Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana dels segles XIII i XIV
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SADURNI MARTI CASTELLA

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
SADURNI MARTI CASTELLA

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • E6. Identificar, en un estudi lingüístic o literari, el seu marc teòric i antecedents, i valorar-ne les aportacions originals.
 • E7. Dominar i aplicar correctament en qualsevol tipus de text la gramàtica normativa de la llengua i els aspectes ortotipogràfics adequats.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques (bases de dades, aplicacions d'anàlisi, etc.) adients per aconseguir resultats de qualitat
 • E11. Comprendre el context històric i cultural de les obres literàries i analitzar-les tenint en compte aquests aspectes.
 • E12. Ser capaç d'analitzar el model de llengua dels textos literaris amb el triple objectiu d' (1) extreure les característiques lingüístiques de textos de qualsevol època i registre, (2) estudiar la llengua d'un període determinat, i (3) valorar la qualitat literària del text a partir de les seves construccions lingüístiques.
 • E14. Conèixer i aplicar els diferents enfocaments de la teoria de la literatura a l'anàlisi d'obres i a autors concrets.
 • E15. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E17. Identificar els trets propis de l'estètica literària de cada període de la història de la literatura catalana.
 • E18. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. Els trobadors i la tradició lírica catalana abans d'Ausiàs March. La poesia trobadoresca a Catalunya. Cronologia, ambient social, temes, gèneres, poetes més importants del segle XIV.

2. Ramon Llull: el naixement de la prosa científica i literària. Arnau de Vilanova. El cas Llull: l'Art, la biografia i el conjunt de l'obra. Ramon Llull contra la tradició trobadoresca: la literatura al servei de la primera intenció. Continguts teològics, morals i científics de la prosa catalana de Llull. Evolució de la producció literària lul·liana. Arnau de Vilanova: metge i polemista religiós.

3. Les cròniques: ideologia i història. Noció de conjunt de la historiografia medieval catalana. La formació de la Corona d'Aragó i la ideologia política: el "Llibre dels feits" de Jaume I i la "Crònica" de B. Desclot. Introducció a la "Crònica" de Ramon Muntaner. Pere III i la història.

4. Escriptors mendicants del tombant del segle XIV al XV. Antoni Canals i el moviment de les traduccions. Sant Vicent Ferrer: biografia intel·lectual i política. Els sermons en el marc de la predicació popular: estructura i recursos literaris. Francesc Eiximenis i la teologia per a laics: el projecte del "Crestià" i les monografies didàctiques. Els corrents profètics en l'obra eiximeniana.

5. Metge, Turmeda i els traductots del tombant del XIV al XV. Anselm Turmeda: la conversió a l'islam. L'obra catalana: la poesia narrativa i l'al.legoria moral i política. La prosa d'art i els models clàssics i italians del Trecento. Traducció i innovació literària i cultural. Bernat Metge: del Llibre de Fortuna i Prudència a Lo somni.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 3,00 22,00 25,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Sessió expositiva 44,00 0 44,00
Tutories de grup 12,00 46,00 58,00
Total 62,00 88,00 150

Bibliografia

 • Riquer, Martí de (1975 ). Los Trovadores : historia literaria y textos . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Mölk, Ulrich (1982 ). La Lirica dei trovatori . Bologna: il Mulino. Catàleg
 • Guillem,|cde Berguedà (1996 ). Les Poesies del trobador Guillem de Berguedà . Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema. Catàleg
 • Guillem,|cde Cabestany (1924 ). Les Chansons de Guilhem de Cabestanh . Paris: Champion. Catàleg
 • Cerverí,|cde Girona (1947 ). Obras completas del trovador Cerverí de Girona . Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos. Catàleg
 • Llull, Ramon (1989 ). Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) . Mallorca: Moll. Catàleg
 • Bonner, Anthony, Badia, Lola (1988). Ramón Llull : vida, pensament i obra literària. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Llinarès, Armand (1987 ). Ramon Llull (2a ed.). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Llull, Ramon (1931-1934 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Badia, Lola (1992). Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Llull, Ramon (1991 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Llull, Ramon (1935-1954 ). Libre de Evast e Blanquerna . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Llull, Ramon (2009). Romanç d'Evast e Blaquerna (Albert Soler). Palma: Patronat Ramon Llull. Catàleg
 • Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó (1991). Llibre dels fets del Rei en Jaume. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1991 ). Llibre dels fets . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1926-1962 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume I (2008). Llibre dels fets. Mallorca: Moll. Catàleg
 • Renedo, Xavier (2010). Dels fets a les paraules, i de les paraules al Llibre dels fets: observacions . Dins Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré (Ed.), Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200 - 1500) (, p. 91-120). Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum. Catàleg
 • Desclot, Bernat (1949-1951 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Desclot, Bernat, Cortadellas, Anna (1991). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Desclot, Bernat (2010 ). Llibre del rei En Pere . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Muntaner, Ramon, 1265-1336, Cabré, Coia (1992). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Soldevila, Ferran, Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó, Desclot, Bernat, Muntaner, Ramon, 1265-1336, Pere, III, Rei de Catalunya-Aragó (1971). Les Quatre grans cròniques : Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III. Barcelona: Selecta. Catàleg
 • Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III el Cerimoniós (2009). Les Quatre grans cròniques (Cingolani, Stefano M). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Eiximenis, Francesc (2005). Llibres, mestres i sermons : antologia de textos. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Ferrer, Vicent, Sant, Renedo i Puig, Xavier, Cabré Ollé, Lluís (1993). Sermons. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Hauf, Albert G. (1990). D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena : aportació a l'estudide la nostra cultura medieval. [València] [etc.]: Institut de Filologia Valenciana [etc.]. Catàleg
 • Història de la literatura catalana (1984-1988) (4a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Metge, Bernat, Turmeda, Anselm (1927). Obres menors. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Metge, Bernat (1999). Lo Somni. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentaris de textos literaris catalans medievals. Exercici d'anàlisi detinguda de capítols seleccionats d'obres mestres de la literatura catalana medieval: 1) els trobadors i la lírica del XIV; 2) les cròniques; 3) Francesc Eiximenis Es valoràrà tant la capacitat d'anàlisi dels textos seleccionats com el bon nivell de la redacció. 20
Exposició dels continguts bàsics de cada tema l'assignatura i de les lectures obligatòries. Comentari literari i lingüístics dels textos. S'avaluarà el bon coneixement de la llengua medieval i capacitat de traslladar-la al català modern i el domini de les lectures. 10
Examen Es valorarà la competència dels estudiants en la comprensió dels textos de lectura obligatòria i en el coneixement del context d'història cultural que els correspon. 70

Qualificació

El 70% de la nota de l'assignatura depèn del resultat de l'examen, mentre que la nota del treballs i del comentari oral de les lectures en tutories representa un 30% de la nota global.
Es valorarà tant l'assistència a classe com la participació de l'estudiant en els fòrums en línia de l'assignatura.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

Observacions

Es recomana als estudiants aprofitar les hores de tutoria tant a l'hora de fer els treballs com per resoldre qualsevol problema de comprensió dels textos a llegir.

Assignatures recomanades

 • Literatura catalana: sàtira i paròdia
 • Literatura espanyola medieval
 • Literatura llatina
 • Literatura romànica medieval