Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estructures de control. Control multivariable. Control Intel·ligent: sistemes de control borrós. Control estadístic: una variable i multivariable.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN COLOMER LLINAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG2- Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CE8- Capacitat per dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.

Continguts

1. Tema 1. ESTRUCTURES DE CONTROL Introducció: Necessitat, utilitat i aplicació de les estructures complexes de control. Control en Cascada: Sintonía de reguladors en cascada, absorció de no linealitats. Control Feed-Forward: Mesura i rebuig de pertorbacions, disseny de reguladors feedforward. Altres estructures de control: Control Ratio, Control Selectiu, Control de Rang partit, Control Override. Control Multi-variable: Matriu de transferència, control desacoblat.

2. Tema 2. Control Fuzzy. Imprecisió i incertesa. Logica fuzzy: variables regles,conjunts,inferència. Control fuzzy. Exemples d’aplicació. Labview Fuzzy Logic Toolkit. Supervisió de controladors.

3. Tema 3. Control estadístic de Processos. Conceptes bàsics de monitorització i supervisió de processos. Mètodes basats en models. Mètodes basats en dades. Control estadístic monovariable. Gràfics de control. . Límits de control. Detecció de falles. Control estadístic multivariable. Anàlisi de components principals. Límits de control. Detecció de falles. Anàlisi de contribucions. Diagnosi de falles.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 0 6
Classes participatives 16 24 40
Classes pràctiques 12 18 30
Resolució d'exercicis 6 18 24
Total 40 60 100

Bibliografia

  • Ogata, Katsuhiko (cop. 1996 ). Sistemas de control en tiempo discreto (2ª ed.). México [etc.]: Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg
  • Angulo Bahón, Cecilio (2004 ). Tecnología de sistemas de control . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
  • Passino, Kevin M (1998 ). Fuzzy control . Menlo Park [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg
  • Driankov, Dimiter (cop. 1996 ). An Introduction to fuzzy control (2nd rev. ed). Berlin [etc.]: Springer-Verlag. Catàleg
  • Russell, Evan (cop. 2000 ). Data-driven methods for fault detection and diagnosis in chemical processes . London [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori Realitzar satisfactòriament la pràctica 30
Proves d'avaluació Aprovar l'exàmen 70

Qualificació

Es realitzarà una prova d'avaluació que cal aprovar. La nota será el 70% de la nota final.
La nota de practiques será el 30 % restant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet les practiques ni l'exàmen