Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Pla de Màrqueting
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN RAFAEL GARCIA-LAVERNIA GIL
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
  • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. La planificació de màrqueting i la seva relació amb els altres plans a l'empresa

2. Màrqueting analític

          2.1. Anàlisi de l'entorn

          2.2. Anàlisi PEST

          2.3. Anàlisi DAFO

3. Màrqueting estratègic

          3.1. Objectius de màrqueting

          3.2. Estratègies

                    3.2.1. Estratègies de negoci

                    3.2.2. Estratègies competitives

                    3.2.3. Estratègies funcionals de màrqueting

4. Màrqueting operatiu

          4.1. Producte

          4.2. Preu

          4.3. Distribució

          4.4. Impulsió

5. Pressupost

6. Sistemes de control

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 2 8
Classes pràctiques 10 0 10
Elaboració de treballs 0 40 40
Exposició dels estudiants 10 7 17
Total 26 49 75

Bibliografia

  • Cohen, W (2010). Plan de Marketing. Deusto.
  • Kotler, P. (2013). Dirección de Marketing. Prentice Hall.
  • Saenz de Vicuña (2010). El plan de marketing en el práctica. ESIC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaborar un Pla de Màrqueting Elaborar un Plà de Màrqueting 75
Exposar el Pla de Màrqueting elaborat Exposar el Pla de Màrqueting elaborat 25

Qualificació