Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Realització de pràctiques en centres externs en què es puguin posar en pràctica les competències adquirides en els mòduls del Màster en un context real d'ensenyament de l'espanyol com a L2.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS
Idioma de les classes:

Competències

 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • CE5 - Planificar i avaluar el procés d'ensenyament / aprenentatge a curt i llarg termini, que ha de ser coherent amb un context d'ensenyament, un currículum i un enfocament metodològic específic.
 • CE8 - Conèixer i analitzar els mètodes de correcció dels errors comunicatius dels aprenents d'una segona llengua, i la seva aplicació en l'ensenyament.

Continguts

1. Estada de pràctiques en un centre on s'ensenya espanyol o català com a L2 (segons itinerari). L'estudiant tria l'àmbit geogràfic on vol realitzar-les: a l'estranger (i el país on vol anar), a Girona i voltants, o a un altre centre d'Espanya. El centre concret s'assigna d'acord amb el coordinador del màster. Les pràctiques inclouen una primera fase d'observació i una segona fase d'intervenció, segons el pla de treball previst per a cada cas. L'estudiant compta té un tutor en el centre de pràctiques i un tutor del màster.

2. Fase d'observació: familiarització amb el funcionament del centre i la programació de cursos, observació de classes impartides per altres professors.

3. Fase d'intervenció: preparació i impartició de classes o activitats dins una classe, preparació de materials, tutories de reforç amb estudiants.

4. Elaboració i redacció d'una memòria de pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 0 30
Cerca d'informació 0 25 25
Elaboració de treballs 0 45 45
Pràctiques en empreses / institucions 25 10 35
Tutories 15 0 15
Total 70 80 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Participació en activitats al centre docent Informe del tutor del centre de pràctiques, valorant el desenvolupament de les pràctiques, l'actitud i aptituds de l'estudiant i les activitats que ha dut a terme. Es tindrà en compte la capacitat de l'estudiant per integrar-se en un equip docent, per preparar material, programacions i activitats i per impartir classes en una aula d'ELE/CLE. 25
  Pràctica docent Informe del tutor del centre de pràctiques, valorant el desenvolupament de les pràctiques, l'actitud i aptituds de l'estudiant i les activitats que ha dut a terme. Es tindrà en compte la capacitat de l'estudiant per integrar-se en un equip docent, per preparar material, programacions i activitats i per impartir classes en una aula d'ELE/CLE. 25
  Elaboració de la memòria de pràctiques Memòria d'unes 15 pàgines on es revisin totes les activitats dutes a terme en el centre, que inclogui també una descripció del context on s'emmarquen tant del centre com els cursos que s'hi organitzen, els materials preparats i una valoració personal de tot el període de pràctiques.Es valorarà la capacitat per integrar en les activitats docents els coneixements gramaticals i didàctics adquirits en les diferents assignatures cursades en el màster, així com l'originalitat dels materials.
  50

  Qualificació

  L'assignatura serà avaluada conjuntament pel tutor de la Universitat de Girona (professor del màster) i pel tutor del centre receptor.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No haver fet les pràctiques en el centre ni la memòria final