Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura es proposa mostrar quina era la funció social de la literatura a l'edat moderna. Des de la nostra sensibilitat postromàntica, encara veiem en la literatura sobretot una manifestació de la sensibilitat de l'escriptor i la seva psicologia; en definitiva, la possibilitat d'accedir al seu món interior i compartir-lo. A l'època moderna, però, la literatura està, molt més sovint, projectada cap a fora de l'escriptor. Pel que fa a l'autor, l'objectiu és adular el poder, única possibilitat d'ascendir en l'escala social. Pel que fa a les obres, la literatura és un potent mecanisme per influir en la mentalitat col·lectiva, dirigint-la i adoctrinant-la.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT ROSSICH ESTRAGO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
  • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
  • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
  • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
  • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
  • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Continguts

1. Literatura de creació, literatura didàctica i textos de circumstàncies.

2. Confluències artístiques en les festes i commemoracions.

3. Els certàmens literaris.

4. Metamètrica i poesia visual a l'edat moderna.

5. Llengües en contacte. Plurilingüisme literari.

6. Paròdies i falsificacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 0 10
Cerca d'informació 0 20 20
Classes participatives 30 0 30
Classes pràctiques 3 0 3
Elaboració de treballs 0 10 10
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Total 43 45 88

Bibliografia

  • Alciati, Andrea (1993 ). Emblemas (2ª ed.). Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
  • Flor, Fernando R. de la (cop. 1995 ). Emblemas : lecturas de la imagen simbólica . Madrid: Alianza. Catàleg
  • Rossich, Albert (2003). Els certàmens literaris a Barcelona, segles XIV-XVIII. Barcelona Quaderns d’Història, 9, 83-108 Catàleg
  • Roosich, Albert i Jordi Cornellà (2014). El plurilinguisme en la literatura catalana: retòrica, versemblança, diglòssia. Bellcaire d'Empordà: Edicions Vitel·la. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Preparació de treballs i/o exposicions 80
Comentaris i correccions d'exercicis de transcripció documental 20

Qualificació

En l'avaluació dels treballs escrits i exercicis, els errors gramaticals i les faltes d'ortografia rebaixaran 0,1 punts cadascun.
El plagi comportarà el suspens immediat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'algun dels exercicis proposats comporta la no presentació a l'acta de l'assignatura.