Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA MARIA PLA BOIX

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 16-19 3H

Altres Competències

 • Aquesta assignatura proposa introduïr a l’alumne en l’anàlisi del règim juridicolingüístic. Formalment, s’estructura en dos blocs. El primer desplega l’estudi de les bases del dret lingüístic, el règim juridicolingüístic internacional i comunitari europeu i el bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El segon bloc de l'assignatura proposa estudiar el règim jurídic de la llengua catalana.

Continguts

1. TEMA 1: LES BASES DEL DRET LINGÜÍSTIC. Concepte del dret lingüístic. Llengües i comunitats polítiques. Principis del règim juridicolingüístic

2. TEMA 2: DRET LINGÜÍSTIC COMPARAT A EUROPA. Introducció. Casos: França. Itàlia. Bèlgica. Suïssa.

3. TEMA 3: EL RÈGIM JURIDICOLINGÜÍSTIC INTERNACIONAL I COMUNITARI EUROPEU. La normativa internacional d'incidència en la regulació dels drets lingüístics. Un apunt a les previsions juridicolingüístiques d’algunes organitzacions internacionals: ONU, l’OSCE i d'altres. El sistema europeu de tutela dels drets lingüístics: el règim jurídicolingüístic de la Unió Europea i el règim juridicolingüístic del Consell d’Europa.

4. TEMA 4: EL RÈGIM JURÍDIC DE LES LLENGÜES A LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I ALS ESTATUTS D'AUTONOMIA. L'ordenació del plurilingüisme a l'Estat espanyol . La competència en matèria lingüística. L'oficialitat de les llengües. La llengua pròpia de les Comunitats autònomes. Les modalitats lingüístiques.

5. TEMA 5: EL RÈGIM JURIDICOLINGÜÍSTIC A CATALUNYA. El procés de normalització lingüística. El concepte de llengua pròpia. La doble oficialitat. L'estatut jurídic de l'aranès. La unitat de la llengua catalana.

6. TEMA 6: DRETS I DEURES LINGÜÍSTICS. Fonaments. El drets en concret: el dret de conèixer, la llibertat d'opció, el principi de no discriminació per raó de llengua, el dret de ser atès en qualsevol de les llengües oficials, altres drets. Els deures llingüístics.

7. TEMA 7: EL RÈGIM JURIDICOLINGÜÍSTIC DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. Consideracions preliminars. Les administracions de Catalunya. Els concessionaris.

8. TEMA 8: EL RÈGIM JURIDICOLINGÜÍSTIC EN L'ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT. Introducció. L'ensenyament no universitari. L'ensenyament universitari.

9. TEMA 9: LA FUNCIÓ PÚBLICA. Consideracions preliminars. Fonaments de la competència lingüística dels empleats públics. Formes d'exigència del coneixement lingüístic. El personal de les administracions.

10. TEMA 10: ALTRES SECTORS. Un apunt al règim juridicolingüístic dels mitjans de comunicació socials i l’activitat socioeconòmica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Jaume VERNET (coord), Eva PONS, Agustí POU, Joan Ramon SOLÉ i Anna Maria PLA (2003). Dret lingüístic (2003). Valls: Cossetània. Catàleg
 • José Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ (coord.) (2006). Estudios sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España (2006). Barcelona: Atelier.
 • Anna Maria PLA BOIX (2005). El règim juridic de les llengües a l'Administracio de Justicia. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Anna Maria PLA BOIX (2006). La llengua al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. Revista d'Estudis Autonomics i Federals, (3), Catàleg
 • Anna Maria PLA BOIX (2005). L'us de les llengües autonòmiques cooficials a la Unio Europea. El Clip, (33),
 • Anna Maria PLA BOIX (2006). La valoració del coneixement de la llengua autonòmica cooficial en la provisió d. Revista Juridica de Catalunya, (2), Catàleg
 • Anna Maria PLA BOIX (2005). L’ordenació de la qüestió lingüística a Catalunya de 1892 a 1936. Revista de Llengua i Dret, (43), 179-211 Catàleg
 • Jaume VERNET i Anna Maria PLA (2004). La llengua catalana i un nou Estatut d'Autonomia per a Catalunya. Revista de Llengua i Dret, (41), Catàleg
 • DDAA (1999). Estudis jurídics sobre la llei de política lingüística (1999). Barcelona-Madrid: Institut d'Estudis Autonòmics-Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales SA. Catàleg
 • DDAA (1999). Jornades sobre la Llei de Política Lingüística (1999). Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, Generalitat. Catàleg
 • M. Alcaraz Ramos (1999). El pluralismo lingüístico en la Constitución española (1999). Madrid: Congreso de los Diputados.
 • M. Corretja Torrens (1995). L'acció europea per a la protecció dels drets lingüístics (1995). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Antoni MILIAN MASSANA (1994). Drets lingüístics i dret fonamental a l'educació. (1994). Barcelona: Escola d'Administració Pública - Ed. Civitas. Catàleg
 • Revista de Llengua i Dret. Escola d'Administració Pública de la Generalitat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

MÈTODES DOCENTS:

Les primeres sessions del curs es dedicaran a l'estudi de les lliçons 1 a 6 del programa. L'objectiu és facilitar a l'alumne les bases teòriques del dret lingüístic, del règim juridicolingüístic internacional i europeu i del règim de la doble oficialitat lingüística garantida a la Constitució espanyola. Aquestes primeres sessions seran presencials.

L'estudi dels temes 7 a 10 del programa de l'assignatura, concernents al règim juridicolingüístic a Catalunya, s'organitzarà a través de treballs pràctics. Es garantirà un règim de tutories personalitzades pel seguiment de l'alumnat.


RÈGIM D'AVALUACIÓ:

L'alumne podrà optar per un doble sistema d'avaluació:

A) Elaboració d'un treball pràctic, segons metodologia que es publicarà a la pàgina web de l'assignatura. Aquest treball serà tutoritzat i s'haurà d'exposar oralment a classe. A la pàgina web es publicaran els requisits formals i materials que ha de complir el treball i el calendari d'exposicions orals.

B) Examen teòric sobre el contingut del temari de l'assignatura (70% de la nota final), juntament amb el debat i resolució de tres exercicis a l'aula (30%).

Observacions

A la pàgina web de l'assignatura es publicarà el dossier de les pràctiques, on s'indicaran els requisits formals i materials, data d'entrega, calendari d'exposicions i règim d'avaluacio. També es publicaran diferents recursos legislatius, jurisprudencials i doctrinals.
Les classes s'impartiran en llengua catalana.