Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO SANCHEZ MATEO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 16-19 3F

Altres Competències

  • Els objectius bàsics de l'assignatura són: 1. Permetre que l'estudiant tingui coneixement de l'estructura, funcionament i contingut del sistema espanyol de Seguretat Social. 2. Conèixer el funcionament de les diferents prestacions -contributives i no contributives- que conformen el sistema espanyol de Seguretat Social, amb una espacial referència als requisits per a la seva concessió i el contingut de les mateixes. 3. Realitzar mitjançant casos pràctics el càlcul de les prestacions a que pot tenir dret un determinat subjecte en funció de les cotitzacions realitzades, el temps cotitzat o el seus ingressos patrimonials.

Continguts

1. LLIÇÓ 1

2. 1. Antecedents històrics.

3. 2. Concepte i principis de la Seguretat Social.

4. 3. Dret del treball i dret de la Seguretat Social.

5. 4. La relació jurídica de la Seguretat Social.

6. II. SISTEMA ESPANYOL DE LA SEGURETAT SOCIAL

7. LLIÇÓ 2

8. 1. Ordenament jurídic de la Seguretat Social.

9. a. Normes anteriors a la Constitució del 1978.

10. b. Constitució del 1978.

11. c. Reforma de la Seguretat Social. El Pacte de Toledo i acords de desenvolupament.

12. 2. Camp d'aplicació i àmbit subjectiu de la Seguretat Social: Doble nivell de protecció: Nivell contributiu i nivell no contributiu.

13. 3. Composició del sistema de la Seguretat Social.

14. a. Règim general.

15. b. Règims especials.

16. 4. L'acció protectora.

17. a. Classes de prestacions.

18. b. Caràcters de les prestacions.

19. c. Responsabilitats en ordre de prestacions.

20. 5. Finançament.

21. a. Règim econòmic i financer. Fonts de finançament.

22. b. Cotització.

23. c. Aportacions de l'Estat.

24. d. Recursos partrimonials.

25. 6. Gestió.

26. a. Entitats gestores.

27. b. Serveis comuns.

28. c. Entitats col.laboradores en la gestió.

29. d. Altres institucions.

30. a) RÈGIM GENERAL.

31. LLIÇÓ 3

32. 1. Inscripció d'empreses.

33. 2. Afiliació del treballador.

34. 3. Alta. Baixa.

35. 4. Cotització.

36. a. Concepte.

37. b. Subjectes.

38. c. Quota. Bases. Tipus.

39. d. Supòsits especials.

40. e. Recaptació. Ajornament i fraccionament.

41. b) ACCIÓ PROTECTORA: FETS CAUSANTS.

42. LLIÇÓ 4

43. 1. Conceptualització i classificació.

44. 2. Accident de treball.

45. a. Concepte. Nexes causals.

46. b. Responsabilitats.

47. 3. Malaltia professional.

48. a. Concepte. Nexes causals.

49. b. Responsabilitats.

50. 4. Accident comú. Malaltia comuna.

51. c) ACCIÓ PROTECTORA: SITUACIONS DE NECESSITAT PROTEGIDES

52. LLIÇÓ 5

53. 1. Conceptualització i classificació.

54. 2. Alteració de la salut i prestacions sanitàries.

55. 3. Incapacitat temporal.

56. a. Concepte.

57. b. Subjectes beneficiaris.

58. c. Prestacions.

59. d. Especial consideració del subsidi per incapacitat temporal.

60. e. Aspectes dinàmics: naixement, durada i extinció.

61. 4. Maternitat.

62. a. Concepte.

63. b. Subjectes beneficiaris.

64. c. Prestacions.

65. d. Especial referència al subsidi per maternitat.

66. e. Aspectes dinàmics: naixement, durada i extinció.

67. 5. Risc durant l'embaràs.

68. a. Concepte.

69. b. Subjectes beneficiaris.

70. c. Prestacions.

71. d. Especial referència al subsidi per risc durant l'embaràs.

72. e. Aspectes dinàmics: naixement, durada i extinció.

73. 6. Incapacitat permanent.

74. a. Concepte.

75. b. Graus.

76. c. Subjectes beneficiaris.

77. d. Prestacions.

78. e. Especial consideració de les prestacions econòmiques per incapacitat permanent.

79. f. Aspectes dinàmics: naixement, durada i extinció.

80. g. Prestacions no contributives.

81. 7. Mort i supervivència.

82. a. Situacions protegides.

83. b. Subjectes causants. Subjectes beneficiaris.

84. c. Prestacions. Pensió de viduïtat. Pensió d'orfandat. Altres prestacions dineràries.

85. d. Aspectes dinàmics: naixement, durada i extinció.

86. 8. Protecció a la família.

87. a. Situacions protegides.

88. b. Beneficiaris.

89. c. Prestacions. Prestacions econòmiques.

90. d. Estructura dinàmica: naixement, durada i extinció.

91. e. Prestacions no contributives.

92. 9. Jubilació.

93. a. Concepte.

94. b. Subjectes beneficiaris.

95. c. Prestacions.

96. d. Especial consideració de la pensió de jubilació.

97. e. Aspectes dinàmics: naixement, durada i extinció.

98. f. Jubilacions anticipades.

99. g. Prestacions no contributives.

100. 10. Desocupació.

101. a. Concepte.

102. b. Classes.

103. c. Supòsits.

104. d. Àmbit subjectiu.

105. e. Prestacions (II): nivell contributiu.

106. f. Prestacions (III): nivell assistencial.

107. g. Règim d'obligacions, infraccions i sancions.

108. h. Supòsits especials de desocupació.

109. d) RÈGIMS ESPECIALS

110. LLIÇÓ 6

111. 1. Conceptualització i classificació.

112. 2. Autònoms.

113. 3. Agrari

114. 4. Funcionaris públics.

115. 5. Servei domèstic.

116. 6. Altres.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • BLASCO LAHOZ, J.F. et al (2007). Curso de Seguridad Social. Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant un examen final. L’examen consta de tres preguntes de desenvolupament llarg.
El tipus d'examen és el mateix per a totes les convocatòries.
En el supòsit de que l'estudiant faci els treballs pràctics previstos per al curs, i assisteixi a les classes pressencials de Dret de la Protecció Social, d'acord amb les indicacions que fixi el professor responsable a l'inici de curs, podrà obtenir una avaluació de l'assignatura, que en cas de ser positiva, no farà necessària la realització de l'examen final.

Observacions

ENUMERACIÓ DE LES ACTIVITATS DOCENTS
1. Classes teòriques.
2. Classes pràctiques.
3. Conferències col.loqui.

Assignatures recomanades

  • Dret de la seguretat i salut en el treball
  • Dret de l'ocupació
  • Dret social comunitari
  • Dret social europeu
  • DRETS I LLIBERTATS A L'ÀMBIT LABORAL
  • Gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral