Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-7. Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • CE-10. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-15. Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics, legals i socials relacionats amb el disseny, producció i comercialització de productes biotecnològics.
 • CE-17. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques en bioremediació, biorecuperació i control de plagues i altres aspectes de biotecnologia ambiental.

Continguts

1. Heterocicles: introducció, classificació i nomenclatura.

2. Heterocicles aromàtics. Generalitats. Aromaticitat en els sistemes heterocíclics. Heterocicles p-deficients i p-excedents. Tautomeria.

3. Heterocicles aromàtics pentagonals amb un heteroàtom: pirroles, furans, tiofens. Mètodes de síntesi i reactivitat.

4. Heterocicles aromàtics pentagonals benzocondensats: indoles, benzofurans, benzotiofens. Mètodes de síntesi i reactivitat.

5. Heterocicles aromàtics hexagonals amb un heteroàtom: piridines. Mètodes de síntesi i reactivitat.

6. Heterocicles aromàtics hexagonals benzocondensats: quinolines i isoquinolines. Mètodes de síntesi i reactivitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12,5 23 35,5
Classes participatives 4 7 11
Exposició dels estudiants 2 5 7
Prova d'avaluació 4,5 6 10,5
Resolució d'exercicis 4 7 11
Total 27 48 75

Bibliografia

 • Joule, J. A (cop. 2000 ). Heterocyclic chemistry (4th ed). Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Gilchrist, T. L (1997 ). Heterocyclic chemistry (3rd ed.). Harlow: Longman. Catàleg
 • Paquette, Leo A (1987 ). Fundamentos de química heterocíclica . México: Limusa. Catàleg
 • Nomenclatura de química orgánica : seccions A, B i C : regles definitives de 1979 (1989 ) (Ed.a cura d'Ángel Messeguer i Peypoch, Miquel A. Pericàs iBrondo). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències :Consell Superior d'Investigacions Científiques. Catàleg
 • Joule, J. A (cop. 2007 ). Heterocyclic chemistry at a glance . Malden, MA: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Katritzky, Alan R (2010 ). Handbook of heterocyclic chemistry (3rd ed. /|bAlan Katritzky ... [et al.]). Oxford: Elsevier. Recuperat 02-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080958439 Catàleg
 • Katritzky, Alan R (2000 ). Handbook of heterocyclic chemistry (2nd ed). Amsterdam [etc.]: Pergamon. Catàleg
 • Sainsbury, Malcolm (cop. 2002 ). Heterocyclic chemistry . Cambridge: Wiley-Interscience :Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Pozharskii, Alexander F (cop. 1997 ). Heterocycles in life and society : an introduction to heterocyclic chemistry and biochemistry and the role of heterocycles in science, technology, medicine and agriculture . Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Foye, William O (1983 ). Principios de química farmacéutica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Eicher, Theophil (1995 ). The Chemistry of heterocycles : structure, reactions, syntheses and applications . Stuttgart [etc.]: Thieme. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Autoavaluació I: Resolució del qüestionari Moodle I. Activitat no recuperable.
Els estudiants contestaran el qüestionari individualment i no presencialment.

Es valorarà l'assoliment dels coneixements en química orgànica heterocíclica i la seva aplicació a la resolució de problemes; la capacitat de relacionar diferents apartats d’un tema o de diferents temes; i el pensament reflexiu i/o analític.
2,5
Autoavaluació II: Resolució del qüestionari Moodle II. Activitat no recuperable.
Els estudiants contestaran el qüestionari individualment i no presencialment.

Es valorarà l'assoliment dels coneixements en química orgànica heterocíclica i la seva aplicació a la resolució de problemes; la capacitat de relacionar diferents apartats d’un tema o de diferents temes; i el pensament reflexiu i/o analític.
4,5
Coavaluació. Activitat no recuperable.
Els estudiants resoldran un examen que inclourà problemes de química heterocíclica i síntesi de fàrmacs. La correcció serà a càrrec dels estudiants i del professor.
8
Exposició oral d'un article. Activitat no recuperable.
Cap a finals de l'assignatura, cada grup presentarà oralment un article publicat en una revista científica entre març 2012 i febrer 2013, relacionat amb alguna de les famílies de compostos estudiades durant el curs.

Es valorarà la capacitat de comprensió i anàlisi; la capacitat de relacionar els conceptes i continguts de l’article amb el temari de l’assignatura; la claredat expositiva; l'ús del llenguatge propi de la Química Orgànica Heterocíclica; i la capacitat de discussió i argumentació amb els companys.
35
Examen final. Activitat recuperable.
Constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari.

Es valorarà l'assoliment dels coneixements en química orgànica heterocíclica; la capacitat de relacionar diferents apartats d'un tema o de diferents temes; l'aplicació dels coneixements adquirits per a la resolució de problemes; la correcció i claredat en la comunicació escrita; l'ús del llenguatge propi de la química heterocíclica; i el pensament reflexiu i/o analític.
50

Qualificació

Durant el curs es realitzaran diverses activitats d'avaluació.
La no realització de qualsevol d'aquestes activitats suposa un zero a la nota a ponderar corresponent.

L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").

La nota global de l'assignatura es correspondrà a la nota de les autoavaluacions (7%), de la coavaluació (8%), de l'exposició oral d'un article (35%) i de l'examen final (50%).

Per aprovar l'assignatura cal que tant la nota obtinguda de l'exposició oral de l'article com la de l'examen final sigui igual o superior a 4 (sobre 10).

Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per a pujar nota cal que ho notifiquin al professor amb suficient antelació al dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable.

Observacions

En començar l'assignatura, els alumnes s'organitzaran en grups formals de 2-4 persones per a la realització de les activitats en grup.

En començar l'assignatura el professor fixarà l'horari per a la consulta de dubtes.

Aquesta assignatura està integrada dins del Programa d’Innovació Docent de la Xarxa d’Avaluació de la Universitat de Girona.

Assignatures recomanades

 • Mètodes sintètics orgànics
 • Química dels compostos orgànics