Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Les pràctiques de recerca es realitzen obligatòriament segons l'itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores i suposen una estada en un grup o institució de recerca especialitzat en temes de joventut.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • E1. Identificar i dominar els continguts bàsics i fonamentals de les diferents disciplines humanístiques i socials que aporten reflexió i coneixement de la condició juvenil: la psicologia, la pedagogia, la filosofia, la sociologia, la biologia, l’economia, l’antropologia i la història.
 • E2. Comprendre els condicionaments sociopolítics que permetin analitzar i entendre el món actual i el paper que la condició juvenil hi té.
 • E3. Analitzar els diferents problemes educatius de la societat contemporània.
 • E5. Saber utilitzar i dominar la legislació específica relacionada amb la joventut i les polítiques de joventut: sistema educatiu, serveis socials, àmbit comunitari, justícia, salut, empresarial, mitjans de comunicació, TIC i investigació.
 • T1. Ser capaç d’integrar-se en un equip interdisciplinari, sigui de recerca o de gestió.
 • T2. Ser capaç de relacionar-se, de comunicar-se de cooperar, d’interactuar, de dialogar, i de connectar amb les persones i els diferents col•lectius, especialment juvenils.
 • T3. Ser capaç d’assumir responsabilitats i de crear, d’acord amb la deontologia i l’ètica professional.
 • T4. Ser capaç de decidir, de prendre la iniciativa personal, de ser proactiu, de liderar grups i organitzacions.
 • T5. Ser capaç de tenir un cert equilibri emocional.
 • T6. Ser capaç de tenir i exterioritzar un cert sentit de ciutadania.

Altres Competències

 • A1. Capacitat per a la diagnosi per a construir un projecte de recerca.
 • A2. Assoliment de competències en recerca sobre joventut.
 • A3. Capacitat de construcció d’un marc teòric sobre joventut.
 • A4. Capacitat per a relacionar el lloc de pràctiques amb objectius i programes.
 • A5. Identificació i detecció de necessitats. Capacitat per l’elecció adequada de tècniques de recerca i el seu anàlisi.
 • A6. Capacitat per a identificar i utilitzar indicadors socials.
 • A7. Capacitat per a redacció d’un informe sobre joventut i l’avaluació.
 • A8. Capacitat per a la captació i l’anàlisi de dades.

Continguts

1. Coneixement i contacte amb un entorn productiu/professional.

2. Línies de recerca i models d'investigació en joventut.

3. La responsabilitat personal davant els encàrrecs.

4. Prospectiva de la inserció professional futura.

5. Les actituds en l'exercici professional.

6. Relació entre l'activitat professional concreta i la formació acadèmica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 19,00 21,00
Exposició dels estudiants 6,00 4,00 10,00
Pràctiques en empreses / institucions 4,00 140,00 144,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Total 16,00 163,00 179

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Presentació, assignació i planificació de l'estada de recerca. És imprescindible l'assistència per l'assignació i planificació del lloc de pràctiques.
  Estada de recerca. A partir del compliment de l'acord de pràctiques signat on es concretarà l’horari, les funcions i les principals tasques que haurà de complir cada estudiant en la seva estada.
  També s'avaluarà a partir de les tutories amb el tutor professional i el mateix estudiant, per constatar l'evolució i l'aprofitament de l'estada.
  50
  Realització de la memòria de pràctiques amb informe d'autoavaluació. Lliurament com a molt tard el divendres 30 de maig de 2014, de la memòria de pràctiques amb la justificació dels aprenentatges i les competències assolides. Caldrà presentar-la a través de a través de l'aplicació informàtica. Aquesta memòria constarà de dues parts:
  a) Una primera part descriptiva del subsector, el pla de treball inicial i el desenvolupament de les pràctiques.
  b) Una segona part valorativa i reflexiva en relació a les competències assolides.
  La memòria tindrà els annexos que es cregui oportú en relació a la recerca desenvolupada.
  40
  Intercanvi de l'experiència i els aprenentatge de recerca assolits. Participació activa en la sessió d'intercanvi de l'experiència i els aprenentatges assolits durant l'estada de pràctiques. La sessió tindrà lloc el divendres 6 de juny de 2014 a la UdG. 10

  Qualificació

  L'avaluació de l'estada de recerca es realitzarà a partir de les activitats descrites:
  - El compliment de l'estada de recerca, avaluat a través de l'acord de pràcticum, els informes d'avaluació tant del tutor professional com del propi alumne i de les tutories de seguiment. Equival al 50% de la nota final.
  - L'elaboració i presentació de la memòria de pràctiques de recerca que s'haurà de lliurar, com a molt tard, el divendres 30 d3 maig de juny de 2014 a través de l'aplicació informàtica. Equival a un 40% de la nota final.
  - La participació activa en la sessió d'intercanvi de les pràctiques de recerca que tindrà lloc el divendres 6 de juny de 2014. Equival a un 10% de la nota final.
  Per superar l'assignatura, cal haver aprovat cada una d'aquestes parts per separat.

  Observacions

  Durant el primer trimestre del curs (octubre – desembre) els alumnes i les entitats oferidores de pràctiques coneixen el resultat de l’adscripció d’alumnes i l’assumpció de pactes (convenis amb les entitats) i compromisos (dels estudiants en relació a l’entitat assignada).
  Les pràctiques en el MIJS tenen un valor de 6 ECTS equivalent a 150 hores. Aquestes pràctiques s’han realitzar al llarg del període gener - maig. La intensitat i dedicació dependrà en cada cas de la plaça de pràctiques i de les possibilitats de l’estudiant. A títol orientatiu suggerim alguns models clars:
  - Un mes intensiu a jornada completa (37 hores setmanals).
  - Mitja jornada (matins o tardes) durant dos mesos.
  - 12 hores setmanals durant els tres mesos.
  En qualsevol cas, l’horari de dedicació de cada estudiant a les pràctiques quedarà definit i explicitat el l’Acord de pràctiques de cada estudiant.