Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Cicle urbà de l'aigua i principals infraestructures. Sistemes d'abastament d'aigua. Línies de procés i descripció de les operacions d'acondicionament per aigües potables. Dessalinització. Sistemes de sanejament de l'aigua residual (col·lectors i depuradores): descripció de les principals operacions unitàries de les línies d'aigua i fangs de les depuradores. Sistemes de drenatge urbà (pluvials i sanitàries).
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOAQUIM COMAS MATAS  / FREDERIC GICH BATLLE  / EVA MARGUI GRABULOSA  / HECTOR MONCLUS SALES
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG2-Plantejar solucions innovadores a problemes nous o poc coneguts en contextos amplis o multidisciplinaris
 • CG4-Comunicar de manera argumentada i clara davant públics especialitzats i no especialitzats
 • CG5-Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a progressar de forma autònoma en l'adquisició de coneixements i competències
 • CG6-Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi camp de coneixement, per respondre a uns objectius concrets
 • CG7-Facilitar la sinergia en el treball cooperatiu i participar activament en el treball de grup
 • CE3-Identificar, planificar i gestionar d'una manera òptima el cicle urbà de l'aigua i les seves principals infraestructures, considerant aspectes d'eficiència, sostenibilitat i innovació

Continguts

1. Abastecimiento de aguas potables: suministro, características del agua, líneas de proceso y descripción de las operaciones unitarias.

2. Sistemas de saneamiento de aguas residuales: características del agua, colectores, principales operaciones unitarias y líneas de proceso

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 34 83 117
Prova d'avaluació 0 15 15
Resolució d'exercicis 8 0 8
Sortida de camp 8 2 10
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Rigola i Lapeña, Miquel (cop. 1989 ). Tratamiento de aguas industriales : aguas de proceso y residuales . Barcelona: Marcombo Boixareu. Catàleg
 • Baruth, Edward E. (cop. 2005 ). Water treatment plant design (4th ed.). New York: McGraw-Hill. Catàleg
 • Noyes, Robert (1994 ). Unit operations in environmental engineering . Park Ridge: Noyes Publications. Catàleg
 • Water treatment (cop. 2003 ) (3rd ed.). Denver: American Water Works Association. Catàleg
 • Balaguer i Condom, Maria Dolors (2007 ). Gestió i tractament d'aigües residuals. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Recuperat 15-06-2018, a http://hdl.handle.net/10256/697 Catàleg
 • Ingeniería sanitaria : tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residuales (1985 ) (2ª ed.). Barcelona: Labor. Catàleg
 • Tchobanoglous, George Burton, Franklin L. (cop. 1995). Ingeniería de aguas residuales : tratamiento, vertido y reutilización (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Viessman, Warren (cop. 2005 ). Water supply and pollution control (7th ed). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Nikoladze, G (1989 ). Water treatment : for public and industrial supply . Moscow: Mir. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ABPs Participación y actitud en sesiones ABP 50
Informe final casos estudio/ejercicios Informe sobre casos estudio/ejercicios 15
Examen final Examen final 35

Qualificació

Para superar la asignatura es necesario obtener como mínimo un 5 sobre 10 del examen final.
Cumpliendo esta condición, la nota final de la asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes propuestos en los criterios de evaluación

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solo se calificará la asignatura con un "no presentado" cuando el estudiante no haya sido evaluado en ninguna de las actividades evaluables que se proponen.