Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
L’objectiu és el donar una panoràmica general sobre els béns patrimonials que hi ha a Catalunya, tant naturals, com culturals materials i immaterials. S’estudiarà el patrimoni amb el que compten les destinacions turístiques en l’àmbit català, i donant èmfasis a exemples remarcables, com per exemple els declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Patrimoni Natural

2. Patrimoni Cultural Tangible

3. Patrimoni Cultural Intangible

4. Patrimoni Mixt Natural-Cultural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 17 20 37
Prova d'avaluació 8 30 38
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Boada, Martí, 1949- (2013 ). Patrimoni natural de Catalunya . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Carbonell i Esteller, Eduard (1977 ). Grans monuments romànics i gòtics : de Sant Pere de Rodesa la catedral de Mallorca . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Cirici, Alexandre ([195-?] ). L'Escultura catalana . Palma de Mallorca: Moll. Catàleg
 • Cirici, Alexandre (1959 ). La Pintura catalana . Palma de Mallorca: Moll. Catàleg
 • Cirici, Alexandre (1975 ). L'Arquitectura catalana (2a ed.). Barcelona: Teide. Catàleg
 • Cirici, Alexandre (2009 ). Art i societat . Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum [etc.]. Catàleg
 • Ferrater Mora, Josep (1960 ). Les Formes de la vida catalana i altres assaigs ; seguit de Reflexions sobre Catalunya, Catalanització de Catalunya, El llibre del sentit, Homenatges (3a ed.). Barcelona: Selecta. Catàleg
 • Miralles, Francesc, 1940- (1983- ). Història de l'art català . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Mitjà i Sarvisé, Albert Sabio i Oliveros, Francesc Bascompte, Fermí (2003 ). El Patrimoni miner de Catalunya : guia de mines museu i museus de geologia i mineria . Barcelona: Generalitat de Catalunya Direcció General d'Energia i Mines. Catàleg
 • Pladevall i Font, Antoni (DL 2009 ). Això és Catalunya : guia del patrimoni arquitectònic . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Ràfols, Josep F (1952 ). Gaudí : 1852-1926 (3ª ed.). Barcelona: Aedos. Catàleg
 • Ràfols, Josep F (1993 ). Modernisme i modernistes . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Trifoni, Jasmina Cattaneo, Marco, 1963- (DL 2006 ). Patrimoni de la humanitat . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat teòrica Prova escrita 25
Activitat pràctica Prova escrita i oral 25
Activitat pràctica Prova escrita i oral 25
Activitat pràctica Prova escrita i oral 25

Qualificació

L'avaluació del curs és continuada i estarà basada en 3 activitats parcials relacionades amb els continguts de l’assignatura, que són les següents:
- Activitat teòrica (25%)
- Activitat teòrica (25%)
- Treball escrit amb exposició oral del mateix (50%)
Totes les activitats són obligatòries, doncs són imprescindibles per a l’avaluació contínua. ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització dels dos controls i la entrega per escrit i l’exposició oral del treball.
Es tindrà en compte en la nota final l'assistència a classe, a més de les activitats realitzades i la participació activa a l’aula (podrien permetre una millora de la nota).
Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació única.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.

Observacions

ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de les quatre activitats avaluadores.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Història de l'Art
 • Patrimoni de les destinacions
 • Patrimoni turístic d'Espanya