Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El curs es centra en l'anàlisi de la influència del paisatge en l'activitat turística, així com en els instruments existents per a l'ordenació i la gestió del territori i els paisatges turístics.
Crèdits:
3

Grups

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP PINTÓ FUSALBA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • E1 Idear, promoure i aplicar instruments i tècniques de planificació i direcció del turisme
 • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
 • E8 Dissenyar, desarrotllar i promocionar projectes que mostrin el caràcter multidimensional del turisme
 • T8 Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva
 • T9 Promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques relacionades amb l'exercici de la professió o el desenvolupament de la investigació, en un context de responsabilitat social i d'aplicació dels principis de la sostenibilitat econòmica, ecològica i social

Altres Competències

 • Valorar la necesidad de la planificación territorial turística tanto a escala regional como local.
 • Identificar los posibles impactos terrioriales del turismo.
 • Saber utilitzar metodologies d'anàlisi del planejament territorial del turisme
 • Evaluar la relación entre los valores del paisaje y el atractivo turístico.

Continguts

1. Las relaciones entre el paisaje y el turismo

          1.1. El paisaje en la formación de la imagen del destino turístico

          1.2. El ciclo paisaje-turismo

          1.3. El concepto de paisaje

          1.4. Las unidades de paisaje

          1.5. Los paisajes de interés turístico

          1.6. Los valores del paisaje en la oferta turística

2. Planificación y gestión de los paisajes turísticos

          2.1. Planes territoriales turísticos

          2.2. Instrumentos de gestión del paisaje

          2.3. Impactos paisajísticos y ambientales del turismo

          2.4. Objetivos de calidad del paisaje

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 15 20 35
Exposició dels estudiants 4 12 16
Resolució d'exercicis 2 6 8
Sortida de camp 4 12 16
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Antón, S. i González, F. (coords.) (2005). Planificación territorial del turismo. UOC. Catàleg
 • Boullón, R. C. (1997). Planificación del espacio turístico. Trillas. Catàleg
 • Burel, Françoise, Baudry, Jacques (2002). Ecología del paisaje : conceptos, métodos y aplicaciones. Mundi Prensa. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación. Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Forman, Richard T. T., Godron, Michel (1986). Landscape ecology. New York: Wiley. Catàleg
 • Ivars, Josep A. (2003). Planificación turística de los espacios regionales en España. Síntesis. Catàleg
 • Smith, Hellmund (1999). Ecology of greenways : design and function of linearconservation areas. University of Minnesota. Catàleg
 • López i Palomeque, F, Vera, Fernando, coord., Marchena, Manuel, Anton, Salvador (1997). Análisis territorial del turismo: una nueva geografía del turismo. Ariel. Catàleg
 • Gunn, Clare A. (1994). Tourism planning : basics, concepts, cases. Taylor and Francis. Catàleg
 • Pintó, J. (2009). Paisatge i activitat turística. Dins López Palomeque, F. (Ed.), Atles del turisme a Catalunya (, p. 57-64). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Suárez, R.; Reyes, A. y Pintó, J. (eds.) (2019). Turismo i paisatge. Girona: Documenta universitaria.
 • Pintó, J. (2009). El concepto de paisaje y su aplicación en el planeamiento territorial y ambienta. Dins (Ed.), Geografia, tradiçoes e perspectivas: Interdisciplinaridade, meio ambiente e ... (, p. 220). Sao Paulo: Clacso / Editora expressao popular. Catàleg
 • Pintó, J. (2019). Turismo y paisaje. Dins (Ed.), Turismo i paisatge (, p. 236). Girona: Documenta universitaria.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Clases presenciales sobre los contenidos teóricos del curso Se valorará la asistencia y participación activa en la clase (10 % de la nota final) 10
Salida de campo Informe sobre los aspectos observados en la salida (20% de la nota final) 20
Ejercicios prácticos Ejercicios (20% de la nota final) 20
Exposición oral de las prácticas Exposición oral del trabajo práctico (50% de la nota final) 50

Qualificació

La evaluación de los estudiantes se realizará mediante los instrumentos siguientes:
-exposición oral del trabajo práctico derivado de la salida de campo (50% de la nota)
-ejercicios de aplicación de técnicas de análisis del paisaje (40%)
-asistencia y participación activa en la clase (10%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1- cuando el alumno/a no haya presentado ni el trabajo ni las prácticas.
2- cuando de manera pactada alumno/a y profesor acuerden que para mejorar la nota del curso, la calificación de la convocatoria sea de NP

Observacions

Está prevista una salida de mañana o tarde a una destinación turística de la Costa Brava