Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Adquisició i aprenentatge de llengües. La importància de l'entorn lingüístic. Característiques individuals en l'adquisició de segones llengües. Factors psicolingüístics en l'aprenentage de llengües. Aprenentatge de llengües en entorns multilingües.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN RAFEL CUFI  / ISABEL SERRAT SELLABONA
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • CE3 - Posseir estratègies per crear entorns i materials idonis per a l'aprenentatge i adquisició de segones llengües.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ 1.1. Idees prèvies sobre l'adquisició de segones llengües 1.2. Conceptes bàsics i definicions 1.3. Els processos d'aprenentatge i les seves implicacions per a l'ensenyament 1.4. Aproximacions teòriques a l'adquisició de segones llengües.

2. LA IMPORTÀNCIA DE L'ENTORN LINGÜÍSTIC 2.1. Input comprensible 2.2. Modificacions lingüístiques i conversacionals 2.3. La necessitat d'expressió

3. FACTORS PSICOLÒGICS EN L'ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES: LES CARACTERÍSTIQUES INDIVIDUALS. 3.1. Factors afectius 3.2. Personalitat i cognició 3.3. L'edat 3.4. Les estratègies en aprenentatge de llengües

4. FACTORS PSICOLINGÜÍSTICS EN L'ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES: L'ADQUISICIÓ DE LA GRAMÀTICA DE LA L2 I EL PAPER DE LA L1. 4.1. Introducció: llengua i gramàtica 4.2. L’anàlisi contrastiva 4.3. L’anàlisi dels errors 4.4. Diferències tipològiques entre llengües 4.5. La noció d’interllengua 4.6. La gramàtica universal i l’adquisició de la L2: el punt de vista de la Gramàtica Generativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 10,00 0 11,00
Prova d'avaluació 7,50 57,50 0 65,00
Sessió participativa 20,00 20,00 0 40,00
Sessió pràctica 8,00 20,00 0 28,00
Tutories de grup 1,00 5,00 0 6,00
Total 37,50 112,50 0 150

Bibliografia

 • Baralo, Marta (cop. 1999 ). La Adquisición del español como lengua extranjera . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Comajoan, Llorenç (2003). Adquisició de primeres i segones llengües. Caplletra, (35), 15-46
 • Cuenca, Maria Josep (1999 ). Introducción a la lingüística cognitiva . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fernández, Sonsoles (1997 ). Interlengua y análisis de errores : en el aprendizaje delespañol como lengua extranjera . Madrid: Edelsa. Catàleg
 • Gass, Susan M (2008 ). Second language acquisition : an introductory course (3rd ed.). New York [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Hawkins, Roger (2001 ). Second language syntax : a generative introduction . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Larsen-Freeman, Diane (cop. 1994 ). Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Liceras, Juana M. (1992 ). La Adquisición de las lenguas extranjeras : hacia un modelo de análisis de la interlengua . Madrid: Visor. Catàleg
 • Liceras, Juana M (DL 1996 ). La Adquisición de las lenguas segundas y la gramática universal . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Lightbown, P.; Spada, N. (2006). How languages are learned (3rd). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Muñoz Lahoz, Carmen, 1955- (2000 ). Segundas lenguas : adquisición en el aula . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Odlin, Terence (1989 ). Language transfer : cross-linguistic influence in language learnig . Cambridge [etc.]: University Press. Catàleg
 • Ortega, L. (2014). Understanding second language acquisition. . Routledge.
 • Ritchie, William C. (cop. 1996 ). Handbook of second language acquisition . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Ruiz Bikandi, Uri (DL 2000 ). Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Santos Gargallo, Isabel (DL 1993 ). Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua enel marco de la lingüística contrastiva . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Saville-Troike, M. (2006). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Serrat, Elisabet (2003). L'adquisició de segones llengües. Dins (Ed.), Llengua i immigració (, p. 55-77). Barcelona: Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya.
 • Taylor, John R (2003 ). Linguistic categorization (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats individuals i en grup sobre els continguts dels temes 1, 2 i 3. Correcció en la realització de l'activitat. Capacitat de relació i de reflexió. Actitud participativa. 35 No
Prova escrita sobre els continguts dels temes 1, 2 i 3. Correcció en les respostes. Capacitat de relació i de reflexió. 20 No
Prova escrita sobre el contingut del tema 4. Claredat expositiva. Qualitat de l'argumentació. Bon ús de la llengua escrita. 25 No
Autobiografia lingüística Capacitat de relació i de reflexió. Qualitat en la integració de continguts. Bon ús de la llengua escrita. 20 No

Qualificació

El detall dels criteris de qualificació s'explicitarà prèviament a la realització de l'activitat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell/a alumne/a que no hagi presentat alguna de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en una prova escrita.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories individuals i en grup seran no presencials (via telemàtica).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el professorat pot realitzar-se mitjançant correu electrònic o telemàticament. A l'inici de curs cada professor informarà de la seva disponibilitat i preferències.

Correu electrònic del professorat del mòdul:
joan.rafel@udg.edu
elisabet.serrat@udg.edu