Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura pretén desenvolupar en els estudiants una comprensió adequada dels aspectes jurídics que afecten la creació i la posada en funcionament d'un nou projecte empresarial. L'estudiant aprendrà a gestionar els principals aspectes de l'estatut jurídic de l'empresari, els tipus de societats i la contractació mercantil. Addicionalment proporcionaran competències bàsiques sobre fiscalitat de les noves empreses.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ELENA BOET SERRA
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Competències

  • CG1 Comunicar i argumentar coneixements o decisions d'organització empresarial de forma oral o escrita, adaptant-se a diferents tipus d'auditoris.
  • CG2 Recollir i processar informació de tipus científic o professional sobre organitzacions empresarials, per desenvolupar nou coneixement o fonamentar decisions organitzatives.
  • CG6 Avaluar l'impacte de l'activitat de les organitzacions i les decisions empresarials, en relació a la sostenibilitat econòmica, ecològica i humana, i idear solucions per controlar aquest impacte.
  • CE3 Idear i desenvolupar solucions a situacions organitzatives complexes d'una forma sistemàtica i creativa, amb judicis raonables davant situacions d'incertesa.

Continguts

1. Tema 1. Estatut jurídic de l'empresari mercantil. 1.1. Empresa. Empresari individual. Empresari col.lectiu. 1.2. La publicitat registral de l'empresari: El Registre Mercantil. 1.3. La responsabilitat civil de l'empresari. "L'emprenedor de responsabilitat limitada".

2. Tema 2. Societats mercantils (I). 2.1. Concepte i classes. 2.2. La constitució de la societat mercantil. La personalitat jurídica. 2.3. Societat en constitució i societat irregular.

3. Tema 3. Societats mercantils (II). 3.1. Tipologia de societats de capital. Societat anònima i societat de responsabilitat limitada. Nocions fonamentals i fundació. 3.2. El capital social, Les aportacions socials. 3.3. Accions/Participacions socials. 3.4. La condició de soci. 3.5. Els òrgans socials. Junta General. Òrgan d'administració. La responsabilitat del administradors. 3.6. Els comptes anuals. 3.7. Modificació estatuts socials. 3.9. Separació i exclusió de socis. 3.10. Dissolució i liquidació.

4. Tema 4. La protecció jurídica de les creacions industrials i empresarials. 4.1. La llibertat d'empresa i la competència econòmica. 4.2. Patents. Models d'utilitat. 4.3 Disseny industrial. 4.4. Els signes distintius. Marques. 4.5. La competència deslleial. Supòsits d' Il·lícit concurrencial deslleial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 16,00 24,00
Prova d'avaluació 1,00 25,00 26,00
Sessió participativa 20,00 5,00 25,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

  • BROSETA PONT, Manuel y MARTÍNEZ SANZ, Fernando (2013). Manual de Derecho Mercantil. Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Menéndez, Aurelio (2013). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid: Civitas. Catàleg
  • SANCHEZ CALERO, Fernando (2013). Instituciones de Derecho Mercantil. Pamplona: Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives L'avaluació de l'assignatura tindrà en compte la participació a classe mitjançant el plantejament i discussió de preguntes i problemes sobre els temes tractats. 10
Anàlisi / estudi de casos Es valorarà l'exposició oral i el contingut de la resolució dels casos pràctics i anàlisi de les resolucions judicials. 30
Examen final Es realitzarà un examen final que pot incloure un cas pràctic i/o preguntes teòriques. 60

Qualificació

L' avaluació i qualificació es basarà en la realització de tres activitats per part dels estudiants:

a) Participació a classe. L'assistència a classe és voluntària. La no assistència o la no participació a classe comptarà un zero d'aquesta activitat.

b) Exposició oral a classe sobre la resolució de casos pràctics i anàlisis de de resolucions judicials (30% de la nota final).

c) Examen final escrit que pot incloure un cas pràctic i/o preguntes teòriques (60% de la nota final).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització de l'examen final.