Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estructures i mecanismes implicats en la patogenicitat microbiana i la seva forma d’actuació davant les defenses de l’hoste. Eines per l’estudi de la virulència bacteriana.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIBRADO JESUS GARCIA GIL
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
  • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
  • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
  • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
  • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
  • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Tema 1. Generalitats: Conceptes i definicions. Microbiota autòctona: paper en la defensa. Primeres línies de defensa de l’hoste.

2. Tema 2. Factors microbians que promouen la colonització i la invasió: Fímbries, pilis i adhesines no fimbrials. Sistemes de captació de ferro. Resistència a pèptids antimicrobians. Degradació immunoglobulines. Motilitat. Biofilms.

3. Tema 3. Estratègies per a la evadir i sobreviure en l’hoste. Evitar el complement i la fagocitosi. Viure intracel•lularment. Sobreviure a la fagocitosi. Evadir la resposta immunitària de l’hoste. Disseminació.

4. Tema 4. Mecanismes bacterians per provocar danys a l’hoste: Exotoxines. Endotoxines. Enzims hidrolítics. Sistemes de secreció.

5. Tema 5. Estudi experimental de la virulència bacteriana: Mesurar el grau de virulència. Determinar la capacitat d’adherència, invasió i supervivència intracel•lular. Identificació molecular dels factors de virulència.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1 10 11
Classes expositives 10 0 10
Classes participatives 9 7 16
Prova d'avaluació 2 10 12
Seminaris 0,5 20 20,5
Total 22,5 47 69,5

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny d'un estudi per a resoldre un problema (ABP) En grups petits. No recuperable.
S'avalua mitjançant esquema escrit i defensa oral.
ACTIVITAT "A"
25
Seminari en grup En grups petits. No recuperable. S'avalua oralment.
ACTIVITAT "B"
25
Prova d'avaluació Individual. Recuperable. S'avalua mitjançant una prova escrita.
ACTIVITAT "C"
50

Qualificació

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:

- ACTIVITAT A:
Durant les classes participatives es donarà un problema que caldrà resoldre amb un seguit de ítems per a guiar la resolució d'aquest. Els alumnes cercaran la informació necessària per a comprendre el problema i per dissenyar formes de resoldre-ho. En una segona classe participativa, els integrants del grup posaran en comú la informació trobada i discutiran la resolució del problema.
Es presentarà un resum dels ítems que cal dur a terme per a solucionar el problema i es defensaran davant els altres grups de treball.

- ACTIVITAT B:
A principi del curs es donaran uns temes a escollir per fer un seminari, que es presentarà oralment durant 20 minuts, amb 10 minuts de preguntes dirigides al grup i/o individualment.

- ACTIVITAT C:
La prova escrita inclourà tots els temes i conceptes treballats durant el curs. Constarà de preguntes breus, problemes, comentari de gràfics, de relacionar conceptes, etc.

CONSIDERACIONS GENERALS:
La prova d'avaluació és l'única part individual i és recuperable. Cal treure una nota mínima de 4 en aquesta prova per a aprovar l'assignatura.

Es valorarà positiva o negativament la puntualitat, assistència, actitud i participació a classe, cosa que podria fer variar en un +/-10% la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideran NO PRESENTATS aquells estudiants que no realitzin cap de les activitats d'avaluació previstes. Una activitat d'avaluació no presentada tindrà una qualificació de 0.

Assignatures recomanades

  • Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes