Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La manipulació i el joc com a necessitats bàsiques per al desenvolupament integral de l'infant. Experimentar, vivenciar, manipular i jugar amb la llengua i la música per desenvolupar el llenguatge verbal (oral i escrit) i el musical. La funció del docent d'educació infantil en propostes globalitzadores i integradores des del vessant comunicatiu i creatiu, a partir de la música i la llengua.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARD BONMATÍ GUIDONET  / MARINA BUJ CORRAL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Planificar i organitzar els espais d’aprenentatge tenint present que la dinàmica d’educació Infantil és variable i adaptable en funció de l’alumne, el grup i el context.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. El joc lliure i creatiu en el desenvolupament de l'infant.

2. Experimentació musical i corporal.

3. Coneixement de l'infant a través dels llenguatges (verbal i musical).

4. Materials que faciliten l'experimentació, la manipulació i el joc.

5. Educació sensorial.

6. La llengua i la música com a instruments de representació de l'experimentació, la manipulació i el joc.

7. Desenvolupament de la llengua oral i escrita en contextos d'experimentació, manipulació i joc: aprendre llengua experimentant i jugant.

8. Joc i literatura a educació infantil. El teatre, els titelles i la poesia com a joc representatiu i literari. Dites, poemes, endevinalles, joc rimat, com a aspectes lúdics i creatius de la llengua. Manipulació de la llengua com a procés d'aprenentatge bàsic, tant de la llengua oral com de l'escrita.

9. Desenvolupament de la creativitat a partir de la música i la llengua.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 15 33
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 17 23
Classes pràctiques 6 2 8
Pràctiques en empreses / institucions 0 6 6
Prova d'avaluació 12 28 40
Visionat/audició de documents 4 11 15
Total 46 79 125

Bibliografia

 • Badia, Marta; Vidal, Àngels (2011). Tat!: Recull de moixaines, jocs i cançons per a infants (4a ed.). Barcelona: Arola. Catàleg
 • Berenguer, Maryta (2007). Poesías para jugar. Un camino hacia a lectura. Madrid: Catarata.
 • Blanch, Teresa (cop. 2003 ). 100 juegos de teatro en la educación infantil . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Bonmatí, Ricard (2009). Poesia a l’escola. Com fer grans lectors i recitadors (2a ed.). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Busqué i Barceló, Montserrat (1996 ). Ximic : jocs tradicionals . Berga: Amalgama. Catàleg
 • Cuxart, Montserrat; Gascón, Alicia (1988). 40 ninots: marionetes, capgrossos, gegants i elements festius. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gil, Loli, Guzman,Marta i Moreno, Esther (2012). Fent camí cap a l'escola que volem (1a). Barcelona: Rosa Sensat. Temes d'Infància. Catàleg
 • Golinkoff, Roberta Michnick; Hirsh-Pasek, Kathy (2001). Cómo hablan los bebés: La magia y el misterio del lenguaje durante los tres prim. México, D. F.: Oxford University Press.
 • Eufonía 29: Jugar con la música (20032003). Barcelona: GRAÓ. Catàleg
 • Eufonía 33 (20052005). Barecelona: GRAÓ. Catàleg
 • Hirsh-Pasek, Kathy; Golinkoff, Roberta Michnick (2005). Einstein nunca memorizó, aprendió jugando (1a). Madrid: Martínez Roca.
 • Jubert, J. (ed.); Domingo, M.; Domènech, M. A. (1988). De nadó a company: Desenvolupament i aprenentatge de la socialització durant el. Barcelona: A. M. Rosa Sensat i Diputació de Barcelona.
 • Jubete, Montserrat (2004). Espais i temps per al joc (1a.). Barcelona: Rosa Sensat. Temes d'infància. Catàleg
 • Majem, Tere (1994 ). El Joc de la descoberta . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Malagarriga Rovira, M. Teresa (cop. 2003 ). La Audición musical en la educación infantil : propuestasdidácticas . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Malagarriga Rovira, M. Teresa (2002 ). Dites i cançons instrumentades per als més petits . Berga: Amalgama :Centre d'Estudis Musicals del Berguedà "L'Espill". Catàleg
 • Muñoz, J.R. (coordi), Arús, m.E., García, J. (2014). Actividades y juegos de música en la escuela (1a). Barcelona: GR. Catàleg
 • Navarro, Míriam (1991 ). Moixaines i jocs de falda . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Paniagua, G. i Palacios, J. (2005). Educación infantil : respuesta educativa a la diversidad . Madrid : Alianza,. Catàleg
 • Pugmire-Stoy, M. C. (1996). El juego espontáneo: vehículo de aprendizaje y comunicación. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Puig, Irene de (2000 ). Tot pensant : recursos per a l'educació infantil . Girona: Universitat de Girona ;|aBarcelona :Grup IREF. Catàleg
 • Storms, Ger (2003 ). 101 juegos musicales . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Tardos, Anna (2011). L’adult i el joc de l’infant (1a). Barcelona: A. M. Rosa Sensat.
 • Voltas, Mercè (1988 ). El Gran joc del personatge col·lectiu : un procediment didàctic globalitzador per a l'adquisició d'una segona llengua per immersió a parvulari . Vic: EUMO. Catàleg
 • Zorrillo Pallavicino, Alix (2009). Juego musical y aprendizaje (1ª). Alcalá de Guadaira, Sevilla: Editorial MAD, SL.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposar i portar a la pràctica activitats musicals relacionades amb el joc, la cançó i la dansa. Demostrar coneixement musicals
Creativitat
Adequació
30
PERSONATGES, ARGUMENTS, EMOCIONS, ENTONACIONS I GESTOS A TRAVÉS DE LA CREATIVITAT MUSICAL I LINGÜÍSTICA: “El text, el to i el gest de l’adult i/o el nino o titella diuen i fan re-crear diàleg o poema i cançó”. Elaboració i anàlisi reflexiva d’una proposta d’una unitat didàctica interdisciplinària basada en la llengua i la música i feta a partir de la recerca, el disseny i la implementació. Presentació del disseny i posada en pràctica d’una situació d’experimentació i manipulació a partir de jocs de falda, cançons, jocs, contes, titelles i/o altres elements plàstics i dinàmics amb un plantejament global, integrador i creatiu i amb una gran incidència de la música i la llengua. Recerca creativa i contextualitzada
Relació amb el contingut treballat: didàctica de la música i de la llengua a educació infantil, des de l'experimentació, manipulació i joc.
Globalització de la proposta
Creativitat i innovació.
Capacitat de reflexió, innovació i transformació del plantejament didàctic
Integració de plantejaments i continguts: música i llengua.
40
Anàlisi del desenvolupament de la llengua oral i escrita en una situació de manipulació, joc i experimentació. Proposta pràctica d'intervenció des de l'aprenentatge realista (repte contextualitzat). Reflexió contrastada des de l'observació, els referents i la pràctica cap a propostes de millora. Criteris fonamentats i justificats teòricament: procés d'adquisició de la llengua oral i escrita.
Contextualització argumentada i fonamentada en teories vigents de metodologia d'educació infantil.
Integració de plantejaments de didàctica de la llengua des de propostes integrals.
Capacitat de canvi i innovació
30

Qualificació

Creativitat a les propostes
Capacitat de reflexió
Capacitat comunicativa i expressiva
Assistència i participació
Reflexió didàctica i pedagògica
Capacitat d'innovació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta un dels treballs obligatoris, es considera NP al mòdul

Assignatures recomanades

 • Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1)
 • Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2)
 • Experimentació, manipulació i joc a l'educació infantil de 0 a 3 anys
 • Música, expressió plàstica i corporal