Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Eines d'ajuda a la presa de decisions en problemes on l'atzar és una component important: Modelització de les dades d'entrada, tècniques de tractament estadístic i anàlisi de resultats.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CB03 Tenir la capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CTI09 Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.

Continguts

1. Descripció multivariant de dades

2. Models multivariants de dades

3. Dades amb relació temporal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 13 12 25
Classes pràctiques 13 12 25
Elaboració de treballs 2 6 8
Exposició dels estudiants 1 16 17
Total 29 46 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball pràctic 1 Domini de les tècniques utilitzades i correctesa de la memòria presentada 70
  Treball pràctic 2 Domini de les tècniques utilitzades i correctesa de la memòria presentada 30

  Qualificació

  Per superar l'assignatura caldrà tenir una nota final superior o igual a 5 i haver presentat els dos treballs pràctics.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentat l'estudiant que no efectui cap de les activitats d'avaluació.