Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
A) Tècniques de mineria de dades i aprenentatge automàtic: Mòdul genèric en Intel·ligència Artificial. Tècniques d'aprenentatge automàtic i descoberta de coneixement. Conjunts, lògica i raonament difús i aproximat (fuzzy , rough) i extensions espacials. Ontologies per a l'anàlisi espacial. B) Explotació i anàlisi de dades espacials: focalització en minera de dades espacials i seqüencials, gestió de dades espacial (spatial data warehouse i spatial OLAP -On Line Analytical Process-). Sistemes de suport a la presa de decisions en entorns distribuïts (espacialment).
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDRES EL-FAKDI SENCIANES
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG_01: - Comunicar en llengua anglesa de manera clara i concisa.
 • CG-02: - Entendre i comunicar entre les àrees de la tecnologia, la societat i els negocis.
 • CG_03: - Demostrar pensament analític orientat a la solució de problemes i avaluació de necessitats.
 • CG_04: - Habilitat d'utilitzar sistemes de comunicació múltiples per planificar, organitzar i preparar documents i presentacions efectives
 • CG_05: - Habilitat d'utilitzar la literatura apropiada com mitjà principal de recerca.
 • CG_06: - Treballar en equip pluridisciplinar.
 • CE_02: - Analitzar i modelar problemes urbans a partir de fonts d'informació heterogènies seguint principis metodològics.
 • CE_03: - Seleccionar, avaluar i utilitzar tecnologies per a la solució de problemes urbans (eficiència energètica, assignació de recursos, comunicacions, planificació, etc.).

Continguts

1. Introducción

2. Inteligencia Artificial

3. Mineria de datos

4. Visualización de la información

5. Visual analytics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 14 28
Classes participatives 14 14 28
Elaboració de treballs 1 10 11
Exposició dels estudiants 2 6 8
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Witten, I. H. (Ian H.) (2011). Data mining : practical machine learning tools and techniques / Ian H. Witten, E. Morgan Kaufman, cop. 2011. Catàleg
 • Lopez, B. (2013). Case-based reasoning: a concise introduction. Morgan Claypool. Catàleg
 • Pérez López, César (2007). Minería de Datos: Técnicas y herramientas. Thomson. Catàleg
 • Colin Ware (2012). Information Visualization: Perception for Design (Third). Morgan Kaufmann. Catàleg
 • John Dill et al. editors (2012). Expanding the Frontiers of Visual Analytics and Visualization. Springer.
 • Daniel Keim et al. editors (2010). Mastering The Information Age - Solving Problems with Visual Analytics. Vismaster, Eurographics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposición oral de contenidos Capacidad de síntesis en el tema propuesto 30
Resolución de problemas Realizar correctamente los ejercicios propuestos 30
Memorias y dosiers Capacidad de encontrar información relevante a un problema 40

Qualificació

Se deben de realizar todos los trabajos propuestos, y superarlos con un mínimo de 5 (escala de 0 a 10).

Los trabajos deben de presentarse en las fechas establecidas

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La entrega de un ejercicio o trabajo implica una calificación diferente a No Presentado.