Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme, a l’hora de conèixer en profunditat el funcionament d’una empresa d’intermediació turística con són les agències de viatge i els tour operadors. Un altre exemple pràctic escollit serà el sistema de billetatge i les companyies aèries, tant a nivell d’organització com en l’estudi aprofundit dels mètodes utilitzats per calcular les tarifes que els hi suposen la major part dels seus ingressos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats

Continguts

1. TEMA 1. EMPRESES D’INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA: LES AAVV I TTOO

2. TEMA 2. LES COMPANYIES AERIES. TIPUS I ORGANITZACIÓ

3. TEMA 3. EL TÍTOL DE TRANSPORT: DOCUMENTS I REGLAMENT IATA

4. TEMA 4. EL SISTEMA DE TARIFES AÈRIES PUBLICADES

5. TEMA 5. EL YIELD MANAGEMENT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 73 73
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 2 73 75

Bibliografia

 • Amat Salas, Oriol (1998). Comptabilitat i gestió de costos . Barcelona: UOC.
 • Carrión Maroto, Juan (2006). Estrategia, de la visión a la acción. ESIC.
 • Hill, Charles W. L, Jones, Gareth R (2001). Strategic management: an integrated approach: annual update (5th ed). . Boston: Houghton Mifflin Co.
 • Mintzberg, Henry (1994). La Estructuración de las organizaciones. Barcelona: : Planeta de Agostini.
 • Martín Rojo, Inmaculada (2004). Dirección y gestión de empresas del sector turístico. Madrid: Pirámide.
 • Rosanas Martí, Josep M. (1994). Contabilidad de costes para toma de decisiones . Bilbao: Desclée de Brouwer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació Prova d'avaluació 100

Qualificació

Examen final que serà el 100% de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no s'hagin presentat a l'examen.

Observacions

Al ser una assignatura en el curs 2014-15 sense docència, es recomana a l’alumne matriculat la importància de planificar-se durant tot el primer i el segon quadrimestre l’estudi personal així com les consultes bibliogràfiques i lectures necessàries per tal d’assolir la nota mínima de 5, per aprovar.

Serà subjecte d’examen tot el temari que hi ha en la fitxa de l’assignatura.

Per qualsevol consulta, adreçar-se al professor Raül Celis i Betriu - raul.celis@cadscrits.udg.edu

Assignatures recomanades

 • Comercialització de productes turístics
 • Comptabilitat de costos
 • Comptabilitat d'empreses turístiques
 • Comptabilitat financera
 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Creació i comercialització de nous productes
 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • E-intermediació turística
 • Gestió de la dinàmica competitiva
 • Gestió de la rendibilitat
 • Gestió d'empreses d'activitats turístiques
 • Gestió d'intermediació, transport i distribució
 • Gestió financera d'agències de viatges
 • Gestió financera per a empreses turístiques
 • Gestió operativa d'agències de viatge
 • Matemàtiques financeres
 • Operacions i processos de producció en agències de viatge
 • Operacions i processos de producció en hosteleria
 • Organització empresarial de l'empresa turística
 • Tècniques d'investigació de mercats turístics
 • Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme
 • Turisme, distribució i logísitca