Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La gestió dels recursos humans i econòmics i la presa de decisions. Breu introducció a la comptabilitat general bàsica, la gestió econòmico-financera i la fiscalitat en el món de les empreses. Sistema de gestió integrat de recursos humans, basat en les competències i en la gestió de les persones. Conèixer la realitat econòmica, tant de l'àmbit públic (pressupostos, procedència dels fons, indicadors de resultats) com del privat (balanç i compte de resultats, anàlisi financera, tresoreria). Sistema de gestió integrat de Recursos Humans basat en competències i en la gestió de persones. El capítol de tècniques de direcció i gestió de RRHH, pretén donar un visió general de l'objectiu i les funcions d'un departament de personal, dels principis organitzatius i de tècniques concretes (anàlisi i disseny d'estructures, dimensionament de plantilles, selecció de personal) , i tècniques de direcció
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
  • CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi
  • CE5. Identificar i analitzar els processos naturals i antròpics que alteren i posen en risc el patrimoni i planificar i gestionar la preservació dels béns patrimonials amenaçats
  • CE11. Tenir l'habilitat d'actuar professionalment en el marc institucional del patrimoni, d'àmbit local, estatal i internacional, a partir del coneixement de les competències de les institucions, de les subvencions i projectes impulsats per les mateixes
  • CE12. Ser capaç d'elaborar una planificació econòmica adequada del patrimoni i dels seus usos sobre els principis de sostenibilitat i de valor social

Altres Competències

  • Proporcionar als estudiants coneixements bàsics sobre les eines de gestió a les empreses

Continguts

1. Informació económico-financera de les organitzacions

          1.1. El compte de resultats

          1.2. El balança de situació

          1.3. El llibre diari i els assentaments amb IVA

          1.4. Els pressupostos

          1.5. Anàlisi econòmico-financera

2. La gestió dels recursos humans a les organitzacions

          2.1. Incentius / Perfils

          2.2. Estructures organitzatives

3. Formes jurídiques

          3.1. Tipologies d'empreses i entitats en el camp del Patrimoni Cultural"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 2 10
Classes participatives 8 2 10
Elaboració de treballs 2 10 12
Total 18 14 32

Bibliografia

  • Brickley, James A (cop. 2005 ). Economía empresarial y arquitectura de la organización (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Amat Salas, Oriol (2010 ). Contabilidad y gestión de costes (5a ed. actualizada). Barcelona: Profit. Catàleg
  • Amat Salas, Oriol (2009 ). Anàlisi de balanços : claus per a elaborar una anàlisi dels comptes anuals : amb casos pràctics resolts . Barcelona: Profit. Catàleg
  • Lazear, Edward P (cop. 1998 ). Personnel economics for managers . New York, NY [etc.]: John Wiley and sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un cas pràctic / simulació dels comptes anuals d'una empresa i de la seves estructura organitzativa i forma jurídica Rigor dels continguts i claredat de l'exposició 40

Qualificació

Exercicis i treballs que s'indiquin durant el curs. Valdran el 40% de la nota final de l'assignatura
Examen. Valdrà el 60% de la nota final de l'assignatura.

La participació positiva a classe pot ser tinguda en compte en la nota final de l'assignatura, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota total de 10 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No fer l'examen o no entregar els exercicis i treballs que s'indiquen com a obligatoris o participar en menys del 60% de les sessions de l'assignatura.