Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi econòmica de l'estratègia: crear i capturar el valor: costos de transacció, formes d'incrementar la demanda, nous productes i serveis, convertir el coneixement de l'organització en valor. Anàlisi ecoòmica de la diversificació: costos, beneficis i implicacions per a la direcció d'empreses. Formulació de l'estratègia: anàlisi dels recursos i capacitats, anàlisis de l'entorn, estrategia i estructura organitzativa
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA BIKFALVI  / MARC PONS PAIRO
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CE9- Coneixements i capacitats per organitzar i dirigir empreses.
  • CE10- Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
  • CE11- Coneixements de dret mercantil i laboral.
  • CE16- Coneixements i capacitats per a la direcció integrada de projectes.
  • CE17- Capacitat per a la gestió de la Investigació, Desenvolupament i Innovació tecnològica.

Continguts

1. Anàlisi estratègic

          1.1. Introducció

          1.2. Orientació i valors

          1.3. Anàlisi externa

                    1.3.1. Entorn general

                    1.3.2. Entorn competitiu

          1.4. Anàlisi interna

2. Formulació d'estratègies

          2.1. Estratègies competitives

          2.2. Estratègies corporatives

3. Implementació d'estratègies

          3.1. Avaluació i implementació

          3.2. Suport organitzatiu

          3.3. Planificació i control estratègic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 20 32
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20 0 20
Cerca d'informació 1 2 3
Classes expositives 20 0 20
Elaboració de treballs 6 15 21
Prova d'avaluació 0 3 3
Treball en equip 6 15 21
Tutories 5 0 5
Total 70 55 125

Bibliografia

  • Guerras Martín, Luis Ángel (cop. 2015 ). La Dirección estratégica de la empresa : teoría y aplicaciones (5ª ed.). Navarra: Aranzadi. Catàleg
  • ACC1Ó (2012). Manual pràctic per al disseny i desenvolupament d'estratègia (1a). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
  • Joan Jiménez (CIDEM) (2006). Elaboració de plans estartègics: aplicació a cooperatives i PIMES (1a). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
  • Guerras Martín, Luis Ángel (2008 ). Casos de dirección estratégica de la empresa (4ª ed.). Madrid: Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi / estudi de casos - Anàlisi interna 10
Anàlisi / estudi de casos - Anàlisi externa 10
Formulació de l'estratègia 5
Treball en grup: Pla estratègic 40
Prova d'avaluació 35

Qualificació

Per a aprovar l'assignatura caldrà fer com a mínim l’examen final i el treball en grup i obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascuna d’aquestes dues activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat l'estudiant/a que no realitzi ni l'examen ni el treball en grup.

Observacions

S'espera que l'estudiant assisteixi, com a mínim, al 80% de les classes.