Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERNANDO LACABA SANCHEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 16-19 1E

Altres Competències

 • Objectius 1. L’objectiu central d’aquest curs és l’explicació dels aspectes bàsics que han d’informar en el sistema del Dret Penal, pel que fa referència als delictes sotmesos al enjudiciament per part del Jurat Popular. Per tant en caràcter general s’analitzarà cadascun d’aquests delictes i el seu encaix processal, tant, teòricament com a la pràctica. 2. Això portarà a estudiar els aspectes de la competència dels Tribunal del Jurat en relació als delictes de Jurat. Igualment pel que fa referència i és nuclear, el paper del veredicte i la motivació (com l’explicació de la valoració pel Tribunal del Jurat dels fets provats en el judici). 3. S’analitzarà, també, amb deteniment, com el Jurat ha de poder disposar dels elements de fet i de dret que serveixin per decidir i atribuir la condició de persona responsable del delicte, així com la presència d’eximents i atenuants per, en el seu cas, la determinació de la pena. Específicament es pretén Que l’alumne s’apropi a l’argumentació que cal formular davant al Tribunal de Jurat, respecte a cadascun dels delictes de Jurat. Per tant, amb aquest enfocament es vol utilitzar els preceptes jurídics penals que juntament amb els fets constitueixen l’objecte de la prova, o sia tot allò que mitjançant percepcions les parts pretenen representar davant del Jurat com objecte del seu veredicte. Que l’alumne conegui la Institució del Jurat, no estrictament des de la vessant processal, sinó al revés, els problemes que el Jurat ha de suportar, quan s’enfronta amb fets i preceptes jurídics, específicament previstos en el Codi Penal. Que l’alumne obtingui una dimensió del dret penal i del jurat més propera a la realitat i a la praxis dels operadors jurídics (Advocats, Fiscals, Jutges d’Instrucció) tant en la 1ª Fase (investigació del delicte i de la preparació del judici de jurat especialment referit a la competència connexitat i concurs) com en el propi judici oral. Que l’alumne pugui disposar per tant d’una visió clara i actual de com es van aplicant els delictes que són competència del Jurat, després d’haver passat 5 anys des de la seva aprovació i a Girona.

Continguts

1. PRIMERO.- INTRODUCCIÓN.

2. Concepto. Sistemas de Jurado. Derecho comparado. Evolución histórica. Crítica y defensa del Tribunal del Jurado. El Jurado en nuestra legislación. Constitución y Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

3. SEGUNDO.- LOS JURADOS.

4. Composición del Tribunal del Jurado. Funciones, derechos y obligaciones de los Jurados. Requisitos, incapacidades, prohibiciones y excusas. Hitos en la selección de los Jurados.

5. TERCERO.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURADO.

6. Sistemas de atribución de competencia. Competencia funcional, territorial y objetiva. Delitos atribuidos al Tribunal del Jurado. Problemas de la conexión delictual. Exclusiones. Huida del Jurado. Derecho de opción del acusado.

7. CUARTO.- DELITOS COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURADO.

8. Homicidio y asesinato. Amenazas condicionales. Omisión del deber de socorro. Allanamiento de morada. Incendios forestales. Infidelidad en la custodia de documentos. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación de caudales públicos. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones prohibidas a funcionarios. Infidelidad en la custodia de presos.

9. QUINTO.- FASE DE INSTRUCCIÓN.

10. Principios generales de la instrucción de los delitos. Formas de iniciación, requisitos e imputación. Resoluciones de continuación, sobreseimiento y cambio de procedimiento. Diligencias de investigación. Solicitud de apertura del juicio oral y escritos de calificación. Audiencia preliminar y auto de apertura del juicio oral.

11. SEXTO.- FASE INTERMEDIA.

12. Emplazamiento. Contenido de los testimonios remitidos al Tribunal del Jurado. Personación. Cuestiones Previas. Auto de hechos justiciables.

13. SEPTIMO.- FASE DE ENJUICIAMIENTO.

14. Constitución del Tribunal del Jurado. Principios rectores del plenario. Alegaciones. Especialidades probatorias. Conclusiones definitivas. Finalización irregular del juicio.

15. OCTAVO.- FASE DE DECISIÓN.

16. Objeto del veredicto. Redacción y proposición a las partes. Deliberación e incidencias. Acata del juicio. Finalización del juicio, pena y responsabilidad civil. Sentencia.

17. NOVENO.- RECURSOS.

18. Apelación y casación. Resoluciones recurribles. Legitimación. Órganos competentes. Motivos del recurso.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Donat el caracter pràctic de l'asignatura i que l'explicació donada es suficient per tal d'aprovar, es recomana l'assitencia, tot i que no es controla.
  Hi ha un examen de dues preguntes amplies.

  Observacions

  Es important l'assitència a clasee donat el tipus d'explicació que barreja elements pràctics i jurídics.