Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 16-19 1E

Altres Competències

  • Coneixement sobre l’evolució i les característiques de la política social europea
  • El coneixement dels objectius i de les principals normes jurídiques desenvolupades en l’àmbit de la política social a la Unió Europea
  • Anàlisi de la jurisprudència del TJCE més rellevant
  • Abordar els reptes de la protecció dels drets socials en el context de la globalització

Continguts

1. La construcció europea i la seva dimensió social. Evolució del dret social europeu des de 1957 fins als nostres dies. La política social comunitària després de la reforma del Tractat d´Amsterdam i del Tractat de Niça. Les aportacions del Tractat de Lisboa.

2. Evolució dels objectius socials i la seva instrumentació jurídica comunitària.L´Agenda Social Europea. La Carta dels Drets Fonamentals de la UE.

3. La dimensió exterior de la política social. Característiques del sistema comercial mundial. Les normes de treball adoptades en fòrums internacionals. Els convenis de l’OIT. Les relacions entre les principals organitzacions internacionals.

4. Àmbit de competència compartida: a) salut i seguretat dels treballadors; b) condicions de treball; c) integració de les persones excloses en el mercat de treball; d) informació i consulta dels treballadors; e) igualtat entre homes i dones.

5. L'àmbit de les competències reservades als Estats membres:a) la seguretat social; b) la protecció dels treballadors en cas de rescissió del contracte de treball; c) representació i defensa col·lectiva dels interessos dels treballadors; d) condicions de treball de nacionals de tercers Estats; e) contribucions financeres per a la promoció de l’ocupació i la creació d’ocupació. Àmbits de competència exclusiva dels Estats membres: a) remuneracions; b) dret d’associació; c) dret de vaga; d) l’acomiadament.

6. L'estratègia de Lisboa. L´estratègia europea d´ocupació. La política d’ocupació. Les directrius comunitàries i els plans nacionals d´ocupació.

7. La cohesió econòmica i social. La política regional i els fons estructurals. El Fons Social Europeu: objectius i accions.

8. La no-discriminació entre homes i dones. La igualtat de remuneració entre homes i dones: abast de les nocions d’igualtat i remuneració. La igualtat en relació amb l’accés a l’ocupació, formació professional i condicions de treball. Les mesures de promoció de la igualtat d’oportunitats per a la dona. Evolució del dret a la igualtat de tracte. El principi de la no-discriminació.

9. El mercat interior. La lliure circulació de treballadors. El dret d´establiment i la lliure prestació de serveis.La noció de treballador. Àmbit d’aplicació de la lliure circulació. Els drets vinculats a la lliure circulació de treballadors i al principi de la no-discriminació: a) Desplaçament i residència; b) Accés a l’ocupació; c) Condicions de treball; d) Permanència en el país de treball després del cessament de l’activitat laboral.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 6,00 4,00 10,00
Lectura / comentari de textos 3,00 6,00 9,00
Sessió pràctica 10,00 32,00 42,00
Total 19,00 42,00 61

Bibliografia

  • Montoya Melgar, Alfredo; Galiana Moreno, Jesús M.; Sempere Navarro, A.V (1998). Derecho social europeo. Tecnos. Catàleg
  • Cástor M. Díaz Barrado (2003). La contribución de las normas internacionales y del Derecho Comunitario.... Dins (Ed.), El modelo social en la Constitución Española de 1978 (, p. 91-120). Mintsterio de Trabajo y Asuntos Sociales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dos supòsits pràctics Cadascun dels supòsits representa el 40% de la nota
Comentari de jurisprudència Té un valor del 20% de la nota

Qualificació

Els estudiants hauran de resoldre diferents casos pràctics sobre l'aplicació de les directives comunitàries i la seva interpretació per part del Tribunal de Justícia (80% de la nota final). Hauran de llegir i comentar a classe el material que figuri a La Meva UdG (20% de la nota final).

Observacions

MÈTODES DOCENTS:
Les activitats docents de l’assignatura estan estructurades en classes teòriques, classes pràctiques i conferències col·loqui. S'utilitzarà La Meva UdG per asenyalar els materials que els alumnes hauran de llegir de manera setmanal.

ALTRES OBSERVACIONS
Algunes classes s'impartiran en castellà