Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Coneixements bàsics per a entendre la dinàmica i conseqüències dels processos judicials en els àmbits civil, penal i contenciós-administratiu
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA CLARET RAMIREZ  / CRISTINA SALA DONADO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 16-19 5E

Altres Competències

 • Conèixer els drets dels ciutadans davant l'Administració de Justícia.
 • Conèixer la configuració constitucional del poder judicial.
 • Conèixer l'organització judicial a l'estat espanyol.
 • Familiaritzar-se amb les funcions que exerceixen i les potestats que tenen atribuides els diversos subjectes que intervenen en un procés.
 • Entendre la diversitat de processos judicials i les raons de la mateixa.

Continguts

1. TEMA 1. El procés judicial i la Constitució Espanyola. Introducció. El dret a la tutela judicial efectiva Drets dels justiciables reconeguts per la Constitució

2. TEMA 2. El poder judicial a la Constitució espanyola. La configuració de l’Administració de justícia com a poder constitucional. Garanties constitucionals del poder judicial La unitat L'Exclusivitat La independencia i les seves garanties

3. TEMA 3. Els àmbits del procés i l’organització jurisdiccional. Les matèries susceptibles d’accedir al procés judicial. Els ordres jurisdiccionals L’organització jurisdiccional espanyola. Òrgans personals i òrgans col•legiats La distribució territorial i competencial dels òrgans judicials.

4. Tema 4. Principis del procés i del procediment Concepte de procés La rellevància dels principis Principis comuns a tots els processos Principis específics. Principis del procediment.

5. Tema 5. Subjectes que intervenen en el procés. Els jutges i Magistrats Les parts L’oficina judicial Els advocats i els procuradors El Ministeri Fiscal La policia judicial Els metges forenses Altres professionals que col•laboren amb l’administració de justícia.

6. Tema 6. El procés civil. Nocions bàsiques Àmbit del procés civil Estructura del procés civil Principals processos civils

7. Tema 7. El procés penal. Nocions bàsiques Àmbit del procés penal Estructura del procés penal Principals processos penals

8. Tema 8. El procés Contención-Administratiu. Nocions bàsiques Àmbit del procés Contención-Administratiu Estructura del procés Contención-Administratiu

9. Tema 9. El procés laboral. Nocions bàsiques Àmbit del procés laboral Estructura del procés laboral

10. Tema 10. Processos constitucionals. Una visió panoràmica. El tribunal constitucional: estructura i funcions El recurs d’empara El recurs d’inconstitucionalitat La qüestió de constitucionalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,50 6,00 7,50
Assistència a actes externs 2,00 3,00 5,00
Exposició dels estudiants 4,00 12,00 16,00
Prova d'avaluació 4,00 20,00 24,00
Sessió participativa 13,50 54,00 67,50
Tutories de grup 2,00 4,00 6,00
Total 27,00 99,00 126

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Prova d'avaluació sobre els temes 1 a 5 Amb aquesta prova s'obtindrà el 30% de la nota final.
  Prova d'avaluació sobre els temes 5 a 10 Amb aquesta prova s'obtindrà el 30% de la nota final.
  Exposició oral sobre un tema o un apartat d'un dels temes del programa i discussió amb els companys i el professor. S'avaluarà l'exposició oral sobre un dels temes de programa. La nota que s'obtingui constitueix un 30% de la nota final
  Visita a un tribunal de justícia i elaboració d'un resum per a la posterior discussió a classe S'entregarà un resum al professor. La nota constitueix un 5% de la nota final

  Qualificació

  Hi ha dos sistemes d'avaluació de l'assignatura:
  1) Examen final. En la data indicada en el calendari acadèmic es realitzarà un examen final sobre la totalitat del programa de l'assignatura. Constarà de 10 preguntes d'extensió variable.

  2) Avaluació continuada. Els alumnes que ho desitgin podran acollir-se al sistema d'avaluació continuada, realitzant totes les activitats d'avaluació:
  a) Dues proves d'avaluació, una sobre els temes 1 a 5 del programa i l'altra sobre els temes 6 a 10 del programa. Cadascuna de les proves constitueix el 30% de la nota final.
  b) Exposició oral sobre un apartat del programa. Aquest treball constitueix un 30% de la nota final.
  c) Entrega d'un breu treball sobre l'assistència a una vista oral. Aquest treball constitueix un 5% de la nota final
  d) El 5% restant de la nota final s'obté de la valoració que la professora realitzarà de la participació en les classes i en les exposicions orals.