Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Conèixer els aspectes legals, psicològics i socials que intervenen a l’entorn del menor; comprendre el concepte psicosocial del menor i obtenir capacitació pel disseny de programes des de l’àmbit judicial i del benestar social, així com, habilitar pel correcte desenvolupament de les tècniques d’intervenció, assistència i ajuda als menors
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE RAMON JUAREZ LOPEZ  / ANTONIO VILA MANCEBO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 16-18 1H

Altres Competències

 • - Oferir informació i anàlisi general dels aspectes legals -internacionals, estatals i autonòmics-, psicològics i socials que intervenen a l’entorn del menor. - Comprendre el concepte psicosocial del menor en l’àmbit judicial. - Conèixer els programes per menors des de l’àmbit judicial i del benestar social, així com de les tècniques d’intervenció, assistència i ajuda als menors.

Continguts

1. TEMA 1. Introducció: el menor. 1.1. Aspectes jurídics: a) normativa bàsica internacional, nacional i autonòmica; b) legislació específica.

2. TEMA 2. Aspectes psicosocials: a) adolescència: característiques psicològiques; b) menors i relacions grupals; c) l’adolescent marginal: subgrups i tipologies; d) adolescència i delinqüència; e) la intervenció psicosocial amb menors infractors

3. TEMA 3. Els serveis socials per a la familia i la infància 3.1. Prestacions tènciques 3.2. Prestacions econòmiques 3.3. Activitats

4. TEMA 4. Els programes d’atenció a la infància: 1.1. Principis generals 1.2. Programes generals 1.3. Programes específics

5. TEMA 5. Els protocols d’assistència als menors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Barudy, J (1998). El dolor invisible de la infancia. Barcelona: PAIDOS. Catàleg
 • Comas, M. (coord.). (2001). La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Catàleg
 • Corsi, J. (comp.) (1997). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinar sobre un grave problema social. Barcelona: Paidos.
 • Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Diesen, C.; Sanchez, J.; Del Molino, C.; Horno, P.; Santos, A (2004). Niños y niñas víctimas de abuso sexual y el procedimiento judicial.. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 • Ferreira, G. (1995). Hombres violentos, mujeres maltratadas. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.. Catàleg
 • Fishman, H. (1989). Tratamiento de adolescentes con problemas. Buenos Aires: Paidos.
 • Giménez-Salinas, E. (coord.) (2001). Justicia de menores: una justicia mayor. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Catàleg
 • Gordillo, M. (1994). El asesoramiento a los padres en los problemas educativos en Pedagogía Familiar. Madrid: Narcea.
 • Larrauri, E. (dir.). (1999). Política criminal. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Catàleg
 • Lorente, M. Y Lorente, J. A. (1998). Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso. Granada: Ed. Comares. Catàleg
 • Soria, M.A. y Hernández, J.A. (1994). El agresor sexual y la víctima. Barcelona: Ed. Boixareu Universitaria Marcombo.
 • Velázquez, S. (2004). Violencias cotidianas. Violencias de gènero. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • Villanueva, L.; Clemente, R.A. (coord.). (2002). El menor ante la violencia. Procesos de victimización. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume. I. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Avaluació

1. Treball de pràctiques o treball de recerca

40% nota final

El treball de pràctiques consistirà en realització de 30 h. de pràctiques en un Centre concertat i l’elaboració de memòria 10-15 pag. més el diari de camp

El treball de recerca consistirà en realització d’un informe de 20-25 pag. amb una part de caràcter teòric i una altra d’empírica (recollida de dades mitjançant documents, entrevista, observació, etc.).

El 10% de la nota d'aquest treball (és a dir, 1 punt)consistirà en la presentació oral en classe al final del semestre.

Tant el treball de pràctiques com el de recerca ha d’estar aprovat abans de començar pel tutor i també ha de tenir el vist-i-plau abans de la presentació oral a classe. El dia 4 de novembre de 2009, serà el dia de tutories dins l'horari de l'assignatura. Naturalment, es podran realitzar totes les tutories prèviament pactades pels professors, tant presencials com virtuals.

Les pautes d’elaboració consten en aquesta pag. web de l’assignatura

2. Realització de tres activitats d’avaluació continuada

30% de la nota final

- Aspectes legals: lliurar abans de 30-09-2009
- Aspectes psicosocials: lliurar abans de 31-10-2009
- Aspectes socioeducatius: lliurar abans de 20-12-2009


4. Resoldre un cas pràctic

30% de la nota final

Aquesta prova final s’ha d’aprovar perquè es pugui tenir nota.
En cas de suspens, es guardarà nota de la resta d’activitats i l’estudiant hi haurà de presentar-se a la prova del cas pràctic de la següent convocatòria

Observacions

S’ofereix als alumnes:

- Dossier de legislació i material jurídic, psicològics, social i sobre les eines d’intervenció per preparar l’assignatura
- Informació i debat referents als aspectes jurídics, psicosocials i sobre les mesures d’assistència, ajuda, compensació i auxili a les víctimes.
- Possibilitat de realitzar pràctiques en jutjats (de menors, d’instrucció, fiscalia, etc.), oficina d’atenció a les víctimes, centres (centres d’acollida d’infants, CRAE, EAIA, etc.) i en ajuntaments i consells comarcals, així com d'assistor a judicis en l'àmbit dels menors.
- Conferencies sobre aspectes concrets de la problemàtica i tallers per debatre aspectes relacionats amb la joventut


Característiques del treball:

El treball comprendrà almenys els següents apartats:

- Títol
- Índex
- Capítol introductori: es farà constar la justificació del treball, els objectius i l’estructura.
- Part central del treball: comprendrà un capítol inicial dedicat a contextualitzar la temàtica abordada i la justificació teòrica del treball. La resta de capítols dependrà de les característiques de cada treball. Aquesta part s’ha d’acompanyar sempre que sigui possible d’il•lustracions, taules, figures, gràfics, cites bibliogràfiques i notes a peu de pàgina.
- Capítol final: inclourà les conclusions i, en el seu cas, les propostes que es considerin necessàries. Tractant-se d’un treball acadèmic cal justificar les afirmacions i conclusions que s’estableixin.
- Bibliografia: que reculli totes les referències bibliogràfiques emprades en el treball.
- Annexos: si es considera necessari adjuntar documents o altre material

Requisits del treball:
- Realització d’un mínim de dues sessions de seguiment en les tutories (és imprescindible fer-les perquè pugui ser aprovat).
- Treball individual o, previa autorització, en grup de 2-3 persones en el què cada participant justifiqui la seva col•laboració.

Segons la temàtica del treball, serà tutoritzat per un dels professors de l'assignatura.