Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació als camps de la biomedicina. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'R + D + I. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, Espectrofotometria, espectrofluorimetria, electroforesi-2D, espectrometria de masses). Tècniques immunològiques (ELISA, Western blot, kits de diagnòstic, Immunohistoquímica, tècniques de immunomarcage). Citometria. Tècniques de criopreservació cel·lular
Crèdits:
18

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL BARRANCO CASCALES  / ANTONI BENITO MUNDET  / PERE BOADAS VAELLO  / JOAQUIM BOSCH BARRERA  / BEATRIZ FERNANDEZ FUERTES  / GEMMA HUGUET BLANCO  / ELISABET KADAR GARCIA  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / ROSA PERACAULA MIRO  / ELISABETH PINART NADAL  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL BARRANCO CASCALES  / ANTONI BENITO MUNDET  / PERE BOADAS VAELLO  / JOAQUIM BOSCH BARRERA  / BEATRIZ FERNANDEZ FUERTES  / GEMMA HUGUET BLANCO  / ELISABET KADAR GARCIA  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / ROSA PERACAULA MIRO  / ELISABETH PINART NADAL  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 2. Contribuir al teixit europeu d'investigació i desenvolupament amb una visió àmplia i multidisciplinària dins dels camps biològic, biotecnològic, bioquímic, químic i biomèdic.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 6. Elaborar propostes alternatives creatives en relació amb els objectius d'investigació, valorant en el seu cas les incerteses i riscos.
 • 7. Liderar el treball en equip, multidisciplinar i , en el seu cas, en un entorn internacional, valorant els processos i rols que puguin establir-se.
 • 8. integrar els aspectes metodològics i els continguts de les diferents disciplines de les biociències per al seu estudi a nivell molecular.
 • 10. Demostrar habilitat per executar i implementar normes bàsiques de la seguretat química i biològica en el laboratori.
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 15. Valorar la utilitat de tècniques de modificació genètica d'organismes per a estudis i tractament de patologies humanes, la majoria de processos i productes biotecnològics.
 • 16. Identificar i utilitzar racionalment les eines bio-informàtiques bàsiques ( bases de dades i programes d'anàlisis molecular) per contribuir al coneixement genòmic, transcriptòmic i proteòmic.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.
 • 18. Capacitar als alumnes per iniciar els treballs d'investigació conduents al doctorat.
 • 19. Capacitar als alumnes per a la seva integració laboral en empreses tant públiques com privades i pel treball autònom relacionat amb la biotecnologia.

Continguts

1. El treball final de màster que cal realitzar per aconseguir el títol. Consta de 18 crèdits i es fa vinculat a una línea de recerca en el laboratori de recerca escollit. /El trabajo final de máster que hay que realizar para conseguir el título. Consta de 18 créditos y se hace vinculado a una línea de investigación en el laboratorio de investigación escogido.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 291 159 450
Total 291 159 450

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques en un laboratori de recerca/Prácticas en un laboratorio de investigación. Informe a través d'una rúbrica del tutor del treball de recerca/Informe a través de un plantilla por el tutor del trabajo de investigación. 30
  Memòria escrita del TFM/ Memoria escrita del TFM Avaluació per part d'un tribunal a través d'una rúbrica/Evaluación por parte de un tribunal a través de una rúbrica. 35
  Presentació oral del TFM/Presentación oral del TFM Defensa davant d'un tribunal de doctors que avalua l'estudiant a través d'una rúbrica/ Defensa delante de un tribunal de doctores que evalua al estuadiante mediante una rúbrica. 35

  Qualificació

  El tutor i el tribunal avaluaran en base als resultats de l'aprenentatge previstos. El tribunal valorarà en especial la capacitat de l’estudiant per entendre i exposar els experiments realitzats, definir-ne els objectius i situar-los dins la línia de recerca del laboratori que l’ha acollit. La rúbrica corresponent a cada apartat estarà a disposició dels estudiants en el moodle de l'assignatura/ El tutor y el tribunal evaluarán en base a los resultados del aprendizaje previstos. El tribunal valorará en especial la capacidad del estudiante para entender y exponer los experimentos realizados, definir los objetivos y englobarlos dentro de la línea de investigación del laboratorio que lo ha acogido.La rúbrica correspondiente a cada apartado estará a disposición de los estudiantes en el moodle de la asignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No realitzar el treball pràctic, no presentar la memòria o no defensar-la. /No realizar el trabajo práctico, no presentar la memoria o no defenderla.