Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Eines i estratègies per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a secundària
Crèdits:
3

Grups

Grup L1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE GARCIA LOPEZ  / FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:

Grup L2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE GARCIA LOPEZ  / FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:

Competències

 • Conèixer el currículum i els continguts de l’especialitat que es cursen en l’etapa d’educació obligatòria.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de la seva especialitat.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent reconeixent aspectes de millora en l’exercici professional.

Altres Competències

 • Correcció de textos
 • Gestió de l'aula
 • Fomentar el gust per la literatura castellana
 • Fomentar el gust per la llengua castellana
 • Fer entendre els procediments lingüístics comuns
 • Capacitat per transmetre coneixements
 • Bona comprensió dels textos
 • Claredat expositiva
 • Atenció individual de l'alumnat

Continguts

1. Introducció.

          1.1. Llengua i literatura castellanes en l'educació secundària: currículum d'ESO i currículum de Batxillerat.

          1.2. Recursos i materials

          1.3. Materials sobre temes concrets

                    1.3.1. Ortografia

                    1.3.2. Fonètica i fonologia

2. Literatura espanyola

          2.1. Materials d'Història de la Literatura espanyola

          2.2. Èpoques, gèneres i obres de la Literatura espanyola:

                    2.2.1. Edat Mitjana: Cantar de Mío Cid

                    2.2.2. Segle d'Or: Don Quijote de la Mancha

                    2.2.3. Segle XIX (Romanticisme): Bécquer, Rimas

                    2.2.4. Contemporània: Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba

3. Llengua espanyola

          3.1. Materials de llengua espanyola

          3.2. Aspectes de llengua espanyola a ESO i Batxillerat

          3.3. Temes concrets de gramàtica:

                    3.3.1. Fonologia-Morfologia

                    3.3.2. Sintaxi general de l'Espanyol. Anàlisi sintàctica. Sintaxi de l'oració simple. Sintaxi de l'oració composta.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 24,00 0 29,00
Exposició dels estudiants 1,00 25,00 0 26,00
Sessió participativa 20,00 0 0 20,00
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

 • Montaner Frutos, Alberto (DL 2007 ). Cantar de Mio Cid . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Rico, Francisco, 1942- Montaner, Alberto (cop. 1993 ). Cantar de Mio Cid . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Smith, Colin, 1927- (1983 ). Poema de Mio Cid (10ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (cop. 1998 ). Don Quijote de la Mancha . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (2004 ). Don Quijote de la Mancha (Ed. del Instituto Cervantes, 1605-2005 / |bdirigida por Francisco Rico, con la colaboracion de Joaquín Forradellas). Barcelona: Galaxia Gutenberg :Círculo de Lectores :Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (2010 ). Don Quijote de la Mancha (1a ed. en esta presentación en Austral). Madrid: Espasa. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (1982 ). Rimas ; Leyendas ; Cartas desde mi celda . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (2004 ). Obras completas . Barcelona: Cátedra. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (2006 ). Rimas . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • García Lorca, Federico (1985 ). La Casa de Bernarda Alba (11ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • García Lorca, Federico (2008 ). La Casa de Bernarda Alba (5a ed.). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • García Lorca, Federico (2001 ). La casa de Bernarda Alba : Drama de mujeres en los pueblos de España . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Nueva gramática de la lengua española (2009 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (cop. 1999 ). Gramática descriptiva de la lengua española . Madrid: Espasa. Catàleg
 • Di Tullio, Ángela (2010 ). Manual de gramática del español (Nueva edición). Buenos Aires: Waldhuter. Catàleg
 • Gumiel Molina, Silvia; Martí Sánchez, Manuel (2010). Síntesis actual de la gramática del español. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
 • Ribas Seix, Teresa (2010). Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Ortografía de la lengua española (DL 2010 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (2011 ). Hablar y escribir correctamente : gramática normativa delespañol actual (4a ed. actualizada). Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (DL 2005 ). Análisis sintáctico : teoría y práctica . [Madrid]: SM. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions de classe L'assistència i participació a classe comptarà com a criteri d'avaluació. 20 No
Exposició oral en grup El tema pot ser de llengua o de literatura 30 No
Treball escrit Els continguts han de ser de llengua i de literatura 50 No

Qualificació

Assistència i participació a classe: cal satisfer el mínim d'assistència i participar en les activitats d'aula que es proposin.

Presentació oral: es tindrà en compte la capacitat de síntesi, l'adequació al temps previst (10 minuts), l’eficàcia i la claredat expositiva, i la correcció lingüística.

Treball escrit: es tindrá en compte la bona comprensió i adequació dels continguts; l'organització dels continguts i la correció lingüística (cada falta d'ortografia restarà 0,2 punts de la nota).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es valorarà com a No Presentat l'alumne que: (a) no hagi fet l'exposició oral; (b) no hagi presentat el treball escrit; o (c) no hagi assistit al 50% de les sessions previstes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoría será virtual. El alumno (-a) interesado (-a) puede enviar un correo al profesor propinendo día y hora de conexión. El profesor le responderá dándole las claves de acceso a Google Meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación con el alumno será virtual. El alumno interesad puede enviar un correo al profesor correspondiente y se le responderá en el día y hora convenidos enviándole las claves de conexión a Google Meet.

Observacions

Per a la secció de Llengua, es recomana haver repassat els continguts de les matèries que es llisten al programa. Per a la secció de Literatura, es recomana haver fet les quatre lectures obligatòries amb antelació.

Assignatures recomanades

 • Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües
 • Didàctica de l'especialitat de literatura
 • Didàctica de l'especialitat de llengua
 • Didàctica de l'especialitat de Llengua Castellana i Literatura I
 • Didàctica de l'especialitat de Llengua Castellana i Literatura II
 • Didàctica específica de l'àmbit de llengües

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
No es modifiquen les activitats perquè la docencia presencial va acabar abans de l'imici del tancament de la universitat.

Modificació de l'avaluació:
No es modifica l'avaluació perquè les activitats d'avaluació presencials es van fer abans del tancament de la universitat i només queda avaluar el treball de l'assignatura (que es lliura per e-mail).

Tutoria i comunicació:
No es modifica perquè, un cop finalitzades les sessions presencials, la comunicació amb els estudiants és a través del correu electrònic.