Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Anàlisi instrumental. Principis generals. Tècniques òptiques d'anàlisi Espectrometria de masses. Tècniques electroanalítiques. Tècniques tèrmiques d'anàlisi. Cromatografia. Principis generals. Cromatografia de gasos. Cromatografia de líquids. Acoblament amb espectrometria de masses. Tècniques electroforètiques. Hibridació instrumental.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / MONICA IGLESIAS JUNCA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Introducció a les tècniques instrumentals.

          1.1. Fonaments de lestècniques instrumentals. Classificació. Instruments. Relació senyal/soroll

          1.2. Selecció de la tècnica analítica. Paràmetres de qualitat. Calibratge.

2. Tècniques òptiques d'anàlisi

          2.1. Introducció a les tècniques òptiques. Interacció de la radiació electromagnètica amb la matèria. Classificació. Instrumentació

          2.2. Espectroscòpia d'absorció molecular UV-VIS. Fonaments, instrumentació i aplicacions.

          2.3. Espectroscòpia de luminiscència molecular UV-VIS. Fonaments, instrumentació i aplicacions

          2.4. Espectroscòpia d'absorció atòmica. Fonaments, instrumentació i aplicacions.

          2.5. Espectroscòpia d'emissió atòmica. Fonaments, instrumentació i aplicacions

          2.6. Fluorescència de Raig X. Fonaments, instrumentació i aplicacions.

3. Espectrometria de masses

          3.1. Introducció a l'espectrometria de masses. Fonts d'ionització, analitzadors i detectors. Espectrometria de masses atòmica i molecular

4. Tècniques tèrmiques d'anàlisi

          4.1. Introducció a l'anàlisi tèrmic. Termogravimetria. Anàlisi tèrmica diferencial i Calorimetria diferencial de rastreig.

5. Tècniques cromatogràfiques i electroforètiques

          5.1. Introducció, fonaments i classificació de les tècniques cromatogràfiques.

          5.2. Cromatografia líquida. Conceptes, Instrumentació i mecanismes de separació. Acoblament HPLC-espectrometria de masses.

          5.3. Cromatografia de gasos. Fonaments i instrumentació. Acoblament GC-espectrometria de masses.

          5.4. Tècnques electroforètiques. Fonaments i classificació. Electroforesis capilar: instrumentació i aplicacions.

6. Tècniques electroanalítiques

          6.1. Introducció a les tècniques electroanalítiques. Classificació de les tècniques elèctriques. Cel·les electroquímiques. Processos electròdics. Polarització. Corbes intensitat potencial

          6.2. Tècniques potenciomètriques. Introducció. Elèctrodes de referència.Elèctrodes indicadors metàl·lics. Electròdes indicadors de membrana. El`+ectrodes selectius a molècules. Instrumentació.

          6.3. Tècniques voltamperomètriques. Introducció a la voltamperometria. Classificació. Polarografia. Noves tècniques polarogràfiques i voltamperomètriques. Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 3,00 0 3,00
Prova d'avaluació 8,00 44,00 52,00
Resolució d'exercicis 13,00 26,00 39,00
Seminaris 1,00 4,00 5,00
Sessió expositiva 25,00 10,00 35,00
Sessió participativa 10,00 5,00 15,00
Total 60,00 89,00 149

Bibliografia

 • Hernández Hernández, Lucas (DL 2002 ). Introducción al análisis instrumental . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rubinson, Kenneth A (cop. 2001 ). Análisis instrumental . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Hoffmann, Edmond de (cop. 2002 ). Mass spectrometry : principles and applications (2nd ed.). Chichester [etc.]: John Wiley & sons. Catàleg
 • Broekaert, J. A. C (cop. 2005 ). Analytical atomic spectrometry with flames and plasmas (2nd ed. revisada). Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Pingarrón Carrazón, José M (cop. 1999 ). Química electroanalítica : fundamentos y aplicaciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Fowlis, Ian A (1995 ). Gas chromatography : analytical chemistry by open learning (2nd ed.). Chichester [etc.]: Published on behalf of ACOL (University of Greenwich) by Wiley. Catàleg
 • Lindsay, Sandy (1987 ). High performance liquid chromatography . Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Poole, Colin F (2003 ). The Essence of chromatography . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AA5. Classes de problemes en que es realitzaran exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura. Entrega de problemes proposats pel profesor. Al llarg del semestre el professor proposarà una serie de problemes per fer i entregar a classe. Es valorarà la correcta resolució dels problemes proposats. Aquesta activitat no és recuperable. 15
AA6. Seminari relacionat amb algún tema dels continguts de l'assignatura. Posteriorment es demanarà l'entrega d'un treball resum sobre el contingut del seminari. S'avaluarà la redacció i presentació del treball entregat. Aquesta activitat no és recuperable. 5
AE1. Primera prova parcial. Es valorarà el nivell d'assoliment dels conceptes explicats i la capacitat de resolució de problemes. Aquesta activitat no és recuperable. 15
AE1. Segona prova parcial. Es valorarà el nivell d'assoliment dels conceptes explicats i la capacitat de resolució de problemes. Aquesta activitat no és recuperable. 15
AE4. Prova final d'avaluació. Al final del semestre es realitzarà una prova final per tal que l'alumne desmostri els coneixements adquirits i les competències desenvolupades. Aquesta activitat és recuperable. 50

Qualificació

Els coneixaments i competències adquirits per l'alumne s'avaluaran mitjançant examens parcials, l'entrega de problemes proposats pel profesor, un treball i un examen final que constarà de preguntes teòriques i de problemes.

La nota final es calcularà aplicant els percentatges corresponents a les diferents proves d'avaluació. Per aprovar l'assignatura caldrà treure una mitjana ponderada de 5.0. La mitjana ponderada es calcularà sempre i quan s'hagi obtingut una qualificació mínima de 3.5 en cada una de les activitats d'avaluació.

Opcions de recuperació:
En cas no arribar a una mitjana de 5.0 l'estudiant tindrà l'opció de realitzar un segon examen final per tal de poder superar l'assignatura. La nota de l'assignatura es tornarà a calcular de manera ponderada amb totes les notes no recuperables i la nota de l'examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considerarà que l'alumne no s'ha presentat a la convocatòria en cas que no hagi fet cap de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Introducció a l'experimentació en química analítica
 • Principis de química analítica
 • Química