Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
La investigació social es realitza a través del mètode científic, té unes pautes a complir acceptades per la comunitat científica per a què els resultats que se’n desprenguin puguin ser considerats coneixement científic, i no mera opinió o tersivergació de la realitat. En aquesta assignatura hi haurà un apropament i familiarització amb el mètode científic i d’investigació en ciències socials, al disseny i realització d’una investigació, i a les tècniques d’investigació qualitatives i quantitatives més utilitzades.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Comprendre les diferències fonamentals entre els mètodes quantitatiu i qualitatiu, així com les seves possibles aplicacions en l'àmbit de la criminologia
 • Conèixer les diferents tècniques de producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives
 • Dissenyar projectes d'investigació, construir instruments de producció de dades i interpretar resultats
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format

Continguts

1. Metodologia i mètode científic. Les perspectives d'investigació social. Les qüestions ètiques en la investigació social. La complementarietat qualitatiu-quantitatiu

2. Les etapes de la investigació social

3. La investigació qualitativa. Disseny, mostreig, selecció d’informants i treball de camp

4. Tècniques qualitatives: 4.1. L’observació participant 4.2. L’entrevista en profunditat 4.3. La història de vida 4.4. El grup de discussió

5. Tractament i anàlisi de les dades qualitatives: Anàlisi de contingut, construcció de categories i tipologies, i interpretació

6. Les fonts d’informació secundària, les estadístiques oficials

7. La confecció d’una enquesta (1): El problema d’investigació, les hipòtesis, les variables, nivell de mesurament, indicadors i índexs, l’elaboració del qüestionari

8. La confecció d’una enquesta (2): El mostreig, el treball de camp

9. Tractament i anàlisi de les dades: Introducció a l’ús del SPSS, principals proves estadístiques d’hipòtesis i escales

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Ander-Egg, E. (2001). Métodos y técnicas de investigación social. Buenos Aires: Lumen.
 • Corbetta, P. (2003). Metodología y Técnicas de Investigación Social. Madrid: McGrawHill. Catàleg
 • Domínguez Amorós, Màrius (2000). Tècniques d'investigació social I. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelons. Catàleg
 • Flecha, R.; Gómez, J.; Puigvert, L. (2001). Teoría sociológica contemporánea. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (2007). El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Gómez, J.; Latorre, A.; Sánchez, M.; Flecha, R. (2006). Metodología comunicativa crítica. Barcelona: El Roure.
 • Giddens, A. (1994). Sociología (2ª). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2003 ). Metodología de la investigación (3ª ed.). México, D.F. [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Kerlinger, Fred N (cop. 2002 ). Investigación del comportamiento (4ª ed.). México [et al.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Macionis, J.J.; Plummer, K. (2007). Sociología. Madrid: Pearson - Prentice Hall. Catàleg
 • Merton, R.K. (2002). Teoría y estructura sociales. México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Quiviy, R.; Van Campendhoudt, L. (1997). Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J.S.; Pérez Meléndez, C. (1998). Investigar mediante encuesta. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, J.I.; Aristegui, I.; Melgosa, L. (1998). Cómo elaborar un proyecto de investigación social [Cuadernos monográficos ICE]. Bilbao: Universidad de Deusto.
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2007 ). Metodología de la investigación cualitativa (4a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Sierra Bravo, Restituto (1991). Diccionario práctico de estadística y técnicas de investigación científica. Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Villasante, T (2002). La investigación participativa: construyendo ciudadanía. Barcelona: El viejo topo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Per superar l'assignatura, els alumnes hauran de realitzar un treball final. La temàtica i el contingut hauran de negociar-se prèviament amb el professor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com “No presentat” l'estudiant que no hagi lliurat el treball final dins del termini establert.