Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
En l'assignatura Literatura Espanyola del Barroc s'estudiarà la literatura del segle XVII en relació amb els canvis culturals i les noves orientacions de l'Humanisme de finals del segle XVI, incloent un estudi més detallat de les principals figures de l'època. D'aquesta forma, enllaçant amb l'assignatura de Literatura Espanyola del Renaixement, s'estudiaran les últimes obres de Cervantes (amb especial atenció a les Novel•les exemplars i els entremesos), el Lope de la maduresa, l'evolució estètica de Quevedo en prosa de ficció (Buscón i prosa festiva), poesia, teatre (entremesos) i prosa culta; la poesia de Góngora en els seus diferents vessants, així com l'obra prosistica de Diego de Saaavedra Fajardo (República literària, Empreses Polítiques) i especialment de Baltasar Gracián, tant en les seves biografies primerenques (El Héroe, El discret) com en El criticón.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA  / JORGE GARCIA LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (75%)

Grup SE

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA  / JORGE GARCIA LOPEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 • T8. Estar familiaritzat i saber manejar els principals recursos en paper o suport informàtic (bibliografies, CD-ROM, web, bases de dades, etc.) per compilar i actualitzar la informació i fer-se amb un estat de la qüestió sobre qualsevol aspecte de la llen
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E2. Dominar els coneixements bàsics de gramàtica i de literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o altres àmbits professionals.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E11. Discernir les característiques de la literatura espanyola i hispanoamericana en el context de la literatura europea i universal.
 • E12. Identificar els diferents períodes de la literatura espanyola i hispanoamericana, així com de l'estètica de cada moment.
 • E13. Aplicar els mètodes d'anàlisi i crítica literària prèviament exposats en forma teòrica a diferents textos concrets de la literatura espanyola.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E15. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.

Continguts

1. Lectura del Quijote. Historia redaccional. Relato corto y novela larga. Génesis del personaje central. La poética de Aristóteles y las corrientes intelectuales de finales del siglo XVI. Evolución de su estructura narrativa: problemas estructurales de la primera parte y cambios en las segunda parte. La posteridad literaria del Quijote: motivos y líneas de interpretación.

2. Novelas ejemplares. Tipos narrativos y géneros literarios. La ejemplaridad. Interacción con el Quijote. el camino hacia el persiles

3. Características del escenario en tiempos de Lope de Vega. Significado del Arte nuevo de hacer comedias. Lectura y análisis de Peribáñez, El perro del hortelano y El castigo sin venganza, entre otras posibles obras.

4. Lectura del Polifemo de Góngora: fuentes, indagaciones metafóricas, latinismos, hipérbaton.

5. Selección de poemas de amor y muerte, morales y satírico-burlescos de Quevedo.

6. Cambios introducidos por Calderón: Recursos y simbología de La vida es sueño. Carecterísticas del drama de honor calderoniano. Problemas de El médico de su honra.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 30,00 33,00
Elaboració individual de treballs 11,00 38,00 49,00
Prova d'avaluació 26,00 20,00 46,00
Sessió pràctica 16,00 6,00 22,00
Total 56,00 94,00 150

Bibliografia

 • Francisco Rico (1980). Historia y Crítica de la literatura española. Renacimiento. Crítica. Catàleg
 • Francisco Rico (1980). Historia y Crítica de la literatura española. Barroco. Crítica. Catàleg
 • Pedro Ruiz Pérez (2003). Manual de estudios literarios de los Siglos de Oro. Castalia. Catàleg
 • Wilson, E.M., y D. Moir (1974). Historia de la literatura española, 3: Siglo de Oro. Castalia. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel (2004). Quijote. Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel (2007). Quijote. Espasa-Calpe, Setenta años. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (cop. 2001 ). Novelas ejemplares . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (cop. 2005 ). Novelas ejemplares . Barcelona: Galaxia Gutenberg :Círculo de Lectores [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentario de texto Se valorará la capacidad expresiva del estudiante y la precisión de su comentario. 10
Examen Se valorarán los conocimientos adquiridos y la capacidad de expresarlos con precisión. 60
Trabajo monográfico sobre el Quijote Se valorará la capacidad de expresarse con precisión y de analizar la obra con criterio propio, haciendo buen uso de la bibliografía y evitando en todo momento el plagio. 30
Control de lectura del Quijote. No interfiere en la nota; pero condiciona el aprobado si no se supera la prueba. 0

Qualificació