Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Perspectives teòriques d'anàlisi de les dimensions socials i culturals del procés d'emmalaltir i del cuidar. Aportacions al rol de promotors de la salut en societats cada vegada més complexes i davant de conceptualitzacions de salut diferents. Introducció a l'Antropologia de la salut. La persona i la seva construcció sociocultural. Antropologia i atenció a la salut. L'atenció centrada en la persona. L'antropologia política de la salut. El pluralisme assistencial. Tècniques d'investigació en Antropologia
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DOLORES COROMINAS VILALTA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (15%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut

Altres Competències

 • Capacitat per conèixer i aplicar els diferents models teòrics de l'antropologia sociocultural. Analitzar i valorar la seva contribució en la comprensió dels problemes socioculturals contemporanis. Incloure'ls en la planificació de la pràctica relacionada en els processos de tenir cura. Capacitat per adquirir una actitud de “relativisme cultural” en els principis d'igualtat i justícia social independentment del gènere, edat, origen ètnic, discapacitat, posició social... en la pràctica professional. Capacitat per conèixer la variabilitat històrica en la definició de les problemàtiques socioculturals i les eines utilitzades pel seu abordatge. Capacitat per identificar i saber analitzar processos d'emergència davant noves problemàtiques identificant les dimensions socioculturals implicades. Capacitat per utilitzar estratègies i habilitats que permetin el treball interdisciplinari centrat en les persones.

