Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bioètica, metodologia de la recerca, elaboració de projectes
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER CASTELLS CERVELLO  / AINHOA GOMEZ LUMBRERAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
  • 2. Contribuir al teixit europeu d'investigació i desenvolupament amb una visió àmplia i multidisciplinària dins dels camps biològic, biotecnològic, bioquímic, químic i biomèdic.
  • 3. Formular judicis sobre la problemàtica ètica i social, actual i futura, que plantegen les ciències biotecnològiques en general i les biomèdiques en particular.
  • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
  • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
  • 6. Elaborar propostes alternatives creatives en relació amb els objectius d'investigació, valorant en el seu cas les incerteses i riscos.
  • 9. Analitzar críticament el codi deontològic en la investigació Biomèdica i promoure avenços en les reflexions pròpies de la professió.
  • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.

Continguts

1. Components d’un projecte de recerca: Parts d’un protocol per a la sol•licitud de finançament

2. Principis de bioètica: a) Confidencialitat b) Consentiment informat c) Declaració de Helsinki d) Recerca en animals

3. La justificació i els objectius de la recerca científica: a) La introducció (antecedents) d’un estudi b) Criteris d’elaboració de les hipòtesis i els objectius

4. El disseny d’un projecte de recerca: a) Dissenys d’estudis més utilitzats b) Avantatges i limitacions d’aquests dissenys

5. Lectura crítica d’estudis científics publicats: Principals criteris i ckecklists segons tipus de dissenys

6. Bones pràctiques científiques: a) Codi europeu d'integritat científica b) Projectes de recerca patrocinats per la indústria c) Autoria de treballs científics

7. El pla d’anàlisi en un estudi: a) Principals paràmetres i estimadors estadístics utilitzats en ciències de la salut. b) Contrast d’hipòtesis c) Elements per estructurar l’anàlisi estadística dels estudis

8. Recerca translacional en biomedicina: a) Concepte de recerca translacional b) Els estudis de revisió de l’evidència científica i metaanàlisis c) Medicina basada en l’evidència i Guies de pràctica clínica

9. Els comitès ètics i de recerca: a) Els diferents tipus de comitès b) El Comitè de Bioètica de Catalunya c) Documentals curts d’ètica de la recerca

10. Fases del desenvolupament dels medicaments: l’identificació de la diana, la selecció de candidats, els estudis preclínics i el desenvolupament clínic. Regulació europea

11. La presentació de mètodes i resultats de la recerca biomèdica: a) Presentació d'un protocol de e recerca b) Presentació de dades en una comunicació oral c) Presentació de dades en un pòster de congrés

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 19,5 0 19,5
Elaboració de treballs 3,5 22 25,5
Lectura / comentari de textos 2 8 10
Resolució d'exercicis 2 8 10
Treball en equip 2 8 10
Total 29 46 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació sessions Cal assistir i participar a un mínim d'un 80% de totes les classes. 30
Treball de grup consistent en l’elaboració d’un protocol d’un projecte Adequació del protocol (format FIS) als criteris d'avaluació del FIS. 70

Qualificació

- L'assistència i participació es recull a cada sessió mitjançant una llista que cal signar i les anotacions del professor.

- El treball es valorarà mitjançant un qüestionari estandarditzat que tindrà en compte la valoració científica del projecte, la valoració econòmica del pressupost i l'impacte esperat que s'hagi descrit. El resultat de l'avaluació serà un nombre d'1 a 10 corresponent a les següents valoracions:
1-2: projecte deficient
3-4: projecte qüestionable
5-6: projecte acceptable
7-8: projecte bo
9-10: projecte excel·lent

En cas de no assolir un 5/10 amb els dos criteris esmentats (assistència+participació i elaboració protocol), la recuperació consistirà en elaborar un nou protocol d’un altre projecte de recerca i caldrà obtenir com a mínim un 5/10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Assistir a menys d'un 80% de les classes o no lliurar el treball de grup assignat.