Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Coordinació de les polítiques de direcció de persones amb l'estratègia de l'organització. Tècniques d'avaluació del potencial i de competències per al desenvolupament de persones. La gestió del talent: identificació del talent en les organitzacions. Disseny i implantació de polítiques de gestió de plans de carrera i de successió. Plans de comunicació interna i polítiques de motivació de les persones. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i a la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip.
Crèdits:
6

Grups

Grup JT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL  / LOURDES TEIXIDOR FELIU
Idioma de les classes:

Competències

 • 13.  Dissenyar, aplicar i supervisar polítiques de direcció de persones així com els plans que es derivin d'elles (comunicació, formació, etc.), en coherència amb l'estratègia de l'organització.
 • 14.  Dissenyar, aplicar i valorar tècniques d'avaluació del potencial i de competències per a la implantació i optimització de polítiques de desenvolupament de persones, de treball en equip i de successió.
 • 15.  Planificar i aplicar eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral i avaluar la seva eficàcia.
 • 16.  Identificar, mesurar i avaluar factors personals i organitzacionals que influeixen en el clima organitzacional i en la motivació de les persones.
 • 17.  Planificar i aplicar els instruments adequats per avaluar el sistema de gestió de recursos humans, analitzar els resultats, valorar els progressos mitjançant l'aplicació de les metodologies d'auditories de gestió i de millora sistemàtica de processos en Recursos Humans.
 • 18.      Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. La funció de recursos humans

          1.1. La gestió de persones a les organitzacions

          1.2. La gestió estratègica dels recursos humans

          1.3. Els subsistemes de recursos humans

2. La gestió avançada del talent

          2.1. Somnis i empresa: una proposta integradora

          2.2. La ment i l'èxit

          2.3. Model d'arquitectura estratègica personal desenvolupat

3. Una aproximació al lideratge personal

          3.1. Essència i tipologia del lideratge

          3.2. El Model SIM de lideratge personal basat en el Coaching

4. Teoria i pràctica del Coaching

          4.1. El desenvolupament de competències

          4.2. Fonaments teòrics del Coaching

          4.3. El procés de Coaching

5. Emocions i presa de decisions

          5.1. L’error de Descartes: El paper fonamental de les emocions en la presa de decisions

          5.2. Conceptualització i caracterització de les emocions

          5.3. Intel·ligència emocional i competències emocionals

6. La gestió de conflictes basada en la comprensió de les emocions i la comunicació

          6.1. Una introducció: Resolució de conflictes i presa de decisions (Model GDI)

          6.2. El “principi de la importància relativa”: A quin tipus de situació ens referim?

          6.3. L’empatia i la comprensió

          6.4. Conductors d’emocions: Segrest i contagi emocional

          6.5. El paper de la comunicació

7. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip

          7.1. Diferències entre grup i equip de treball

          7.2. Avantatges i inconvenients del treball individual i del treball en equip

          7.3. Condicions d'èxit dels equips de treball

          7.4. Els rols de l'equip

          7.5. El clima grupal, tensions i conflictes

          7.6. Com generar confiança

          7.7. Evolució de grup a equip - característiques dels equips d'alt rendiment

          7.8. El líder formal de l'equip - característiques i rol

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 4 4
Anàlisi / estudi de casos 10 15 25
Classes expositives 24 0 24
Classes participatives 24 0 24
Debat 2 10 12
Elaboració de treballs 0 25 25
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Resolució d'exercicis 9 0 9
Treball en equip 4 10 14
Visionat/audició de documents 1 8 9
Total 74 76 150

Bibliografia

 • Dolan, S. L., Valle, R. & López, A. (2014). La gestión de personas y del talento. La gestión de los rr.hh. en el siglo XXI. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España.
 • Kelly, Matthew (2008 ). El Gerente de sueños : la mejor forma de motivar e involucrar a los empleados . Argentina, [etc.]: Empresa Activa. Catàleg
 • Gallwey, W. Timothy (2009). El juego interior del tenis. Màlaga: Sirio (Ed. original anglesa, 1974).
 • Covey, Stephen R (2009 ). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva : lliçons magistrals sobre el canvi personal . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Jaworski, Joseph (1999). Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo. Barcelona: Paidós.
 • Whitmore, John (2010). Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Madrid: Paidós. Catàleg
 • Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.
 • Caruso, David R. i Salovey, Peter (2005). El directivo emocionalmente inteligente. La Inteligencia Emocional en la Empresa. Madrid: Algaba.
 • Michael West (2004). Los secretos de la gestión de los equipos de trabajo. Blume. Catàleg
 • Nicky Hayes (2002). Dirección de equipos de trabajo. Thomson. Catàleg
 • Stephen M.R. Covey (2007). El factor confianza. Paidós empresa. Catàleg
 • Beverly Hare (2003). Sea asertivo, la habilidad directiva clave para comunicar eficazmente. Gestión 2000. Catàleg
 • Debra Fine (2009). Saber conversar. Ediciones Temas de Hoy. Catàleg
 • Bob Nelson (1997). 1001 formas de motivar. Gestión 2000. Catàleg
 • A Gestick. C. Elton (2006). El empleado invisible. Una guia para descubrir el potencial oculto de cada emple. Gestión 2000. Catàleg
 • S. L. Dolan i altres (2004). Los 10 mandamientos en la dirección de personas. Gestión 2000. Catàleg
 • Varios (2009). Los diez retos de Sílvia, clave para la gestión de personas en tiempos de cambio. Top Ten Busines Experts nº 5. Catàleg
 • Allan y Barbara PEASE (2006). El lenguaje del cuerpo. Editorial Amat, SL. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs Els alumnes han de realitzar diversos treballs i pràctiques.
1- Conjunt de treballs i pràctiques que valdran un 30% de la nota (temes 1 al 6).
2- Treball individual (tema 7), d'un 30% de la nota.
60
Treball en equip (preferiblement) S'informarà als alumnes del contingut i procés de realització del treball. 40

Qualificació

Pel que fa a l’avaluació del primers 6 blocs temàtics, l’alumne haurà de desenvolupar un seguit d’exercicis i casos pràctics dels què se n’especificaran els detalls durant les sessions de classe. La qualificació obtinguda correspondrà a un 30% de la nota final de l’assignatura.

I l’elaboració d’un treball que haurà d’incloure continguts tractats durant les sessions corresponents (temes 1 al 6). Aquest treball s’haurà de portar a terme de forma individual o en grup (preferiblement), aquesta activitat d’avaluació tindrà un pes d’un 40% de la nota global de la matèria.

Pel que fa a l’avaluació del bloc temàtic 7, l’alumne haurà de desenvolupar un exercici del què se n’especificaran els detalls, també, durant les sessions de classe. La qualificació obtinguda correspondrà a un 30% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- La no realització d'alguna de les activitats d'avaluació.
- Assistència inferior al 80% de les activitats presencials.