Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L’objectiu és el donar una panoràmica general sobre els béns patrimonials que hi ha a Espanya, tant naturals, com culturals materials i immaterials. S’estudiarà el patrimoni amb el que compten les destinacions turístiques en l’àmbit espanyol, i donant èmfasis a exemples remarcables, com per exemple els declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Patrimoni Natural

2. Patrimoni Cultural Tangible

3. Patrimoni Cultural Intangible

4. Patrimoni Mixt Natural-Cultural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19 30 49
Prova d'avaluació 6 20 26
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Ciudades patrimonio de la humanidad de España (DL 1998 ). Ávila: Secretaría Ciudades Patrimonio. Catàleg
 • Ciudades y monumentos de España (1994 ). Barcelona: Océano. Catàleg
 • España : monumentos y sitios patrimonio de la humanidad (cop. 2001 ). [Barcelona]: Editur. Catàleg
 • Guía de los Espacios Naturales de España : Parques Nacionales y Otros espacios de interés (1989 ) (2ª ed.). Madrid: Miraguano. Catàleg
 • Guía definitiva de los 10.000 espacios naturales de España (cop. 2004 ). Valencia: Mundi-Prensa :Unoediciones. Catàleg
 • Moure Romanillo, Alfonso (DL 2003 ). Patrimonio cultural y patrimonio natural : una reserva defuturo . Santander: Universidad de Cantabria :Parlamento de Cantabria. Catàleg
 • Mulero Mendigorri, Alfonso (2002 ). La Protección de espacios naturales en España : antecedentes, contrastes territoriales, conflictos y perspectivas . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Patrimonio cultural de España (2009- ). Madrid: Ministerio de Cultura Subdirección General de Publicaciones Información y Documentación. Catàleg
 • Rebollo Matías, Alejandro (DL 1997 ). Historia del arte y patrimonio cultural en España : Edición especialment orientada al sector turístico . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ruiz de Larramendi, Alberto (1992 ). Espacios naturales protegidos de España . Madrid: Incafo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat teòrica Prova escrita 25
Activitat pràctica Prova escrita i oral 25
Activitat pràctica Prova escrita i oral 25
Activitat pràctica Prova escrita i oral 25

Qualificació

L'avaluació del curs és continuada i estarà basada en 4 activitats parcials relacionades amb els continguts de l’assignatura, que són les següents:
- Activitat teòrica (25%).
- Activitat pràctica (25%)
- Activitat pràctica (25%)
- Activitat pràctica (25%)
Totes les activitats són obligatòries, doncs són imprescindibles per a l’avaluació contínua. ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de les quatre activitats avaluadores.
Es tindrà en compte en la nota final l'assistència a classe, a més de les activitats realitzades i la participació activa a l’aula (podrien permetre una millora de la nota).
Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació única.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.

Observacions

ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de les quatre activitats avaluadores.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Història de l'Art
 • Patrimoni de les destinacions
 • Patrimoni turístic de Catalunya