Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Finançament de la recerca: Modalitats de recerca. Fonts, objectius, criteris i programes de finançament. Adreces d'utilitat de convocatòries per a la sol·licitud de recursos per a la recerca. Productivitat científic-tecnològica: Publicacions científiques. Procediment de 'peer review'. Factor d'impacte i altres indexs bibliomètrics. Coneixement i utlitizació de Bases de dades. Formació d’investigadors i tecnòlegs. Divulgació dels coneixements (Publicacions, Congressos, Workshops, etc.). Transferència de resultats (contractes, serveis, etc.) i protecció (patents, etc.)
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / EMILIO MONTESINOS SEGUI  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (15%), Anglès (35%)

Competències

 • CG2 - Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació bàsica i aplicada amb raonament crític i adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació d'una manera autònoma.
 • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
 • CG8 - Coneixement de la llengua anglesa: capacitat de comprensió de textos i ponències de contingut científic.
 • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
 • CE-6 - Saber aplicar la legislació que regula la investigació i el desenvolupament de productes alimentaris i biotecnològics, la protecció legal de productes i processos i els mecanismes de transferència i explotació de resultats.

Continguts

1. Productivitat científic-tecnològica: Publicacions científiques. Procediment de "peer review". Factor d'impacte i altres indexs bibliomètrics. Bases de dades.

2. Finançament de la recerca: Modalitats de recerca. Fonts, objectius, criteris i programes de finançament. Adreces d'utilitat de convocatòries per a la sol•licitud de recursos per a la recerca.

3. Protecció legal i transferència de resultats de recerca. Patents: Marc legal, patentabilitat, apartats d'una patents, procediment per a patentar, exemples de patents en biotecnologia. Transferència: Acords de confidencialitat (NDA) i transferència (MTA). Acords de llicència. Contractes de R+D. Serveis. Creació d'Spin-off. Casos práctics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 16 20
Cerca i anàlisi d'informació 0 2 2
Elaboració individual de treballs 0,5 6 6,5
Resolució d'exercicis 2,5 8 10,5
Sessió expositiva 4 5 9
Sessió participativa 5 10 15
Simulacions 3 9 12
Total 19 56 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Escollir una revista científica adequada pel treball escrit, adaptar l'article als requeriments de la revista i enviar l'article a la professora. Idoneïtat de la revista escollida per la temàtica de l'article 3
  Simulació d'un procés de publicació amb "peer review" en què la professora farà el paper d'editor i referee de la revista. Consistirà en una sèrie de tutories de manera individualitzada. Es valorarà la qualitat del treball, la redacció, l'adequació als requeriments de la publicació escollida i el resultat final després del procés de revisió. 30
  Presentació per escrit d'una sol·licitud per tal d'obtenir recursos per realitzar la tesi doctoral, per fer una estada de recerca en un centre estranger o per realitzar un projecte de recerca. Es valorarà la qualitat del treball, la redacció i l'adequació als requeriments de les respectives sol·licituds. 34
  Treball de cerca de patents sobre un tema proposat per l'alumne o d'una llista facilitada pel professor. Comentari sobre estat de la tecnologia, propietat, inventors, etc. 33

  Qualificació

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No assistir injustificadament a les sessions presencials o no lliurar els treballs en el període previst es considerarà com no presentat