Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació en camps de la biomedicina i biotecnologia. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'investigació. Tècniques de manipulació i anàlisi d'àcids nucleics i proteïnes. Eines computacionals i bioinformàtiques.
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL BARRANCO CASCALES  / ANTONI BENITO MUNDET  / PERE BOADAS VAELLO  / JOAQUIM BOSCH BARRERA  / BEATRIZ FERNANDEZ FUERTES  / GEMMA HUGUET BLANCO  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / ROSA PERACAULA MIRO  / ELISABETH PINART NADAL  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / ENRIQUE VERDU NAVARRO  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 2. Contribuir al teixit europeu d'investigació i desenvolupament amb una visió àmplia i multidisciplinària dins dels camps biològic, biotecnològic, bioquímic, químic i biomèdic.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 6. Elaborar propostes alternatives creatives en relació amb els objectius d'investigació, valorant en el seu cas les incerteses i riscos.
 • 7. Liderar el treball en equip, multidisciplinar i , en el seu cas, en un entorn internacional, valorant els processos i rols que puguin establir-se.
 • 8. integrar els aspectes metodològics i els continguts de les diferents disciplines de les biociències per al seu estudi a nivell molecular.
 • 10. Demostrar habilitat per executar i implementar normes bàsiques de la seguretat química i biològica en el laboratori.
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 15. Valorar la utilitat de tècniques de modificació genètica d'organismes per a estudis i tractament de patologies humanes, la majoria de processos i productes biotecnològics.
 • 16. Identificar i utilitzar racionalment les eines bio-informàtiques bàsiques ( bases de dades i programes d'anàlisis molecular) per contribuir al coneixement genòmic, transcriptòmic i proteòmic.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.
 • 18. Capacitar als alumnes per iniciar els treballs d'investigació conduents al doctorat.
 • 19. Capacitar als alumnes per a la seva integració laboral en empreses tant públiques com privades i pel treball autònom relacionat amb la biotecnologia.

Continguts

1. Mòdul optatiu de 12 crèdits pràctics, en un laboratori a escollir del Departament de Biologia, del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona o de l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGi). Podrien complementar els 18 crèdits del trabajo de final de máster./ Módulo optativo de 12 créditos prácticos, en un laboratorio a escoger del Departamento de Biología , del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Girona o del Instituto de Investigación Biomedica de Girona (IdIBGi). Podrian complementar los 18 créditos deltrabajo final de máster.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió pràctica 200 100 300
Total 200 100 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques de laboratori/Prácticas de laboratorio L'avaluació la realitzarà el tutor de les pràctiques, mitjançant una rúbrica en la que puntuarà l'assoliment de les diferents competències i els resultats d'aprenentatge. La evaluación la realizará el tutor de las prácticas , mediante una rúbrica en la que puntuará la consecución de las diferentes competencias y los resultados de aprendizaje alcanzados. 100

  Qualificació

  La nota de Mòdul Pràctic resultarà de la nota global que el tutor de les pràctiques , mitjançant la rúbrica, hagi establert per l'estada de l'estudiant en el laboratori./ La nota de Módulo Pràctico resultara de la nota global que el tutor de las prácticas, mediante la rúbrica, haya establecido para la estancia del estudiante en el laboratorio.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No realitzar l'estada de pràctiques. No realizar la estancia de pràcticas.