RIBAS PALOM
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció.
 • 13 Identificar i descriure com es manifesten de manera diferent en l'espai les relacions naturalesa-cultura.
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial.
 • 26 Escriure informes de diferents temàtiques territorials.
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial.
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica.
 • 31 Conèixer i interpretar els instruments de la planificació territorial i ambiental (pla territorial, catàlegs de paisatge, plans sectorials, plans d'ordenació urbanística municipal, plans especials, avaluació ambiental estratègica de plans i programes..
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.
 • 34 Analitzar i relacionar les diferents formes de governança per gestionar la complexitat dels problemes territorials.
 • 35 Dominar i aplicar pautes de resolució de conflictes territorials.
 • 36 Entendre i utilitzar llenguatges professionals de diferents disciplines.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. EL MEDI AMBIENT: UN DRET, UN DEURE

2. EL CONCEPTE DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

3. LES POLÍTIQUES I LES INSTITUCIONS AMBIENTALS

4. LES POLÍTIQUES AMBIENTALS SECTORIALS

5. LES POLÍTIQUES AMBIENTALS I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 20,00 30,00
Lectura / comentari de textos 4,00 16,00 20,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Sessió expositiva 45,00 14,00 59,00
Sortida de camp 10,00 8,00 18,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 74,00 78,00 152

Bibliografia

 • Aguilar, Susana (1999 ). Política ambiental en España : subsidiariedad y desarrollo sostenible . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Kingston, Suzanne (2013 ). European perspectives on environmental law and governance . New York: Routledge. Catàleg
 • Castañer i Vivas, Margarida (2012 ). Governança de la sostenibilitat i el canvi climàtic en l'àmbit local . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Solorio Sandoval, Israel Felipe Morata, Francesc (2011 ). European energy policy: the environmental dimension . Bellaterra: Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona). Catàleg
 • Water resources across Europe : confronting water scarcity and drought (2009 ). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Catàleg
 • Puebla i Pons, Concepció (2006 ). La Gestió dels residus municipals . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Castañón, Oscar Mas-Pla, Josep (2006 ). La Directiva Marc de l'Aigua a Catalunya : conceptes, reptes i expectatives en la gestió dels recursos hídrics . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Catàleg
 • Josep Antequera, Anna Jiménez i Sergi Nuss (Coordinadors) (2007). 1r Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines : 5 de juny 2007, Dia Mu. Girona: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Hab.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques, expositives i participatives i assistència a conferències organitzades pel Departament de Geografia Assistència a un 90% de les classes teòriques 5
Resenyes d'articles i llibres, presentacions a classe, pràctiques d'aula o de petit format a casa Capacitat de síntesi, interpretació d'idees i anàlisi crítica 20
Sortides de camp (a concretar) Assistència i presentació d'informe 15
Treball de curs: anàlisi d’una problemàtica i la seva gestió ambiental d’àmbit municipal Capacitat d'anàlisi i interpretació de les polítiques de gestió locals a partir d'un cas d'estudi 20
Examen presencial o a casa, escrit o oral (a criteri del professorat i pactat amb l'alumnat) Nivell de coneixements assolits 40

Qualificació

La nota final de l´assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer la mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti una o més de les diferents activitats d'avaluació requerides.

Observacions


Per a cada tema es donarà la bibliografia i documentació especifica

Assignatures recomanades

 • Biogeografia i canvi ambiental
 • Geografia d'Europa
 • Geografia econòmica i de la població
 • Geopolítica
 • Gestió d'espais naturals
 • Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge
 • Riscos ambientals i societat
 • Turisme, territori i medi ambient