Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
En aquesta assignatura es presentaran els fenòmens gramaticals que tenen com a àmbit la paraula: accent, estructura sil•làbica, morfologia flexiva i derivativa, la composició i la parasíntesi. En esta asignatura se presentarán los fenómenos gramaticales que tienen como ámbito la palabra: acento, estructura silábica, morfología flexiva y derivativa, la composición y la parasíntesis.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS  / FRANCESC ROCA URGELL

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00
Pràctiques d'aula1 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • T5. Relacionar sistemàticament els nous coneixements que es van adquirint amb altres ja apresos, del propi camp de coneixement o d'altres afins, fins i tot de forma original i creativa.
 • T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E2. Dominar els coneixements bàsics de gramàtica i de literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o altres àmbits professionals.
 • E3. Estar familiaritzat i saber manejar els principals programes i recursos informàtics aplicats específicament a l'estudi de la llengua i la literatura.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E5. Mostrar una actitud positiva i respectuosa amb la diversitat de les manifestacions de la llengua i saber entendre-les en el seu context social, geogràfic i cultural, i ser capaç de comunicar-se amb els parlants de qualsevol varietat de l'espanyol.
 • E6. Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsica per descriure amb precisió la llengua espanyola.
 • E7. Aplicar els coneixements tècnics i formals adquirits durant el grau a fenòmens lingüístics no estudiats, de forma original i creativa.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.

Continguts

1. La sílaba

2. El acento

3. Nociones básicas de morfología

4. La flexión

5. La derivación

6. La composición

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 0 14,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 20,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 4,00 24,00 28,00
Resolució d'exercicis 2,00 29,00 31,00
Sessió participativa 28,00 0 28,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 58,00 93,00 151

Bibliografia

 • Aronoff, Mark (2005). What is morphology?. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Di Tullio, Ángela (2010 ). Manual de gramática del español (Nueva edición). Buenos Aires: Waldhuter. Catàleg
 • Escandell Vidal, M. Victòria Marrero Aguiar, Victoria (DL 2009 ). El Lenguaje humano . Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Gil Fernández, Juana (cop. 2000 ). Panorama de la fonología española actual . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Hualde, José Ignacio (2005 ). The Sounds of spanish . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Núñez Cedeño, Rafael A (cop. 1999 ). Fonología generativa contemporánea de la lengua española . Washington DC: Georgetown University Press. Catàleg
 • O'Grady, William D. (William Delaney), 1952- Aronoff, Mark Archibald, John Rees-Miller, Janie (cop. 2001 ). Contemporary linguistics : an introduction (4a ed.). Boston [etc.]: Bedford / St. Martin's. Catàleg
 • Varela Ortega, Soledad (cop. 2005 ). Morfología léxica : la formación de las palabras . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Varela Ortega, Soledad (1990 ). Fundamentos de morfología . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1: fonologia Coneixements teòrics i pràctics de fonologia. Domini de la normativa de l'espnayol 20
Exercici 2: morfologia Coneixements teòrics i pràctics de morfologia. Domini de la normativa de l'espnayol 20
Examen Coneixements teòrics i pràctics de fonologia i morfologia. Domini de la normativa de l'espnayol 60

Qualificació

Se realizarán tres actividades de evaluación: dos ejercicios (o prácticas) y un examen final. La no presentación de una actividad de evaluación cuenta, a efectos de calcular la nota media, como 0.

En las pruebas escritas se descontará 0,2 p. por falta.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Se calificará como No Presentado únicamente en aquellos casos en que el alumno haya realizado sólo uno o ninguno de los dos ejercicios y no se haya presentado al examen.