Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
En aquesta assignatura es presentaran els fenòmens gramaticals que tenen com a àmbit la paraula: accent, estructura sil•làbica, morfologia flexiva i derivativa, la composició i la parasíntesi. En esta asignatura se presentarán los fenómenos gramaticales que tienen como ámbito la palabra: acento, estructura silábica, morfología flexiva y derivativa, la composición y la parasíntesis.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS  / JOAN RAFEL CUFI
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Grup SE

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS  / JOAN RAFEL CUFI
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • T5. Relacionar sistemàticament els nous coneixements que es van adquirint amb altres ja apresos, del propi camp de coneixement o d'altres afins, fins i tot de forma original i creativa.
 • T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E2. Dominar els coneixements bàsics de gramàtica i de literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o altres àmbits professionals.
 • E3. Estar familiaritzat i saber manejar els principals programes i recursos informàtics aplicats específicament a l'estudi de la llengua i la literatura.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E5. Mostrar una actitud positiva i respectuosa amb la diversitat de les manifestacions de la llengua i saber entendre-les en el seu context social, geogràfic i cultural, i ser capaç de comunicar-se amb els parlants de qualsevol varietat de l'espanyol.
 • E6. Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsica per descriure amb precisió la llengua espanyola.
 • E7. Aplicar els coneixements tècnics i formals adquirits durant el grau a fenòmens lingüístics no estudiats, de forma original i creativa.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.

Continguts

1. La sílaba

2. El acento

3. La palabra compleja: componentes y estructura

4. La palabra compleja: flexión

5. La palabra compleja: derivación

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 0 14,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 20,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 4,00 24,00 28,00
Resolució d'exercicis 2,00 29,00 31,00
Sessió participativa 28,00 0 28,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 58,00 93,00 151

Bibliografia

 • Aronoff, Mark (2005). What is morphology?. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Di Tullio, Ángela (2010 ). Manual de gramática del español (Nueva edición). Buenos Aires: Waldhuter. Catàleg
 • Escandell Vidal, M. Victòria Marrero Aguiar, Victoria (DL 2009 ). El Lenguaje humano . Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Gil Fernández, Juana (cop. 2000 ). Panorama de la fonología española actual . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Hualde, José Ignacio (2005 ). The Sounds of spanish . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Núñez Cedeño, Rafael A (cop. 1999 ). Fonología generativa contemporánea de la lengua española . Washington DC: Georgetown University Press. Catàleg
 • O'Grady, William D. (William Delaney), 1952- Aronoff, Mark Archibald, John Rees-Miller, Janie (cop. 2001 ). Contemporary linguistics : an introduction (4a ed.). Boston [etc.]: Bedford / St. Martin's. Catàleg
 • Varela Ortega, Soledad (cop. 2005 ). Morfología léxica : la formación de las palabras . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Varela Ortega, Soledad (1990 ). Fundamentos de morfología . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Lieber, Rochelle (2010). Introducing morphology. Cambridge (UK): Cambridge University Press. Catàleg
 • Fábregas, Antonio (2013). La morfología. Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1: fonologia Coneixements teòrics i pràctics de fonologia. Domini de la normativa de l'espnayol 20
Exercici 2: morfologia Coneixements teòrics i pràctics de morfologia. Domini de la normativa de l'espnayol 20
Examen Coneixements teòrics i pràctics de fonologia i morfologia. Domini de la normativa de l'espnayol 60

Qualificació

Se realizarán tres actividades de evaluación: dos ejercicios (o prácticas) y un examen final. La no presentación de una actividad de evaluación cuenta, a efectos de calcular la nota media, como 0.

En las pruebas escritas se descontará 0,2 p. por falta.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Se calificará como No Presentado únicamente en aquellos casos en que el alumno haya realizado sólo uno o ninguno de los dos ejercicios y no se haya presentado al examen.