Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi de la malatia metabòlica des de multiples perspectives: molecular, cel.lular, significat fisiològic, i perspectiva clínica i evolutiva
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / WIFREDO RICART ENGEL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Homeostasi energètica

2. Regulació de la ingesta energètica

3. Resistència a la insulina

4. La interacció entre òrgans i teixits com a reguladors de l’homeostasis energètica

5. L’adipòcit com òrgan endocrino-metabòlic

6. El teixit òssi com ògan endocrino-metabòlic

7. Mecanismes evolutius de la resistència a la insulina

8. Mètodes d’avaluació de l’acció insulina

9. Sistema immunològic innat i inflamació

10. El paper de la microbiota intestinal

11. Ferro i metabolisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 12,00 0 15,00
Prova d'avaluació 1,50 21,00 0 22,50
Sessió participativa 19,50 18,00 0 37,50
Total 24,00 51,00 0 75

Bibliografia

 • Dandona P, Chaudhuri A, Ghanim H, Mohanty P. (2009). Insulin as an anti-inflammatory and antiatherogenic modulator. . J Am Coll Cardiol, 53(5), 14-20 Catàleg
 • Hotamisligil GS, Erbay E. (2008). Nutrient sensing and inflammation in metabolic diseases. . Nat Rev Immunol. , 8(12), 923-934 Catàleg
 • Fernández-Real JM, Pickup JC. (2008). Innate immunity, insulin resistance and type 2 diabetes.. Trends Endocrinol Metab. , 19(1), 10-16 Catàleg
 • Dandona P, Chaudhuri A, Mohanty P, Ghanim H. (2007). Anti-inflammatory effects of insulin. . Curr Opin Clin Nutr Metab Care. , 10(4), 511-517
 • Hotamisligil GS. (2006). Inflammation and metabolic disorders. . Nature, 444(7121), 860-867 Catàleg
 • Wellen KE, Hotamisligil GS. (2005). Inflammation, stress, and diabetes.. J Clin Invest. , 115(5), 1111-1119 Catàleg
 • Pickup JC. (2004). Inflammation and activated innate immunity in the pathogenesis of type 2 diabete. Diabetes Care. , 27(3), 813-823 Catàleg
 • Fernández-Real JM, Ricart W. (2003). Insulin resistance and chronic cardiovascular inflammatory syndrome. . Endocr Rev. , 24(3), 278-301
 • Fernández-Real JM, McClain D, Manco M (2015). Mechanisms Linking Glucose Homeostasis and Iron Metabolism Toward the Onset and. Diabetes Care, 38(11), 2169-2176
 • Fernández-Real JM, Manco M. (2014). Effects of iron overload on chronic metabolic diseases.. Lancet Diabetes & Endocrinology, 2(6), 513-526
 • Moreno-Navarrete JM, Fernández-Real JM. (2014). The possible role of antimicrobial proteins in obesity-associated immunologic al. Expert Rev Clin Immunol. , 10(7),
 • Ortega F, Fernández-Real, JM (2013). Inflammation in adipose tissue and fatty acid anabolism: when enough is enough!. Horm Metab Res., 45(13), 1009-1019
 • Wu H, Esteve E, Tremaroli V, Khan MT, Caesar R, Mannerås-Holm L, Ståhlman M, Ols (2017). Metformin alters the gut microbiome of individuals with treatment-naive type 2 d. Nature Medicine, 23(7), 850-858

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Discussió Article Científic Es discutirà a classe un article científic i es valorarà el grau de participació en la discussió. 20 No
Discussió Cas Clínic Es discutirà a classe un cas clínic i es valorarà el grau de participació en l'activitat. 20 No
Prova escrita /Prueba escrita Examen Final amb preguntes de resposta múltiple 60

Qualificació

La nota final de l’assignatura és la suma ponderada de les tres activitats d’avaluació./La nota final de la asignatura es la suma ponderada de las tres activitades de evaluación.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'assignarà una nota de NP (No presentat) a l'alumne que no assisteixi a la prova escrita./ Se asignará una nota de NP (No presentado) al alumno que no asista a la Prueba escrita.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final sobre el contingut de l’assignatura que ponderarà el 100% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran sessions de tutories presencials a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Se realizarán sesiones de tutorías presenciales a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies”/“Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.

La comunicación con el conjunto o grupos de estudiantes se realizará a través de la actividad "Forum de noticias"/"Avisos y noticias" de la plataforma moodle de la asignatura. La interacción con estudiantes de manera individual se realizará vía correo electrónico

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:

Donada la mida del grup i l’aula assignada per la docència d’aquesta assignatura, sempre complint les mesures de seguretat establertes per l’oficina de salut laboral de l’UdG, la docència es podrà realitzar de forma 100% presencial./ Dado el tamaño del grupo y el aula asignada para la docencia de esta asignatura, siempre cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por la oficina de salud laboral de la UdG, la docencia se podrá realizar de forma 100% presencial.

Escenari tancament UdG

Les diferents activitats es realitzaran amb professorat virtual amb sessions en streaming en l’horari segons calendari curs 2020-2021. /
Las diferentes actividades se realizarán con profesorado virtual con sesiones en streaming en el horario según calendario curso 2020-2021.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Els estudiants en aquestes situacions assistiran a les classes en streaming./ Los estudiantes en estas situaciones asistirán a las clases en streaming.

Modificació de l'avaluació:
En cap escenari es farà modificació dels criteris d’avaluació. /En ningún escenario se hará modificación de los criterios de evaluación.

Escenari semipresencial

Es realitzaran les activitats d'avaluació de manera presencial.

Escenari tancament UdG

Les diferents activitats es realitzaran amb format on line (examen tipus test i questionaris on line). Es requerirà l'ús de càmara.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Els estudiants en aquestes situacions realitzaran les activitats d'avalaució on line. Es requerirà l'ús de càmara.

Tutoria i comunicació:
Escenari de semipresencialitat

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic./ Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


Escenari tancament UdG

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic./Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic. /Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


En tots els escenaris descrits anteriorment, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic. / En todos los escenarios descritos anteriormente, la comunicación con el conjunto o grupos de estudiantes se realizará a través de la actividad "Forum de noticias" "Avisos y noticias" de la plataforma moodle de la asignatura. La interacción con estudiantes de manera individual se realizará vía correo electrónico.