Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISIDRE LLUCIA SABARICH

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 16-19 3E

Continguts

1. EL MARC JURÍDIC DE L’URBANISME

          1.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA

                    1.1.1. MARC PRE-CONSTITUCIONAL

                    1.1.2. MARC CONSTITUCIONAL

                    1.1.3. SENTENCIA 61/1997 I LEGISLACIÓ POSTERIOR

2. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

          2.1. CONCEPTE I ARTICULACIÓ

          2.2. PLANEJAMENT TERRITORIAL

3. RÈGIM URBANÍSTIC DE LA PROPIETAT DEL SÒL

          3.1. PRINCIPIS GENERALS

          3.2. CLASSIFICACIÓ/ QUALIFICACIÓ DEL SÒL

          3.3. RÈGIM DEL SÒL NO URBANITZABLE

          3.4. RÈGIM DEL SÒL URBÀ

          3.5. VALORACIÓ DEL SÒL

4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

          4.1. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT GENERAL

          4.2. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DERIVAT O DE DESENVOLUPAMENT

          4.3. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE PLANS.

                    4.3.1. COMPETENCIA I PROCEDIMENT

                    4.3.2. EFECTES DE L’APROVACIÓ: PUBLICITAT, VINCULACIÓ, OBLIGATORIETAT I EXECUTIVITAT, LEGITIMACIÓ D’EXPROPIACIONS

                    4.3.3. INICIATIVA I COLABORACIÓ DELS PARTICULARS

                    4.3.4. MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE PLANS

5. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

          5.1. PRESSUPÒSITS DE L’EXECUCIÓ

          5.2. TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ

                    5.2.1. SISTEMES D’ACTUACIÓ

                    5.2.2. CLASSES

                    5.2.3. ELECCIÓ DEL SISTEMA

                    5.2.4. ACTUACIONS ASISTEMÀTIQUES

                    5.2.5. OBTENCIÓ DE TERRENYS DOTACIONALS

6. EXPROPIACIONS URBANISTIQUES: PECULIARITATS

7. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL

          7.1. LA LLICENCIA URBANISTICA

          7.2. ORDRES D’EXECUCIÓ

          7.3. DEURES DE CONSERVACIÓ

          7.4. RÈGIM DE DECLARACIÓ DE RUÏNA

8. PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANISTICA

          8.1. OBRES SENSE LLICENCIA O CONTRA LLICENCIA

          8.2. LLICENCIES ILEGALS

          8.3. RESTAURACIÓ DE LA REALITAT JURÍDICA INFRGINDIA

9. INFRACCIONS I SANCIONS URBANÍSTIQUES

10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’URBANISME: SUPÒSITS INDEMNITZATORIS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 28,00 48,00
Total 20,00 28,00 48

Bibliografia

  • Fernández, Tomás-Ramón (2004). Manual de derecho urbanístico (17ª ed). Madrid: Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados. Catàleg
  • Armengot de Pedro, Antonio (2000). Régimen del suelo y valoraciones, : comentarios a la Ley 6/1998, de 13 de abril (2ª ed). Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Catàleg
  • Estévez Goytre, Ricardo (2002). Manual básico de derecho urbanístico. Granada: Comares. Catàleg
  • Catalunya (1999). Codi urbanístic de Catalunya. Barcelona: Atelier. Catàleg
  • CARCELLER FERNANDEZ, Antonio (1993). Introducción al Derecho Urbanístico (2ª edición). Tecnos.
  • LLISET BORRELL, Francesc (2005). Comentaris a la Llei d’Urbanisme de Catalunya (2ª edició). Ed. Bayer Hnos. SA.
  • Joan M. Trayter, director (2005). Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña . ARANZADI. Catàleg
  • JOAN MANEL TRAYTER et alii (2006). COMENTARIOS A LA LEY DE URBANISMO DE CATALUÑA (2a). ARANZADI. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L'assignatura s’avaluarà, preferentment, a través de la presentació de tots els quatre treballs pràctics preceptius. La no presentació, o no superació, d'un dels quatre treballs significarà automàticament l'obligatorietat de presentar-se a l'examen fnal.

L'assignatura també es podrà superar mitjançant examen final per a aquells que prefereixin aquesta opció en lloc de realitzar els treballs pràctics.

Així mateix, qui vulgui millorar la nota de les pràctiques, també podrà acudir a l'examen final.

Observacions

És molt recomanable la realització dels treballs pràctics així com la participació activa de l'estudiant a classe.