Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura, juntament amb l'assignatura Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual", forma part del mòdul 1 Educació i Inclusió. Tracta el tema de l'educació inclusiva des d'una perspectiva internacional: sistemes educatius, legislació i inclusió des d’una perspectiva internacional: estudi avançat i anàlisi del seu impacte en les pràctiques en les comunitats autònomes espanyoles, Europa, Usa, Austràlia i Canadà.
Crèdits:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PALLISERA DIAZ  / MONTSERRAT VILA SUÑE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
  • CB2: - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats, oralment i per escrit, els resultats procedents de la investigació, així com les decisions i propostes d'actuació amb relació a processos d'inclusió educativa, adaptant el registre a audiències expertes i no expertes
  • CT1 - Sistematitzar el coneixement avançat i la comprensió dels desenvolupaments teòrics, metodològics i pràctics en l'àrea de estudi i investigació de la inclusió educativa
  • CE1: - Analitzar críticament les polítiques educatives i socials, a nivell nacional i internacional, des de la perspectiva de la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat

Continguts

1. Sistemes educatius, legislació i inclusió des d’una perspectiva internacional: estudi avançat en les comunitats autònomes espanyoles, Europa, Usa, Austràlia i Canadà.

2. Sistemes educatiu, legislació i inclusió:sistemes de desenvolupament de suports a professorat, alumnat i centre, processos de treball col•laboratiu, organització dels processos de participació de la comunitat educativa, dispositius i serveis de suport i les seves relacions.

3. Sistemes educatiu, legislació i inclusió: les transicions, d’educació infantil a educació primària i d’educació primària a educació secundària.

4. Sistemes educatiu, legislació i inclusió: formació inicial i permanent del professorat.

5. Sistemes educatiu, legislació i inclusió: estàndards de qualitat i bones pràctiques en les polítiques i programes educatius d’educació inclusiva en el context internacional.

6. Influència d’aspectes socials, culturals, legals i educatius en el desenvolupament de polítiques i legislació inclusives.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 3,50 10,00 0 13,50
Anàlisi / estudi de casos 0 10,50 0 10,50
Exposició dels estudiants 2,50 5,00 0 7,50
Lectura / comentari de textos 2,00 12,50 0 14,50
Sessió expositiva 3,00 0 2,00 5,00
Sessió participativa 2,00 5,00 2,00 9,00
Treball en equip 3,00 12,00 0 15,00
Total 16,00 55,00 4,00 75

Bibliografia

  • Instituto Estadística UNESCO-Informe Seguimiento de la Educación en el Mundo (2016). No dejar nadie atrás¿cuánto falta para educación primaria-secundaria universal?. UNESCO.
  • Fundació Bofill (2017). Anuari 2016. L'Estat de l'Educació a Catalunya. Barcelona: Fundació Bofill.
  • Toboso, M. i al. (2012). Sobre la educ. inclusiva en España: políticas y prácticas. Intersticios, 6(1), 279-295
  • UNICEF-Comité español (2017). Factores de exclusión educ, en España. Mecanismos, perfiles y espacios interv.. Madrid: UNICEF.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AA1.Activitats de reflexió individual sobre continguts tractats El contingut és elaborat fruit de la anàlisi reflexivocrítica i de l’establiment de connexió entre els coneixements tractats a l’assignatura i allò proposat en la tasca 40
AA2.Treball en grup relacionat amb l'anàlisi de les polítiques educatives en educació inclusiva a nivell internacional 1.El contingut del treball és elaborat fruit de la anàlisi reflexiva i de l’establiment de connexió entre els coneixements tractats a l’assignatura i les idees que defineixen els sistemes educatius dels països comparats (50%)
2. El contingut està organitzat i es presenta seguint una seqüenciació lògica i acurada (20%)
3. El contingut mostra discussió i planificació conjunta, s’aprecia col·laboració entre el grup en l'estructura global (20%)
4. El text escrit mostra correcció ortogràfica i una expressió clara i fluïda (5%)
5. La presentació formal i la citació dels materials emprats són correctes (5%)
35
AA3.Treball de grup sobre “Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006)”: Aprofundiment sobre un dels drets i elaboració col·laborativa d'un material/document accessible. Capacitat d'anàlisi i reflexió des de la perspectiva dels drets; transmetre clarament les implicacions socioeducatives de l'enfocament de drets; realitzar aportacions a la pràctica socioeducativa des de la perspectiva dels drets. 25

Qualificació

Per a ser avaluades, les tres activitats d'avaluació s'han de lliurar en els terminis proposats per les professores.

No s'estableix per a cap activitat d'avaluació la possibilitat d'un segon lliurament per "pujar" nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà l'estudiant com a "No Presentat" en el cas que no lliuri en la data prevista les activitats d'avaluació proposades.

Avaluació única:
Consistirà en un exercici escrit individual, a desenvolupar un cop hagi finalitzat l’assignatura, centrat en els continguts tractats a l’assignatura i que inclourà, entre d’altres tasques, l'anàlisi de polítiques educatives en educació inclusiva a nivell internacional

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5, així com aprovar separadament amb una qualificació de 5 cada una de les 3 activitats d'avaluació (AA1, AA2 i AA3).

Tutoria

Les tutories individuals i en petit grup es faran a través de sistemes de videoconferència recomanats per la Universitat.

Per a les tutories es posarà a disposició de l'estudiantat una franja horària de 2 hores setmanals des que s'inicia l'assignatura fins al tancament d'actes. Per concretar la cita per a les tutories, la comunicació es farà a través del fòrum del moodle i del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es farà durant les sessions presencials i no presencials de classe, i també a través del fòrum del moodle i del correu electrònic.

Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
.