Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els alumnes tenen l’oportunitat de realitzar pràctiques en algun dels grups de recerca de l’àmbit humanístic reconeguts per la UdG. L’especificitat de cada grup incidirà en la tipologia de pràctiques, el contingut de les quals estarà sempre relacionat amb les recerques en curs dels equips de recerca i en cap cas consistirà en la realització de tasques administratives. Durant la seva realització, els estudiants exploraran noves vias de creació de coneixement en investigacions concretes, entraran en contacta amb fonts primàries i aplicaran les darreres tecnologíies. L' investigador responsable de cada grup tutoritzarà i supervisarà el treball de l'estudiant, que haurà de presentar una memòria detallada de les tasques realitzades, i demostrar estar en condicions de relacionar el treball empíric amb el marc teòric i els objetius de la línia de recerca en que ha de realitzar les pràctiques. Aquesta memòria, així com el conjunt del treball realitzat, serà avaluada per l' investigador responsable del grup.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER PLA I BARBERO
Idioma de les classes:

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Altres Competències

 • Resultats d'aprenentatge: avenços significatius en el reconeixement, identificació i tractament de les fonts primàries treballades durant les pràctiques, així com en la capacitat de discussió sobre problemes metodològics de la línea de recerca en què s'insereixen les pràctiques i en la utilització dels instruments metodològics que resulten més adequats en una recerca concreta.

Continguts

1. Els continguts quedaran reflectits en els plans de treball específics que els investigadors responsables dels grups de recerca lliuraran al coordinador del Màster.

2. L'elaboració de la memòria ha de ser un treball individual i ha de contenir una reflexió metodològica sobre la línia de recerca en què s'emmarca el pràcticum.

3. Per a tot el procés, es seguirà el protocol de seguiment de les Pràctiques del Màster en Recerca en Humanitats aprovat en el Consell d'Estudis del Màster el 28 d'octubre de 2016.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Pràctiques en empreses / institucions 130 20 150
Total 130 20 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Realització de les pràctiques en un grup de recerca 80
  Elaboració de la memòria de les pràctiques de recerca. 20

  Qualificació

  La memòria ha d’estar ben estructurada i ben redactada. S’ha de tenir màxima cura dels aspectes formals (ortografia, presentació,...).

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà com a no presentat l'alumne que no completi el nombre d'hores exigides o el que no lliuri la memòria de pràctiques en els terminis estipulats.

  Observacions

  Aclariment: el disseny de les fitxes ha obligat a establir, també en aquesta fitxa, per poder tancar-la, el percentatge d'utilització d'un idioma. Per tal de solucionar aquest obstacle, en la fitxa figura que el 100% de les pràctiques seran en català. Però és evident que l'estudiant podrà utilitzar, en la seva realització, d'acord amb el pla de treball, qualsevol llengua acadèmicament reconeguda.