Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCO APARICIO WILHELMI  / LUIS FRANCISCO CARRILLO POZO  / MARIONA ILLAMOLA DAUSA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 16-19 1F

Altres Competències

 • Coneixement de la regulació jurídica espanyola i comunitària sobre els temes de nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria.
 • Coneixement dels temes relatius a la nacionalitat a Espanya: qui és o no nacional espanyol, per quines causes es pot deixar de ser-ho o es pot tornar a ser-ho
 • Conèixer la vinculació entre la nacionalitat espanyola i la ciutadania europea i els drets que en deriven
 • Coneixement de la diferents situació dels treballadors en el mercat interior en funció de la seva nacionalitat
 • Coneixement de les interrelacions entre l'ordenament comunitari i l'espanyol en relació als nacionals de tercers països

Continguts

1. Tema 1: La nacionalitat de les persones físiques en el Dret Internacional Públic.- Atribució de la nacionalitat: discrecionalitat i limitacions.- La naturalesa jurídica de la Protecció Diplomàtica: a) la concepció clàsica, b) el reconeixement dels drets de l'individu en el pla internacional.

2. Tema 2: Concepte i naturalesa del vincle nacionalitat.- La normativa espanyola en matèria de nacionalitat: la Constitució i les diferents regulacions espanyoles en l’àmbit de la nacionalitat.- Autoritats competents en matèria de nacionalitat.

3. Tema 3: Atribució i adquisició de la nacionalitat espanyola. Supòsits d’atribució de la nacionalitat espanyola; atribució ius sanguinis i atribució ius soli. Efectes de l’atribució de la nacionalitat espanyola. L’adquisició de la nacionalitat espanyola: l’adquisició per opció, l’adquisició per residència i l’adquisició per carta de naturalesa.

4. Tema 4: La pèrdua de la nacionalitat espanyola: pèrdua voluntària, renúncia i pèrdua per sanció.

5. Tema 5: La recuperació de la nacionalitat espanyola.

6. Tema 6: La doble nacionalitat. La Constitució espanyola i la doble nacionalitat.- La doble nacionalitat convencional.- La doble nacionalitat al marge del sistema convencional.

7. Tema 7: La ciutadania a la Unió Europea.- Concepte i evolució.- Titulars.- Drets que atorga: a) dins els Estats membres, b) àmbit de les institucions comunitàries, c) territori de tercers Estats.

8. Tema 8: El mercat interior.- Lliure circulació de persones.- Activitats assalariades, lliure circulació de treballadors: a) concepte de treballador, b) treball a l'administració pública.- Activitats independents: a) lliure prestació de serveis, b) lliure establiment.

9. Tema 9: Estatut jurídic dels nacionals de tercers Estats a la Unió Europea.- Situació abans del Tractat d'Amsterdam.- Títol IV del Tractat de la Comunitat Europea. Incidència del Dret Comunitari en l'àmbit del dret d'estrangeria dels Estats membres de la Unió Europea

10. Tema 10: Marc legal de l’estranger a Espanya: Constitució i estrangeria.- Normatives reguladores del dret d’estrangeria durant els darrers anys a Espanya.

11. Tema 11: Els drets dels estrangers a Espanya.

12. Tema 12: L’entrada dels estrangers en territori espanyol: punts d’entrada, documentació exigida i altres aspectes significatius.

13. Tema 13: La permanència dels estrangers en territori espanyol: estada, residència i treball dels estrangers a Espanya. El reagrupament familiar. El contingent de treball.

14. Tema 14: Sortida dels estrangers del territori espanyol.

15. Tema 15: El règim sancionador en l’àmbit del dret d’estrangeria.

16. Tema 16: Autoritats competents i documentació exigida en l’àmbit del dret d’estrangeria a Espanya.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 15,00 22,00
Total 7,00 15,00 22

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Resolució de diverses qüestions relacionades amb els ciutadans comunitaris i amb els nacionals de tercers països residents legals a la Unió Europea Tindrà un valor del 80% de la nota de la part de ciutadania, la qual es correspon amb una tercera part de la nota final de l'assignatura.
  Part sobre el règim d'estrangeria: anàlisi d'un text i exposició a classe Forma part de l'avaluació juntament amb la participació general a classe. Suposarà el 50% de la nota de la part sobre el règim d'estrangeria

  Qualificació

  L'assignatura es divideix en tres parts que es corresponen amb cadascún dels professors. La nota final de l'assignatura serà la mitjana de l'obtinguda en cada part. Cada professor fixa el seu propi sistema d'avaluació.

  Lliçons 1 a 6 incloses: Dr. Luis Carrillo

  Lliçons: 7 a 9 incloses: Dra. Mariona Illamola Dausà.

  Lliçons 10 a 16 incloses: Dr. Marco Aparicio Wilhelmi

  Observacions

  Les classes es desenvoluparàn tant en català com en castellà depenent del professor i de l'assistència d'alumnes Sócrates.

  Mètodes docents:
  Pel seguiment d’aquesta assignatura s’oferiran materials que complementin les explicacions teòriques, i que son del tot necessaris per poder assolir una bona comprensió de la matèria, alhora que la seva lectura i el seu estudi esdevindran del tot necessaris per poder fer un seguiment adequat de les explicacions. A banda, dins la part sobre règim d'estrangeria cada estudiant haurà de fer una exposició oral a classe sobre un dels textos del dossier de materials.
  En quan al desenvolupament de les sessions hi haurà una part d’explicacions teòriques dels professors, si bé es pretén una participació activa dels estudiants durant la seva impartició, motiu pel qual esdevé fonamental la lectura dels materials oferts. Així mateix, també hi haurà una component pràctica que servirà per completar la visió de la matèria.

  Assignatures recomanades

  • Institucions del dret comunitari