Continguts

1. Introducció a l'Antropologia de la salut

          1.1. Inicis de l'Antropologia.

          1.2. La noció de cultura.

          1.3. Camp d'estudi i aplicació de la ciència antropològica.

          1.4. Relació amb altres disciplines.

2. Antropologia sociocultural.

          2.1. La persona i la seva construcció sociocultural.

          2.2. El patró universal de conducta.

          2.3. La comunicació i el sentit de les paraules.

3. Antropologia i salut pública

          3.1. El procés salut/malaltia i el pluralisme assistencial.

          3.2. La matriu sociocultural com a determinant del nivell de salut col·lectiva.

          3.3. Reptes assistencials amb l'arribada de l'altre: la competència cultural.

4. L'antropologia política de la malaltia

          4.1. L'hegemonia de la medicina científica versus la medicina tradicional.

          4.2. Les desigualtats socials i subjectives en el procés de salut i malaltia.

          4.3. Bioètica: equitat i justícia.

5. La cultura prospectiva i el fenomen transhumanístic.

          5.1. Punts claus per la reflexió.

6. Mètodes i tècniques d'investigació antropològica.

          6.1. El mètode etnogràfic i la seva aplicació en salut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 50 75
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Comelles, Josep Maria (1993 ). Enfermedad, cultura y sociedad : un ensayo sobre las relaciones entre la antropología social y la medicina . Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Barthe, M.G. (2013). The contributions to medicine made by anthropology: The family and its place in. Salud y ciencia, 19(7), 666-668
 • Adams, R.N. (2012). Notes on the use of anthropology in the field of public health [Notas sobre el u. Revista Cubana de Salud Pública, 38(4), 640-659
 • Galceran, M.S., Camps, L.M., Soriano, M.G., Moral, J.M.L., Sánchez, R.D., Pastor (2013). Cultural clinical competence: Analysis of the health professionals training [Com. Index de infermeria, 22(), 1-2
 • Heusser P1, Scheffer C, Neumann M, Tauschel D, Edelhäuser F.A (2012). Towards non-reductionistic medical anthropology, medical education and practitio. Patient Education Couns., 89(3), 455-460
 • Horton S, Abadía C, Mulligan J, Thompson JJ. (2014). Critical Anthropology of Global Health "Takes a Stand" Statement: A Critical Med. Act. Med Anthropol Q.,,
 • Dein SL. (2013). Religion and mental health: the contribution of anthropology. World Psychiatry., 12(1), 34-35
 • Tippens KM, Oberg E, Bradley R. (2012). A dialogue between naturopathy and critical medical anthropology: toward a broad. Med Anthropol Q., 26(2), 257-270
 • Zsinkó-Szabó Z, Lázár I (2013). Cultural initiation of medical doctors. Coll Antropol, 37(4), 1047-1056
 • Rosendal M, Jarbøl DE, Pedersen AF, Andersen RS (2013). Multiple perspectives on symptom interpretation in primary care research.. BMC Fam Pract, 14(), 167
 • Harris M. (2014). Antropologia cultural. Madrid: Alianza Editorial.
 • Noah Harari Y. (2016). Sapiens. Una breu història de la humanitat. Barcelona: Edicions 62.
 • Allué M (2004). Perder la piel. Barcelona: Planeta/Seix Barral.
 • Goffman E. (2006). La identitat deteriorada. Buenos Aires: Amorrorfu.
 • Balagué Corbella M; Pujol Salud J. (2009). Guia per desenvolupar i presentar un projecte de recerca. Barcelona: CAMFIC.
 • Martínez A (1998). ¿Has visto como llora un cerezo?. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • Murillo FJ (2010). Investigación etnográfica. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
 • Sacks O. (2009). L'home que va confondre la seva dona amb un barret. Barcelona: La Butxaca.
 • Moreno Preciado M (2008). El cuidado del "otro". Barcelona: Edicions Bellaterra.
 • Soler J. (2009). ¿Por qué lloran los inmigrantes?. Lleida: Editorial Milenio.
 • Suñer R. et al. (2014). Alfabetització per a la salut. Girona: Documenta Universitaria.
 • Boixareu RM (2003). De l'antropologia filosòfica a l'antropologia se la salut. Barcelona: Càtedra Ramon Llull-Blanquerna.
 • Foucault M (1990). La vida de los hombres infames. Madrid: Ediciones de la Piqueta.
 • Mallart Ll. (2001). Okupes a l'Àfrica. Barcelona: Edicions La Campana.
 • Mallart Ll. (2009). Sóc fill dels evuzok. Barcelona: Edicions La Campana.
 • Sontag S. (2005). La enfermedad y sus metáforas. El Sida y sus metáforas. Madrid: DEBOLSILLO.
 • Torralba F. (1998). Antropologia del cuidar. Barcelona: Institut Borja de Bioètica.
 • Ferry I. (2017). La revolución transhumanista. Como la tecnomedicina y la uberización del mundo v. Madrid: Alianza Editorial.
 • Harris M. (2015). Nuestra especie. Madrid: Alianza Editorial.
 • Noah Harari Y. (2016). Homo Deus. Una breu història del demà.. Barcelona: Edicions 62.
 • Documental televisiu. Canal 33: el dia de demà amb Josep Puigbó. Recuperat , a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-dia-de-dema/
 • Pel·lícula (2009). Flor del desierto. Recuperat , a Ablació genital
 • Pel·lícula (2004). Moolaadé. Recuperat , a Dret a l'asil en llengua pouler

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Visualització de material gràfic i visual per a identificar elements culturals que impregnen la percepció de salut/malaltia així com els diferents models terapèutics. Redacció d'un informe reflexiu d'anàlisi individual. La idoneïtat de les reflexions i la seva correspondència amb els continguts de l'assignatura i els textos argumentals de les projeccions.
Exposicions dels continguts teòrics tot afavorint la discussió i el debat sobre l'aplicabilitat dels mateixos en la pràctica professional.
Exposició d'accions locals pels actors del territori obertes a la reflexió crítica.
Participicació activa en les sessions teòriqus generals i aportació dels coneixements adquirits i reflexions generades en el treball individual que es lliurarà al finalitzar l'assignatura.
Realització de treballs analítics i reflexius individuals sobre les aportacions de l'Antropologia al camp social i a la salut. Pertinença de les reflexions aportades i la claretat del plantejament i desevolupament del tema relacionat amb la pràctica professional.

Qualificació

La necessitat de valorar numèricament l'assignatura, a efectes de tancar les actes corresponents, implica ponderar les diferents activitats avaluatives que conformen l'avaluació continuada de l'assignatura. De totes maneres, cal ressaltar que per assolir les competències que es treballen en l’assignatura és imprescindible dur a terme totes les activitats programades. Tanmateix, ressaltar que l'assistència al 80% als seminaris plenaris es considera molt important per assolir les competències descrites en l'assignatura.

La qualificació global de l'assignatura queda conformada per:

- L'informe inicial i final de l'autoavaluació de l'assignatura que representa el 10% de la nota final.
- La reflexió crítica de les activitat individuals que computa un 30%.
- La participació activa en el treball de grup que suposa el 40% del valor total de la nota final de l'assignatura.
- La implicació en el debat de les sessions presencials que aporta el 20% de l'avaluació.