Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Psicologia de la salut. Recursos i habilitats per a la intervenció professional en salut des d'una perspectiva psicològica.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIRIAM FERRER AVELLI  / JOSEFINA PATIÑO MASO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG6- Formular propostes diferents de les conegudes, en la promoció de millores, o en la resolució de situacions d'incertesa
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut

Altres Competències

 • Conèixer els aspectes primordials de la psicologia de la salut.

Continguts

1. Habilitats d'afrontament i gestió d'un mateix. Personalitat. Pensaments,sentiments i emocions.

2. Habilitats interpersonals i de comunicació. Gestió d'entorns saludables.

3. Aplicació de la psicologia de la salut per gestionar situacions de la vida.

          3.1. La persona en situació d'estrès. Promoció de la salut a la feina i prevenció del burn out.

          3.2. La persona en situació de dol. Comportaments saludables per a l'elaboració de la pèrdua.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 15 24
Cerca i anàlisi d'informació 0 10 10
Elaboració individual de treballs 10 20 30
Exposició dels estudiants 1 1 2
Lectura / comentari de textos 4 10 14
Sessió expositiva 20 0 20
Total 44 56 100

Bibliografia

 • Amigo Vázquez, Isaac, Fernández Rodríguez, Concepción, Pérez Álvarez, Marino (cop. 2003). Manual de psicología de la salud (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Brannon, Linda, Feist, Jess, Montorio, Ignacio (cop. 2001). Psicología de la salud. Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Dobbs B y Poletti R (1981). Vivir en el hospital: la estructuración del tiempo en el paciente. Barcelona: Rol. Catàleg
 • Emociones y salud (cop. 1999). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ferrer Pérez, Victòria A. (1999). Dolor crónico: análisis de factores psicosociales y depersonalidad que pueden influir en su percepción[Microforma]. Palma: Universitat de les Illes Balears. Catàleg
 • Godoy MJ (2000). La calidad de vida en pacientes oncológicos. Almería: Universidad de Almería. Catàleg
 • Kübler-ross E (1992). Los niños y la muerte. Barcelona: Luciérnaga. Catàleg
 • León, J.M. (2004). Psicología de la salud y de la calidad de vida. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Meichembaum D (1987). Manual de inoculación dels estrés. Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Novel. G (2000). Enfermería psicosocial y salud mental (1º). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Rodríguez M Y Zurriaga R (1997). Estres, enfermedad y hospitalización (1ª). Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. Catàleg
 • Shelley E Taylor (2007). Psicologia de la salud (1º). Los Angeles: Mc Graw Hill. Catàleg
 • Simon MA (1999). Manual de psicología de la salud:fundamentos, metodología y aplicación. Barcelona: Psicología Universidad (Biblioteca Nueva). Catàleg
 • Worden, J. William (1997). El Tratamiento del duelo : asesoramiento psicológico yterapia. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ruiz MA, Díz MI y Villalobos A (2012). Manual de técnicas de intervención cognitivo conductuales. Bilbao: Descleé de Bower.
 • Goleman D (2007). Les emocions i la salut. Barcelona: Pages. Catàleg
 • Eduard Punset (2011). Viatge a les emocions. Barcelona: Destino-grup 62.cat. Catàleg
 • Megías Lizancos, Francisco (2018). Manejo del estrés en profesionales sanitarios. Madrid: Difusión Avances de Enfermería, a http://www.enferteca.com/?infolibro=5371 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació activa a classe Anàlisi de casos, visionat de vídeos i discusió, participació en debats, cerca de documents i articles, etc. 20
Lectura i anàlisi d'articles (treball escrit individual) Aquests es lliuraran durant les classes on es debatran i s’analitzaran. S’avalua la participació i aportació significativa dels estudiants. 30
Elaboració treball final. Presentació d’una experiència professional relacionada amb els continguts de l’assignatura, entregada per escrit i analitzant les fortaleses i febleses de l’actuació professional. 30
Exposició treball final S’exposarà oralment el treball i es valorarà la capacitat de síntesi, les habilitats comunicatives i la participació i debat generat. 20

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura és continuada i seguidament s’exposa el valor de cadascuna de les seves parts:

L’assistència i participació activa a classe amb aportacions significatives i participació en l’anàlisi de casos, discusió de lectures, i debats sobre videos, representa un 20% de la nota final.

El treball escrit, individual, sobre un tema dels continguts treballats a classe representa un 30 %.

El treball final, sobre una experiència professional, representa el 30%.

L’exposició del treball final representa un 20%.

Observacions

Es recomanarà bibliografia específica en les classes.

Assignatures recomanades

 • Benestar i qualitat de vida
 • Gestió de la qualitat dels serveis de salut
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió de serveis de salut