Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
El treball final de grau es contempla com un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, que es redactarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup SE

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CEP24. Capacitat de definir temes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i al debat historiogràfic.
 • CEP25. Capacitat d'exposar narrativament i d'acord amb els cànons acadèmics hipòtesis i resultats de la investigació pròpia.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.
 • CEP28. Domini del disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb continguts històrics i relatius al patrimoni cultural material i immaterial.

Continguts

1. El treball de fi de grau (TFG) és un exercici d'especialització en alguna de les matèries contingudes en el pla d'estudis que ha de potenciar la capacitat de dissenyar i dur a la pràctica projectes de caràcter històric.

2. El treball de fi de grau pot tenir diverses modalitats. De forma genèrica, es recomana la realizació d'un treball de revisió o investigació bibliogràfica sobre un tema acotat (estat de la qüestió), per bé que també pot acceptar-se la realització d'un treball de recerca, estigui o no coordinat amb les pràctiques externes.

3. L'oferta de places i d'àmbits temàtics pel treball serà limitada i s'anunciarà a través del Moodle de l'assignatura. Els alumnes hauran de sol·licitar formalment les àrees de coneixement i els àmbits temàtics dins els quals voldrien realitzar el treball. L'assignació tindrà en compte la nota d'expedient de cada alumne i la potencial relació del TFG amb les pràctiques externes. En el cas que sigui necessari, també s'escoltarà el criteri del potencial tutor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 7,50 7,50
Elaboració individual de treballs 0 290,00 290,00
Exposició dels estudiants 1,00 0 1,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Total 6,00 297,50 303,5

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Redacció i elaboració del treball Vegeu l'apartat "criteris de qualificació" 90
  Defensa del treball Cal l’autorització del director per presentar i defensar el trebalL.
  Sobre els criteris d'avaluació, vegeu l'apartat "criteris de qualificació"
  10

  Qualificació

  Els criteris de qualificació seran els següents:
  1. Presentació clara i ordenada del text
  2. Correcció i claredat en la comunicació escrita
  3. Domini dels recursos en l’exposició oral
  4. Domini dels recursos en l’exposició escrita
  5. Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions
  6. Utilització adequada del lèxic específic
  7. Comprensió dels conceptes bàsics adquirits a través de fonts documentals diverses
  8. Anàlisi i interpretació de missatges verbals
  9. Creativitat i iniciativa pròpia en les produccions intel•lectuals
  10. Investigació de les fonts de documentació
  11. Aplicació dels conceptes adquirits

  ADVERTÈNCIA: La còpia o el plagi comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball

  Observacions

  Es recomana als alumnes assistir a les sessions de suport que s'organitzin des de la Facultat o des de la Biblioteca de Barri Vell