Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Pautes bàsiques per a la difusió de la recerca en l'àmbit de l'adquisició de segones llengües
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 • CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.

Continguts

1. Treball Final de Màster. Característiques i requisitis

2. Difusió de la recerca

          2.1. Difusió oral: Congressos. Tipus de presentacions (ponència, comunicació, póster)

          2.2. Difusió escrita: revistes, llibres. Tipus de publicacions

3. Estructura dels treballs acadèmics Resum; text; bibliografia

4. Estructura de les presentacions orals. Descripció i pràctica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 23,00 0 24,00
Exposició dels estudiants 2,00 30,00 0 32,00
Sessió expositiva 11,00 0 0 11,00
Sessió participativa 2,00 0 0 2,00
Sessió pràctica 6,00 0 0 6,00
Total 22,00 53,00 0 75

Bibliografia

 • Booth, Vernon (1993). Communicating in Science. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1993). La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Couto, Manuel (2002). Cómo hablar bien en público: comunicar, persuadir y convencer con palabras. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Gibaldi, Joseph (2003). MLA Handbook for Writers of Research Papers (6a). New York: The Modern Language Association of America. Catàleg
 • Hughes, Dominic, & Benedict Phillips (2000). The Oxford Union Guide to Speaking in Public. London: Virgin.
 • Martínez de Sousa, José (1994). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva & Ricard Fité (2007). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos (3a). Vic / Barcelona: Eumo / Rosa Sensat / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra. Catàleg
 • Rubio, Joana, & Francesc Puigpelat (2007). Com parlar bé en públic. Barcelona: Mina. Catàleg
 • Turabian, Kate L. (2003). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations (7a., revisada). Chicago-Londres: University of Chicago. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resum/abstract d'un article científic triar per l'estudiant Organització de la informació.
Adequació a les caractéristiques del tipus d'escrit.
Correcció ortográfica.
39 No
Exposició oral d'un article científic triat per l'estudiant Claredat expositiva, estructuració de la informació i organització temporal.
39 No
Exposició 'Treball Final de Màster' : Presentaciò oral i esquema inicial Claredat expositiva,
Organització de la informació.
Correcció ortográfica.
22 No

Qualificació

Resum/abstract: es tindrà en compte la bona comprensió dels continguts, la capacitat de síntesi, la claredat d’exposició i la correcció lingüística.

Exposició oral: es tindrà en compte la capacitat de síntesi, l'adequació al temps previst, l’eficàcia i la claredat expositiva, i la correcció lingüística.

Presentació del Treball Final de Màster: es tindrà en compte l'adequació al temps previst i la correcció lingüística.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a 'No presente' aquell estudiant que no realitzi dues de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
Es programarà una activitat final consistent en l'elaboració de dos tipus differents d'abstract.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 com a resultat de la mitjana aritmètica de totes les proves d'avaluació.

Tutoria

Les tutories seran presencials en l'horari d'atenció del professor.
S'habilitarà un sistema de tutoria no presencial per a casos en què no es pugui dur a terme de manera presencial.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els estudiants serà, essencialment, oral (sessions presencials i tutories). Aquesta comunicació es complementa amb l'ús del Moodle (espai propi de l'assignatura) i el correu electrònic institucional.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les sessions presencials seran substituïdes per sessions d'interconnexió a través de Google Meet i per discussions i explicacions en el fòrum de l'assignatura (Moodle).

Modificació de l'avaluació:
Es mantenen les tres activitats d'avaluació amb l4es mateixes condicions d'avaluació.
Les presentacions orals es faran en format videoconferència (Google Meet o Zoom).

Tutoria i comunicació:
Les tutories presencials queden substituïdes per consultes a través del correu electrònic en qualsevol moment o mitjançant videoconferències en hores acordades prèviament.

Les comunicacions personals es vehicularan a través del correu electrònic.

Les comunicacions generals per part del professor es faran mitjançant missatges de correu electrònic a la llista de distribució de l'assignatura i/o avisos en el Moodle de l'assignatura.